ART

A bejelentés szabályai – 1. rész

A 2018-tól hatályos bejelentkezést érintő új rendelkezések és a külföldi pénzintézetnél vezetett számlaszámok bejelentésének új szabálya

bejelentés szabályai

Miben változtak az adóhatósághoz történő bejelentés szabályai és hol találjuk meg az új adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.) a bejelentésekhez kapcsolódó szabályozást?

A bejelentés szabályait 2017. december 31-ig a régi Art. 16-20. §-i tartalmazták. 2018. január 1-től az új Art-ba – több helyre – kerültek bele ezek az előírások. A legtöbb bejelentési szabályt az új Art-ban is a 16. §-ban, valamint a törvény 1. számú mellékletében találjuk meg, de találunk rendelkezéseket a következő helyeken is: 8. §, 17. §, 18. §, 32. §, 36. §, 37. §, 39. §, 40. §, 41. §, 42. §, 43. §.

Nézzük meg először, hogyan vezeti be az új Art. magát a bejelentkezési kötelezettséget. (A szövegezésben a korábbi Art-hoz képest megváltozott előírásokat dőlt betűkkel jelöltük.)

16.§ Bejelentkezési kötelezettség

(1) Az adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az adóhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy törvény eltérően nem rendelkezik. Az állami adó- és vámhatósághoz bejelentendő adatokat az 1. melléklet tartalmazza.

(Bekerült a törvénybe, hogy a bejelentkezés alól törvény alapján lehetséges mentesülni.)

(2) Adóköteles tevékenységet – a 32. §-ban és az Áfa tv.-ben foglalt kivétellel – csak az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezett, adószámmal rendelkező adózó folytathat. Az adózó adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg nyilatkozik az Áfa tv.-ben meghatározott adózási módokra vonatkozó választásáról, kizárólag adómentes tevékenység végzéséről, az adómegállapítás különös módjának alkalmazásáról.

(A 32.§. az „Adóazonosító jel megállapítása bejelentkezés alapján, adóigazolvány” címet viseli.)

(3) Az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítását megtagadja, ha az adózó által bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak, vagy az adóregisztrációs eljárás során megállapítja, hogy az adószám megállapításának törvényi akadálya áll fenn.

(Új rendelkezés a bejelentkezésnél.)

(4) Az adózó – kivéve a törvény szerinti, adóazonosító számmal nem rendelkező külföldi illetőségű természetes személyt – költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, a túlfizetés kiutalását csak akkor kérheti, ha rendelkezik adóazonosító számmal, illetve – ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján jogszabály eltérően nem rendelkezik – adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést csak a bejelentkezési, bejelentési kötelezettség teljesítését követően és olyan időszakra érvényesíthet, amely időszakra vonatkozóan adóazonosító számmal rendelkezett.

(Új rendelkezés a bejelentkezésnél.)

Külföldi pénzintézetnél vezetett számlaszámok bejelentése

Új rendelkezés 2018.január 1-től, a korábbi Art. még nem tartalmazta a következőket, ezért figyeljünk rá:

Az állami adó- és vámhatósághoz be kell jelenteni az adózó a 17.2. pont szerint bejelentkező gazdasági társaság adózó külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes számlaszámát, a számlát vezető külföldi pénzintézet nevét, valamint a számla megnyitásának és lezárásának napját. [1. sz. melléklet 1.24. pont]

A 17.2. pont szerint bejelentkező adózók alatt a cégbejegyzésre kötelezett adózókat kell érteni.

A 17.2. pont szerint bejelentkező gazdasági társaság adózó a bejelentkezés napjától számított tizenöt napon belül az állami adó- és vámhatósághoz írásban bejelenti az 1.24. pontban megjelölt adatokat. [1. sz. melléklet 22. pont]

Tehát az első bejelentkezést követő 15 napon belül kell a külföldi pénzintézeti (fent megjelölt) adatokat bejelenteni az adóhatóságnak.

Cikksorozatunk második részében ismertetjük, hogy mely esetekben kell nem magyar állampolgároknak adószámot igényelni és hogy milyen változások vannak a készpénzes kifizetések adóhatósági bejelentésének szabályaiban.

* * *

Konferencianaptár 2018 – Nehogy lemaradj! Írd be soron következő konferenciáink dátumait naptáradba és élj speciális kedvezményeinkkel!

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM