A családi adóvisszatérítés

A Magyar Közlöny 179. száma

adóvisszatérítés

A Magyar Közlöny 179. számában kihirdetésre került a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről szóló a 560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet. A szabályozás a családi kedvezményre jogosultak többlet adóvisszatérítéséről rendelkezik.

A kedvezmény összege korlátozott, legfeljebb a 2020. év december hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset (449 400 forint) tizenkétszeresének a 15 százaléka, ezer forintra kerekítve.

A jogszabály minimális visszatérítésről is rendelkezik. A kedvezmény összege ezer forint, ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni része legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el.

Az összevont adóalap részét képezik: bérjellegű jövedelmek, tagi jövedelem, egyéni vállalkozói kivét, átalányadózó egyéni vállalkozók átalányadó alapja, őstermelők átalányadó alapja, őstermelői jövedelem, ingatlan bérbeadás, egyéb bevétel stb.

A 2021. évben igénybe vehető adóalap-kedvezmények (kötelező igénybevételi-sorrend):

 • négy vagy többgyermekes anyák kedvezménye (megszületett gyermekek)
 • személyi kedvezmény (súlyos betegség esetén),
 • első házasok kedvezménye (polgári esküvőt követő hónaptól),
 • családi kedvezmény (eltartottakra/kedvezményezett eltartottakra és magzatra való tekintettel is).

A kedvezmény a bevallási tervezet elfogadásával/kiegészítésével és önbevallás benyújtása esetén is érvényesíthető lesz.

A családi kedvezmény-előleg

A kedvezményre az állami adó- és vámhatóság 2022. február 15-ig előleget utal ki abban az esetben, ha

a) a magánszemély kedvezményre való jogosultsága a NAV rendelkezésére álló adatok alapján megállapítható.

b) A magánszemély a családi kedvezményre való jogosultságáról az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez szükséges adatokról 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tesz az állami adó- és vámhatóságnak.

Az előleg kiutalásának feltétele:

 • a kiutalás teljesítéséhez szükséges adatok (pl. cím, belföldi fizetési számla száma) rendelkezésre állnak,
 • a magánszemély az előleg kiutalásáig nem nyújtott be a 2021. évre vonatkozóan bevallást.

A családi kedvezmény-előleg összege

Az előleg összege a magánszemélytől a 2021. év tekintetében a kifizetők által levont személyi jövedelemadó előleg, de legfeljebb a 2020. év december hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a  teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset tizenkétszeresének a 15 százaléka, ezer forintra kerekítve, de minimum ezer forint, ha az összevont adóalap adója nem éri el az 1000 forintot.

A visszatérítésre jogosultak

Adóvisszatérítésre jogosultak azok a magánszemélyek, akik a 2021. adóév bármely napján családi kedvezményre voltak (lesznek) jogosultak.

Az Szja törvény 29/A. § (3) bekezdése értelmében családi kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki:

 • a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá
 • a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa,
 • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa,
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy),
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Az adóvisszatérítés akkor is jár, ha az érintett magánszemély nem vesz igénybe családi kedvezményt, vagy nem ő érvényesíti a családi kedvezményt. A jogszabály szövege alapján úgy vélem, hogy adóvisszatérítésre jogosult:

 • a gyermek mindkét családi kedvezményre jogosult szülője, ha a gyermeket közös háztartásban nevelik,
 • a gyermek szülőjének házastársa (nem közös gyermek), ha a gyermeket ők nevelik,
 • gyermekfelügyeleti jog megosztottsága esetén, aki családi pótlékra jogosult (a bírósági döntésre is ügyelni kell),
 • a várandós kismama (orvosi igazolás szükséges, hogy a magzat betöltötte a 91. napot),
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy),
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Az élettársak esetében a gyermek vér szerinti szülőjével együtt élő élettárs akkor jogosult a családi pótlékra, ha legalább egy éve szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában. Ebben az esetben családi kedvezmény szempontjából is jogosultnak minősül és jogosult az adó-visszatérítésre is.

Az adóalany az Szja tv. szerinti összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét nem köteles megfizetni. Hogyan kell számolni?

Összevonásra kerülő jövedelem
–          négy vagy többgyermekes anyák kedvezménye (nem minden jövedelemre vonatkozik)
–          személyi kedvezmény
–          első házasok kedvezménye
–          családi kedvezmény
Összevonásra kerülő adóalap
Összevont adóalap adója (adóalap x 15 százalék)
–          őstermelők kedvezménye
Összevont adóalap után megfizetendő adó = kedvezmény összege, legfeljebb (449 000 x 12 x 0,15) 808 200 forint

Az adóról való rendelkezés

Előfordulhat, hogy a magánszemély által ténylegesen megfizetett (megfizetendő) személyi jövedelemadó összege 0 forint. Az adó-visszatérítés az összevont adóalap adóját csökkenti, ezért, ha emiatt az nulla forint lesz, a magánszemély nem tehet már rendelkező nyilatkozatot – önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot – csupán az adó 1+1 százalékáról rendelkezhet.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást a 2005. évi CXX. törvény szabályozza. Az Ekho tv.4. §-a alapján az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás mértéke 15 százalék, nyugdíjasok esetében 9,5 százalék. Bármelyik mértéket vesszük alapul 9,5 százalék személyi jövedelemadónak minősül. A nem nyugdíjasok esetében a fennmaradó 5,5 százalék TB járuléknak minősül.

Az 560/2021 (IX. 30) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Ekho tv. szabályai szerint közterhet fizető, az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is – a  2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult magánszemély, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe, a  2021. év tekintetében tőle levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásnak) az  Ekho tv. 9.  §-a szerint szja rész tekintetében ekho-kedvezményre jogosult.

Az 560/2021 (IX. 30) Korm. rendelet 5. szakaszának második bekezdése azt mondja, hogy az ekho-kedvezmény a magánszemélyt az 1. szakasz első bekezdése szerinti kedvezményt (azaz az adó-visszatérítés) követő sorrendben illeti meg. Először az adó-visszatérítés és utána az ekho-kedvezmény.

A kisadózó vállalkozások adókedvezménye

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 7. §-a alapján bejelentett kisadózó vállalkozók is jogosultak lehetnek az adóvisszatérítésre abban az esetben, ha 2021. év bármely napján családi kedvezményre lettek volna jogosultak az Szja. tv. 29/A. §-a alapján.

Az ő esetükben az adóvisszatérítés mértéke az általuk megfizetett tételes adó (25 000 forint, 50 000 forint, vagy választásuk alapján 75 000 forint) összegének 25 százaléka. A visszatérítés az ellátási jogosultságukat nem érinti. rendelkezéseit alkalmazni kell. (7) A kisadózó az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak.

A visszatérítés összegének kiszámításakor a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint meg nem fizetett tételes adó összege nem vehető figyelembe. Aza dószámlájukon Covid 19 jelzéssel szerepel.

A NAV a kisadózó nyilatkozata alapján elkészíti a kisadózó bevallási tervezetét, amely tartalmazza a visszatérítés összegét akkor is, ha a kisadózó egyébként személyi jövedelemadó bevallásra nem lenne köteles.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM