Betegségbiztosítások munkáltatói finanszírozásának adókockázata

Az egészségügyi szűrővizsgálatok minősítése személyi jövedelemadó szempontból

betegségbiztosítás

Egy betegségbiztosítás esetében a magánszemély számára nyújtott szolgáltatási tartalomnak a biztosító kockázatviselése és – biztosítási esemény bekövetkezése esetén – a biztosítói szolgáltatás teljesítése minősül. Mindemellett jelentős előny a biztosítási konstrukció adómentessége, a biztosítás díját akár a munkáltató is fizetheti. A biztosítási piac sokszínűsége miatt azonban a biztosítási szerződéseket (is) mindig a tartalmuk alapján kell minősíteni, mert a nem megfelelő minősítés hátrányos adókövetkezményekkel járhat.

Betegségbiztosítások a személyi jövedelemadó rendszerében

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 3. § 91. pontja értelmében kockázati biztosításnak minősül az olyan személybiztosítás, amely esetében biztosítási esemény bekövetkezése nélkül vagyoni érték kivonására nincs lehetőség, így különösen nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke. Személybiztosítás alatt az élet-, a baleset- és a betegségbiztosítás értendő.

Betegségbiztosítás (vagy egészségbiztosítás) az olyan személybiztosítás, amely alapján a biztosító a biztosított megbetegedése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget, azzal, hogy betegségbiztosítás esetében a biztosító szolgáltatása kiterjedhet a szerződésben meghatározott, biztosítási eseménnyel kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatások miatt felmerült költségek egészségügyi szolgáltató számára történő megtérítésére is.

Balesetbiztosítás az olyan betegségbiztosítás (vagy egészségbiztosítás), amely alapján a biztosító a biztosított baleset miatt bekövetkező halála, egészségkárosodása vagy rokkantsága esetére a szerződésben meghatározott biztosítási összeg vagy járadék fizetésére, valamint a szerződésben meghatározott egyéb szolgáltatásra vállal kötelezettséget.

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.3. pontja alapján adómentes a kockázati biztosítás – más személy által – az ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon biztosítottra tekintettel egy hónapra vonatkozóan a minimálbér 30 százalékát meg nem haladóan – fizetett díja (azonos szolgáltatási tartalommal rendelkező csoportos biztosítás esetében a fizetett díj egy biztosítottra jutó része). Ez azt jelenti, hogy adómentes az említett biztosítás díja abban az esetben is, ha a biztosítást például a munkáltató köti és fizeti a dolgozója javára. Így ezek a biztosítások a munkáltatók által cafetéria elemként is nyújthatók adómentesen, mégpedig a törvényben meghatározott összeghatárig.

A biztosító szolgáltatása betegségbiztosítás esetén

A kockázati élet-, baleset-, és betegségbiztosítások a véletlenszerűen, váratlanul (a szakzsargon szerint sztochasztikusan) bekövetkező eseményekre (így halálesetre, balesetre, betegségekre, egészségkárosodásokra), mint biztosítási eseményekre nyújtanak biztosítási védelmet.  A biztosító szolgáltatása baleset, betegség esetén a szerződésben meghatározott biztosítási összeg kifizetésén túl, a felmerülő egészségügyi ellátás költségeinek megtérítésével, előre egyeztetett időpontban végzett diagnosztika és ellátás biztosításával, vagy például a rehabilitációs költségek megfizetésével segít meggátolni a betegség súlyosbodását, elősegítve a mielőbbi gyógyulást, így téve lehetővé a munkába való korábbi visszatérést is.

A betegségbiztosítás (vagy egészségbiztosítás) keretében a biztosító szolgáltatása a váratlan, előzmény nélküli betegségekre vonatkozó kockázatviselés mellett kiterjedhet a kalkulált biztosítási díj által fedezett szűrővizsgálatokra, az egészségügyi protokollok szerinti gyakorisággal elvégzett szűrésekre is. Az ilyen szűrővizsgálatokat a biztosított a biztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál, a biztosítottal egyeztetett időpontban veheti igénybe (a biztosítási díjjal fedezett, a szerződéskötéshez kapcsolódó, kockázat-elbírálás keretében végzett szűrést is ideértve).

