Erre figyelj, ha ELEKAFA-ba vágod a fejszédet!

Áfa visszatérítés külföldről? Ilyen egyszerű!?

Az áfa visszaigénylés fogalmát szinte mindenki ismeri. Az áfa visszatérítés fogalmát viszont gyakran ennek szinonimájaként használják. Pedig ez a kifejezés többet jelent ennél. Sok esetben előfordul, hogy másik tagállamban szolgáltatást veszünk igénybe vagy szerzünk be terméket. Adóalanyként pedig sokszor eszünkbe sem jut, hogy lehetőségünk van a más tagállamban megfizetett áfa visszatéríttetésére, amennyiben jogosultak vagyunk rá. Pedig gyakran nem elhanyagolható összegeket kaphatunk vissza, és az eljárás sem annyira bonyolult, mint azt sokan gondolnák.

A 2008/9/EK tanácsi irányelv tartalmazza annak részleteit, hogy az egyik tagállamban nyilvántartásba vett adóalany által egy másik tagállamban igénybe vett szolgáltatás vagy onnét beszerzett termék áfa tartalma milyen szabályok alapján kérhető vissza. Emellett harmadik országos ügyletek kapcsán is lehetőség van áfa visszatéríttetésre, amennyiben Magyarországgal viszonosság áll fenn (ilyen harmadik ország Svájc és Lichtenstein, valamint bizonyos feltételek mellett Norvégia).

Egyesek attól félnek, hogy ez egy nagyon bonyolult eljárás és nem is tudják végigjárni a göröngyös utat, ezért inkább el sem kezdik. Mások pedig talán legyintenek, hogy ez rájuk biztosan nem vonatkozik, holott, ha megvizsgálunk egy-egy esetet, könnyen kiderülhet, hogy tévedtünk. Külföldi kiküldetés, kirendelés során, egyéb üzleti kapcsolatainkban előfordulhatnak szállodai, éttermi, élelmiszer-vásárlási, taxi, tömegközlekedési költségek, autóbérlési, számlák, találkozhatunk külföldi bérleti díjat tartalmazó bizonylatokkal, üzemanyag, útdíj és egyéb számlákkal, vásárokra, kiállításokra történő belépőjegyekkel, szórakozási célú és luxuskiadásokkal is, amely bizonylatokon külföldi áfa került felszámításra. Érdemes megvizsgálni, hogy az adott tagállam vagy harmadik ország vajon megengedi-e az általunk igénybe vett szolgáltatás vagy vásárolt termék áfájának visszaigénylését.

Ki jogosult a visszatéríttetésre?

Visszatéríttetésre lényegében az adott állam viszonylatában „külföldi adóalanynak” minősülő személy jogosult. Ez pedig olyan adóalany, aki/amely a Közösség eltérő tagállamában vagy harmadik országban telepedett le és a visszatérítés időszakában a visszatérítés helye szerinti államban nem rendelkezik letelepedettséggel.

További feltétel az is, hogy ebben az időszakban az adott adóalany – néhány kivételtől eltekintve – nem végzett olyan termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amely a visszatérítés helye szerinti tagállam területén teljesítettnek tekinthető. Fontos kitétel továbbá, hogy a visszatéríttetést kérő adóalany adóköteles tevékenységhez használja a terméket vagy szolgáltatást, és ne végezzen ún. „tárgyi mentes”, alanyi mentes tevékenységet, valamint ne minősüljön kizárólag mezőgazdasági tevékenységet végzőnek sem.

Milyen termékek, szolgáltatások áfája kérhető vissza?

Az a másik államban teljesített termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, valamint az adott államba irányuló importra felszámított áfa kérhető vissza, melyet a külföldi adóalanyra áthárítottak. Amennyiben az adott államban érvényben lévő szabályok levonási tilalmat telepítenek az adott termékre vagy szolgáltatásra, akkor annak visszatéríttetésére a külföldi adóalany sem jogosult. Tehát mindig a visszatérítő állam szabályait kell figyelembe venni. Nem lehet visszatéríteni olyan adót, amelyet tévesen számítottak fel vagy ingatlan beszerzéséhez kapcsolódik.

A kérelem benyújtásának módja

Eltérő szabályok vonatkoznak a közösségi és a harmadik országos kérelmekre. Amennyiben harmadik országban felszámított adó visszatérítési kérelmet szeretnénk előterjeszteni, azt közvetlenül az adott ország adóhatóságához kell benyújtani. A közösségi tagállamok között viszont egyablakos rendszer működik e tekintetben, így a visszatérítési kérelmet az adóalany kizárólag a saját tagállami adóhatóságán keresztül nyújthatja be elektronikus formában és egy „előszűrés” után ez a hatóság fogja továbbítani a kérelmet a visszatérítő tagállamba. A saját tagállami adóhatóság tehát adminisztrációs és kapcsolattartó tevékenységet végez, közvetítő szerepe van.

A visszatérítés folyamata

Közösségi kérelmét egy magyar adóalany a NAV-nak terjesztheti elő a visszatérítés időszakához kapcsolódó elektronikus ELEKAFA nyomtatványon, tagállami bontásban, az előírt formában és adattartalommal.

Az adóhatóság haladéktalanul igazolja az adózónak a kérelem kézhezvételét és attól számított 15 napon belül megvizsgálja, hogy a kérelmező megfelel-e a feltételeknek.

Például adóalanynak minősül-e, az adólevonási feltételek fennállnak-e, végez-e olyan tevékenységet, amely nem jogosít adólevonásra, stb.?

