Meghosszabbított átmeneti kedvezmények

A 37. számú Magyar Közlöny

kedvezmény

A 37. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a Kormány veszélyhelyzet ideje alatti egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása. A 2021. március 5 -én kihirdetett 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2021. március 6-án hatályba lépett. A módosítással érintett jogszabályok:

 • szociális hozzájárulási adóról szóló 2018.  évi LII.  törvény,
 • kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény,
 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,
 • A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény.

A módosító kormányrendelet egyrészt bizonyos adózási kedvezmények időbeli hatályát kiterjesztette 2021. március hónapjára, másrészt kibővítette a tevékenységi kört, harmadrészt a kisadózó vállalkozásokat is bevonta a kedvezményezetti körbe. Mi is ez a kedvezmény? Kire, mire terjed ki? Mely adókat és egyéb közterheket érinti?

A kedvezménnyel érintett fizetési kötelezettségek:

 • szociális hozzájárulási adó,
 • szakképzési hozzájárulás,
 • rehabilitációs hozzájárulás
 • kisvállalati adó,
 • kisadózó vállalkozások tételes adója.

Szociális hozzájárulási adó

A Kormányrendelet szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos kedvezmény meghosszabbításáról rendelkezik. A rendelkezés egyaránt vonatkozik az egyéni és a társas vállalkozásokra is. Március hónapban nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. §-ában azokat a tevékenységeket, amelyek esetében a kedvezmény igénybe vehető. A tevékenységi besorolásnál a TEÁOR kódokat figyelembe kell venni. A kedvezménnyel érintett tevékenységek kapcsán ügyelni kell arra, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek már november hónapban is szerepeltek a kedvezményezett tevékenység listáján, más tevékenységek 2020. december 9-étől, december 10-étől és december 23-ától kerültek fel a listára. A legújabb kormányrendeleti módosítás ezt a már jól ismert tevékenységi kört bővítette továbbiakkal. Jelenleg tehát 56 féle, TEÁOR kódokkal megjelölt tevékenység esetében lehet igénybe venni a szocho mentességet, amennyiben ezen tevékenységek valamelyikét az egyéni vállalkozó vagy a társas vállalkozás főtevékenységként végzi.

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adóalanynak a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Egy vállalkozás tevékenységét elláthatják: munkaviszonyban lévők, megbízottak, közreműködő tagok és természetesen alvállalkozók is. A szociális hozzájárulási adó elengedése kizárólag az alkalmazottak, vagyis a tevékenységüket munkaviszonyban ellátók, egyéni és társas vállalkozók jövedelmére terjed ki. A kedvezményezett tevékenységet folyató munkáltatónak, egyéni és társas vállalkozásnak 2021. március hónapra vonatkozóan nem kell szociális hozzájárulási adót megfizetnie. Meg kell jegyezni, hogy társas vállalkozónak a Tbj. tv. szerinti társas vállalkozó minősül.

A megbízási jogviszonyban lévők jövedelme után szociális hozzájárulási adót március hónapra is meg kell fizetni.

Szakképzési hozzájárulás

A kormányrendelet 2. §-a a szakképzési hozzájárulásról direktben nem rendelkezik. A 2021. január 1-jétől hatályos szabályozás alapján a szakképzési hozzájárulás alapja azonos a szociális hozzájárulási adó alapjával. Ettől még megjelenhetne a szakképzési hozzájárulás, azonban a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni március hónapra a kedvezményezett főtevékenységet folytató hozzájárulás fizetésre kötelezettnek.

Rehabilitációs hozzájárulás

A 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §-a a rehabilitációs hozzájárulás kapcsán is ad felmentést az érintett vállalkozásoknak. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett kedvezményezett kifizető mentesül 2021. évben három hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól, azzal, hogy 2021. év első negyedévére előleget nem fizet.

Rehabilitációs hozzájárulást annak a vállalkozónak kell fizetnie, amelynek az átlagos foglalkoztatotti létszáma meghaladja a 25 főt és nem foglalkoztat az átlaglétszám 5%-ának megfelelő létszámú megváltozott munkaképességű dolgozót. A rehabilitációs hozzájárulás összege a minimálbér kilencszerese (161 000 x 9 = 1 449 000 Ft/év). A 2021. évre is a 2021. január havi minimálbérrel kell megállapítani az éves rehabilitációs hozzájárulási kötelezettséget, attól függetlenül, hogy a minimálbér 2021. február 1-jétől 167 400 forintra változott.

Kisvállalati adó

A Kormányrendelet 2. §-a alapján a kisvállalati adóalanyok is részesülnek kedvezményben. Nem kell adóalapnak tekinteni a március havi személyi jellegű kifizetések összegét. Ez ismét elgondolkodtató, hiszen a személyi jellegű kifizetések adóalapja igencsak összetett (pl. üzleti ajándék, reprezentációs, SZÉP-kártya juttatás stb.). Na ez ismét a bátorság próbája! Figyelni kell arra, hogy a Katv. és a Szt. nem azonosan értelmezi a személyi jellegű kifizetéseket.

A kisadózó vállalkozások tételes adója

A 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet beiktat egy új 4/A. §-t a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletbe. A módosítás alapján mentesül a március havi tételes adó megfizetése alól az a vállalkozó/vállalkozás, amelyik mentesített tevékenységet folytat. Arra nagyon kell figyelni, hogy a kedvezményezett tevékenységnek már 2021. februárjában szerepelnie kellett a katás tevékenységek között. A tételes adó alóli mentesülés esetében bevételi dominanciát nem ír elő a törvény, még azt sem, hogy egyáltalán legyen a tevékenységből bevétele, csupán felvett tevékenységek között legyen az érintett tevékenység.

Az adófizetés alóli mentesítés nem jelenti azt, hogy a 12 millió forintos bevételi határ módosulna. Az ugyanúgy 12 millió forint marad. A mentesítés továbbra sem érinti a Tb ellátásokat és a munkaerőpiaci ellátásokat.

A kedvezmények igénybevételének feltételei

A kormányrendelet a fenti kedvezmények igénybevételi lehetőségét feltételekhez köti. Melyek ezek a feltételek? Az alábbiak:

 • a kifizető az kormányrendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, vagyis a béreket sem megemelni, sem lecsökkenteni nem lehet. Továbbá a munkabéreket ki kell fizetni, azokat visszatartani nem lehet.
 • a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti felmondással november hónapban nem szünteti meg,
 • a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna (igazolni szükséges),
 • a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

A bértámogatás

A módosító kormányrendelet bértámogatás igénybevételi lehetőségéről is rendelkezik. A Kormányrendelet egy 19. §-al kiegészíti a a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet.

Az 5. § (4) bekezdésétől és a 14. § (5) bekezdésétől eltérően az 5. § (1) bekezdés 26-56. pontja szerinti tevékenységet folytató kifizető 3. alcím szerinti bértámogatásra 2021. év március hónap tekintetében jogosult. Az érintett tevékenységeket a Kormányrendelet iktatta be. A bértámogatási kérelmet a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

* * *

Szeretném figyelmedbe ajánlani a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében 2021. március 31-én megrendezésre kerülő konferenciámat, melynek fő témája a mezőgazdasági őstermelők adózása. Tarts velünk, jelentkezz március 24-ig kedvezményesen >> A mezőgazdasági őstermelés adózási kérdéseinek újra szabályozása – 2021

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!