Ezek mellett egyre népszerűbbek az asszisztencia-szolgáltatások is, amelyek segítségével a biztosítók a betegút teljes hossza alatt támogathatják, segíthetik ügyfeleiket. Ilyen szolgáltatás jellemzően az orvosi call center, melyen keresztül jellemzően az alábbi asszisztencia szolgáltatások vehetők igénybe: járóbeteg szakellátás, gyógytorna megszervezése, vagy akár második orvosi vélemény biztosítása, stb.

Adómentes díjú betegségbiztosítás finanszírozásának adójogi kérdései

A biztosítási piacon találkozhatunk azonban olyan biztosítási csomaggal, amely az adómentes díjú betegségbiztosítás intézményét felhasználva nagy értékű egészségügyi szűrővizsgálatok finanszírozására nyújt lehetőséget. Az ilyen konstrukciók minősítése során kell különösen résen lennünk: a munkáltatók által a dolgozók részére biztosított ún. menedzserszűrés „juttatás”, ugyanis az Szja tv. értelmében adóköteles jövedelemnek minősül és a kifizetővel fennálló jogviszony alapján bérjövedelemként, vagy éppen egyes meghatározott juttatásként viseli a közterheket.

Nem minden szűrővizsgálat „tiltott” (azaz szja szempontból adóköteles), azonban: nyilvánvaló, hogy a betegségbiztosítás részét képezi az egészségügyi szűrési vizsgálat, hiszen a biztosított egészségügyi állapotának felmérése nélkülözhetetlen eleme a biztosítási szerződés megkötésének. Nem utolsó sorban a fizetendő biztosítási díj kockázati díjrészét is képezi – többek között – az egészségügyi állapotfelmérés alapján vállalt kockázat.

Az egészségügyi szűrővizsgálatok jelentősége abban is tetten érhető, hogy az egészségügyi ellátás költsége jelentősen függ attól, hogy a betegségek felismerése a betegségek kialakulásának kezdetén vagy éppen előrehaladott állapotában történik-e meg. Éppen emiatt az egészségbiztosítások részét képezhetik a rendszeres egészségügyi szűrések. Természetesen a biztosító által ebben a formában nyújtott szűrővizsgálat nem minősül ingyenes juttatásnak sem, hiszen ennek költségét a kalkulált biztosítási díjnak fedeznie kell.

A betegségbiztosítás díja abban az esetben is adómentes, ha a biztosító a rá vonatkozó protokollok alapján rendszeresen elvégzi a biztosítottak szűrővizsgálatát.

Tekintettel arra, hogy biztosítási eseménynek a kockázatviselés időtartama alatt, a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélkül bekövetkező betegség, kóros állapot, valamint a baleseti eredetű egészségkárosodás minősül, ezért azok a szerződések, amelyek nem vagy csak nagyon kevés véletlenszerűen, váratlanul bekövetkező biztosítási eseményt tartalmaznak és valójában csak nagy értékű egészségügyi szűrővizsgálatok ellenértékét próbálják leplezni, színlelt betegbiztosítási szerződésnek minősülnek.

Amennyiben a munkáltató egy ilyen színlelt szerződés alapján fizet a biztosítónak dolgozója javára biztosítási díjat, úgy az nem tekinthető az Szja tv. számú mellékletének 6.3. pontja szerinti adómentes a biztosítási díjnak. Az így keletkezett jövedelem a munkáltató/kifizető és a magánszemély között fennálló jogviszony alapján bérjövedelemként vagy egyes meghatározott juttatásként viseli az adóterhet.

Egy-egy új személybiztosítási szerződés megkötése előtt tehát mindenképpen járjunk el körültekintően, érdemes rászánnunk az időt az alapos áttekintésre és adózási szempontú minősítésre annak érdekében, hogy később egy esetleges adóvizsgálat során az adóhatóság képviselőivel a felesleges vitákat elkerülhessük.

* * *

A PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében 2018. szeptember 25-én tartandó Új és megújuló adó- és adóalap kedvezmények a társasági adó rendszerében című konferenciámon egy kicsit más vizekre evezünk. Amennyiben részletesebben is érdekelnek a társasági adóalap kedvezmények vagy az adófelajánlás intézménye, akkor jelentkezz konferenciámra augusztus 25-ig kedvezményesen!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!