Amennyiben nem felel meg, úgy egy elutasító határozatot küld az adózónak elektronikus formában. Amennyiben viszont megfelel, a kérelem vonatkozó részeit továbbítja a visszatérítés helye szerinti tagállamnak, mely haladéktalanul értesíti a kérelmezőt a kérelem beérkezésének időpontjáról.

Ezt követően négy hónap áll rendelkezésére, hogy a kérelmet elbírálja és jóváhagyja vagy elutasítsa. Amennyiben nem áll rendelkezésre minden információ a határozat meghozatalához, elektronikus úton további információt kérhet a kérelmezőtől vagy a kérelmező letelepedése szerinti tagállam adóhatóságától.

A fent említett irányelv 20-22. cikke részletesen tartalmazza a határidőket és az esetleges jogorvoslati lehetőségeket. Amennyiben a kérelem jóváhagyásra kerül, a jóváhagyott összeget a visszatérítés helye szerinti tagállam 10 munkanapon belül visszatéríti a kérelmezőnek.

Küszöbértékek és határidők a kérelem benyújtására vonatkozóan

A visszatérítési kérelmet legkésőbb a visszatérítési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig be kell nyújtani. A visszatérítési időszak az az időszak, amelyre a kérelem vonatkozik. Ez nem haladhatja meg az egy naptári évet és nem lehet kevesebb 3 naptári hónapnál. A kérelem vonatkozhat viszont 3 hónapnál rövidebb időszakra abban az esetben, ha az időszak egy naptári év fennmaradó részét teszi ki.

Például egy olyan adózó esetén, amely november 3-án alakult, beadható a kérelem november 3.-december 31. közötti időszakra vonatkozóan is, annak ellenére, hogy ez az időszak nem éri el a 3 naptári hónapot.

Amennyiben a visszatérítési kérelem egy naptári évnél rövidebb, de három hónapnál nem rövidebb visszatérítési időszakra vonatkozik, az adó összege – amelyre vonatkozóan a visszatérítési kérelmet benyújtják – nem lehet kevesebb 400 EUR-nál vagy a nemzeti pénznemben kifejezett, ezzel egyenértékű összegnél.

Amennyiben a visszatérítési kérelem egy naptári éves visszatérítési időszakra vagy egy naptári év fennmaradó részére vonatkozik, az áfa összege nem lehet kevesebb 50 EUR-nál vagy a nemzeti pénznemben kifejezett, ezzel egyenértékű összegnél.

Bár a fentiek első olvasatra kicsit bonyolultnak tűnhetnek, talán sokan valóban félnek tőle, de vesztenivaló nincs (a kitöltésre fordított időn kívül). Lényegében egyetlen kérelem benyújtásáról van szó és utána akár hátra is dőlhetünk. Természetesen figyelni kell arra, hogy megfeleljünk a jogosultsági feltételeknek, hogy az előírt adattartalmat szerepeltessünk, hogy határidőben nyújtsuk be a kérelmet és mellékeljük az előírt bizonylatok másolatát, de egy megfelelően előterjesztett kérelemmel olyan adót kérhetünk vissza, amire talán nem is számítottunk. Ne féljünk belevágni! Megéri!

* * *

Nehogy lemaradj! Írd be tavaszi konferenciáink dátumait a naptáradba és élj speciális kedvezményeinkkel! >> KEDVEZMÉNYES KONFERENCIANAPTÁR 2016 – TAVASZ

Hozzászólások

3 hozzászólás

  • Mindler Gabi
  • 14:45

  Az ELEKAFA nyomtatványban Svájc nem szerepel. A svájci számlák adótartalmát milyen nyomtatványon lehet visszakérni?

  Mindler Gabi

  • Kis-Vén Valéria
  • 10:34

  Tisztelt Kérdező!

  A külföldi áfa visszaigényléssel kapcsolatban tudni kell, hogy az EU tagállamok között működik kizárólag az egyablakos rendszer, ami azt jelenti, hogy a letelepedés tagállamának adóhatóságán keresztül kell a visszaigénylési kérelmet benyújtani (ELEKAFA nyomtatványon). A harmadik országokkal kapcsolatosan ez a módszer nem működik. Azokkal az országokkal, amelyekkel viszonosság áll fenn (ide tartozik a kérdésben szereplő ország, Svájc is), közvetlenül kell benyújtani a kérelmet az adott harmadik ország adóhatóságához az általuk e célra rendszeresített nyomtatványon. Emiatt nincs lehetőség arra, hogy az ELEKAFA nyomtatványt használjuk.

  Üdvözlettel,

  Kis-Vén Valéria
  5percAdó szakértője
  adótanácsadó, mérlegképes könyvelő

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A https://www.5percado.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

  • Szabó Andrea
  • 11:31

  Kedves Valéria!
  Szállodában dolgozom, egyik vendégünk 2017. novemberi elutazása után 2018. januárban keresett meg minket azzal a kéréssel, hogy ő egy Ausztriában dolgozó diplomata és utaljuk át a szállásról kiállított számlán lévő ÁFA összegét az ő bankszámlájára. Ha jól értem a fenti cikket, akkor neki az ÁFÁ-t az osztrák adóhatóságon keresztül kellene visszaigényelnie. Igaz ez vagy a vendég kérése szerint a szállodának kell ezt a vendég felé rendeznie? (Diplomata státuszáról az igazolás másolatát e-mailben elküldte részünkre.)
  Válaszát előre is nagyon köszönöm.
  Szabó Andrea

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!