Boros Anikó Emese dr. - Bejegyzés

A szakértő bejegyzései

Az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárása, különös tekintettel az adózás témakörében lefolytatott eljárásokra – 2. rész

Cikksorozatom 1. részében az EUB 2016-2020 időszakban folytatott igazságszolgáltatási tevékenységének adatait és az előzetes döntéshozatali eljárások általános jelentőségét ismertettem. Jelen részben pedig az előzetes döntéshozatali eljárások jelentőségét az adózásban és az eljárások keretében született ítéletek hatályával kapcsolatos tudnivalókat foglalom össze. 1.3. Az előzetes döntéshozatali eljárás jelentősége az adózásban Az előzetes döntéshozatali eljárásban született ítéletek többsége […]

Az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárása, különös tekintettel az adózás témakörében lefolytatott eljárásokra – 1. rész

Korábbi cikkeimben bemutattam az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EUB) ítélkezési gyakorlatát az utazásszervezési szolgáltatások minősítése vonatkozásában és a nonprofit státusz kapcsán leggyakrabban felmerülő áfa kérdéseket illetően (1. rész és 2. rész). Az említett cikkekben feldolgozott és elemzett ítéletek többsége előzetes döntéshozatali eljárás keretében született. Erre tekintettel jelen cikksorozatban az EUB előzetes döntéshozatali eljárásának legfontosabb […]

Nonprofit státusz és az áfa az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában – 2. rész

A legegyszerűbb értelmezés szerint a nonprofit szektor és a for-profit szektor közötti különbség a profit elérésére való törekvésben, azaz az eredményorientáltságban határozható meg. Ennél azonban sokkal árnyaltabb és komplexebb összefüggések figyelhetők meg, különösen a nonprofit szférában tevékenykedő szervezetek sokszínűségére és az általuk folytatott tevékenységekre tekintettel. Jelen cikksorozatban a nonprofit szektorban működő szervezetek tevékenysége kapcsán leggyakrabban […]

Nonprofit státusz és az áfa az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában – 1. rész

A legegyszerűbb értelmezés szerint a nonprofit szektor és a for-profit szektor közötti különbség a profit elérésére való törekvésben, azaz az eredményorientáltságban határozható meg. Ennél azonban sokkal árnyaltabb és komplexebb összefüggések figyelhetők meg, különösen a nonprofit szférában tevékenykedő szervezetek sokszínűségére és az általuk folytatott tevékenységekre tekintettel. Jelen cikksorozatban a nonprofit szektorban működő szervezetek tevékenysége kapcsán leggyakrabban […]

Utazásszervezési szolgáltatások minősítése az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában

Az utazásszervezési szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések mind az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.), mind pedig a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek (a továbbiakban: HÉA-Irányelv) csupán egy rövid fejezetét (Áfa tv. 205§-212/C§, HÉA-Irányelv 306-310 cikk) alkotják. Ugyanakkor, ezen különös szabályok értelmezésére számos esetben felkérték a tagállami bíróságok az Európai Unió […]