A családi adóvisszatérítés

A Magyar Közlöny 179. száma

adóvisszatérítés

A Magyar Közlöny 179. számában kihirdetésre került a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről szóló a 560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet. A szabályozás a családi kedvezményre jogosultak többlet adóvisszatérítéséről rendelkezik.

A kedvezmény összege korlátozott, legfeljebb a 2020. év december hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset (449 400 forint) tizenkétszeresének a 15 százaléka, ezer forintra kerekítve.

A jogszabály minimális visszatérítésről is rendelkezik. A kedvezmény összege ezer forint, ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni része legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el.

Az összevont adóalap részét képezik: bérjellegű jövedelmek, tagi jövedelem, egyéni vállalkozói kivét, átalányadózó egyéni vállalkozók átalányadó alapja, őstermelők átalányadó alapja, őstermelői jövedelem, ingatlan bérbeadás, egyéb bevétel stb.

A 2021. évben igénybe vehető adóalap-kedvezmények (kötelező igénybevételi-sorrend):

 • négy vagy többgyermekes anyák kedvezménye (megszületett gyermekek)
 • személyi kedvezmény (súlyos betegség esetén),
 • első házasok kedvezménye (polgári esküvőt követő hónaptól),
 • családi kedvezmény (eltartottakra/kedvezményezett eltartottakra és magzatra való tekintettel is).

A kedvezmény a bevallási tervezet elfogadásával/kiegészítésével és önbevallás benyújtása esetén is érvényesíthető lesz.

A családi kedvezmény-előleg

A kedvezményre az állami adó- és vámhatóság 2022. február 15-ig előleget utal ki abban az esetben, ha

a) a magánszemély kedvezményre való jogosultsága a NAV rendelkezésére álló adatok alapján megállapítható.

b) A magánszemély a családi kedvezményre való jogosultságáról az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez szükséges adatokról 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tesz az állami adó- és vámhatóságnak.

Az előleg kiutalásának feltétele:

 • a kiutalás teljesítéséhez szükséges adatok (pl. cím, belföldi fizetési számla száma) rendelkezésre állnak,
 • a magánszemély az előleg kiutalásáig nem nyújtott be a 2021. évre vonatkozóan bevallást.

A családi kedvezmény-előleg összege

Az előleg összege a magánszemélytől a 2021. év tekintetében a kifizetők által levont személyi jövedelemadó előleg, de legfeljebb a 2020. év december hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a  teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset tizenkétszeresének a 15 százaléka, ezer forintra kerekítve, de minimum ezer forint, ha az összevont adóalap adója nem éri el az 1000 forintot.

A visszatérítésre jogosultak

Adóvisszatérítésre jogosultak azok a magánszemélyek, akik a 2021. adóév bármely napján családi kedvezményre voltak (lesznek) jogosultak.

Az Szja törvény 29/A. § (3) bekezdése értelmében családi kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki:

 • a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá
 • a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa,
 • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa,
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy),
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Az adóvisszatérítés akkor is jár, ha az érintett magánszemély nem vesz igénybe családi kedvezményt, vagy nem ő érvényesíti a családi kedvezményt. A jogszabály szövege alapján úgy vélem, hogy adóvisszatérítésre jogosult:

 • a gyermek mindkét családi kedvezményre jogosult szülője, ha a gyermeket közös háztartásban nevelik,
 • a gyermek szülőjének házastársa (nem közös gyermek), ha a gyermeket ők nevelik,
 • gyermekfelügyeleti jog megosztottsága esetén, aki családi pótlékra jogosult (a bírósági döntésre is ügyelni kell),
 • a várandós kismama (orvosi igazolás szükséges, hogy a magzat betöltötte a 91. napot),
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy),
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Az élettársak esetében a gyermek vér szerinti szülőjével együtt élő élettárs akkor jogosult a családi pótlékra, ha legalább egy éve szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában. Ebben az esetben családi kedvezmény szempontjából is jogosultnak minősül és jogosult az adó-visszatérítésre is.

Az adóalany az Szja tv. szerinti összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét nem köteles megfizetni. Hogyan kell számolni?

Összevonásra kerülő jövedelem
–          négy vagy többgyermekes anyák kedvezménye (nem minden jövedelemre vonatkozik)
–          személyi kedvezmény
–          első házasok kedvezménye
–          családi kedvezmény
Összevonásra kerülő adóalap
Összevont adóalap adója (adóalap x 15 százalék)
–          őstermelők kedvezménye
Összevont adóalap után megfizetendő adó = kedvezmény összege, legfeljebb (449 000 x 12 x 0,15) 808 200 forint

Az adóról való rendelkezés

Előfordulhat, hogy a magánszemély által ténylegesen megfizetett (megfizetendő) személyi jövedelemadó összege 0 forint. Az adó-visszatérítés az összevont adóalap adóját csökkenti, ezért, ha emiatt az nulla forint lesz, a magánszemély nem tehet már rendelkező nyilatkozatot – önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot – csupán az adó 1+1 százalékáról rendelkezhet.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást a 2005. évi CXX. törvény szabályozza. Az Ekho tv.4. §-a alapján az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás mértéke 15 százalék, nyugdíjasok esetében 9,5 százalék. Bármelyik mértéket vesszük alapul 9,5 százalék személyi jövedelemadónak minősül. A nem nyugdíjasok esetében a fennmaradó 5,5 százalék TB járuléknak minősül.

Az 560/2021 (IX. 30) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Ekho tv. szabályai szerint közterhet fizető, az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is – a  2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult magánszemély, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe, a  2021. év tekintetében tőle levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásnak) az  Ekho tv. 9.  §-a szerint szja rész tekintetében ekho-kedvezményre jogosult.

Az 560/2021 (IX. 30) Korm. rendelet 5. szakaszának második bekezdése azt mondja, hogy az ekho-kedvezmény a magánszemélyt az 1. szakasz első bekezdése szerinti kedvezményt (azaz az adó-visszatérítés) követő sorrendben illeti meg. Először az adó-visszatérítés és utána az ekho-kedvezmény.

A kisadózó vállalkozások adókedvezménye

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 7. §-a alapján bejelentett kisadózó vállalkozók is jogosultak lehetnek az adóvisszatérítésre abban az esetben, ha 2021. év bármely napján családi kedvezményre lettek volna jogosultak az Szja. tv. 29/A. §-a alapján.

Az ő esetükben az adóvisszatérítés mértéke az általuk megfizetett tételes adó (25 000 forint, 50 000 forint, vagy választásuk alapján 75 000 forint) összegének 25 százaléka. A visszatérítés az ellátási jogosultságukat nem érinti. rendelkezéseit alkalmazni kell. (7) A kisadózó az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak.

A visszatérítés összegének kiszámításakor a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint meg nem fizetett tételes adó összege nem vehető figyelembe. Aza dószámlájukon Covid 19 jelzéssel szerepel.

A NAV a kisadózó nyilatkozata alapján elkészíti a kisadózó bevallási tervezetét, amely tartalmazza a visszatérítés összegét akkor is, ha a kisadózó egyébként személyi jövedelemadó bevallásra nem lenne köteles.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!