A helyi iparűzési adó szabályainak változásai

A T/13258. számú törvényjavaslat

helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adó szabályait a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv) IV. fejezete tartalmazza. A Htv. évközi módosítása az adóévből még előttünk lévő időszakot érinti, a T/13258. számú törvényjavaslat (továbbiakban: törvényjavaslat) pedig a következő adóévi adóztatás szabályrendszerét módosítja.

Az adóelőleg kiegészítés

A Htv. 40.§ (9) bekezdés értelmében 2020. január 1-jétől a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető és az adóévet megelőző adóévben 100 millió forint nettó árbevételt elérő vállalkozó (ideértve a külföldi vállalkozót is) köteles az iparűzési adóelőleget kiegészíteni adóév december 20-áig. Ez a januári változás azonban már nem érvényes. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény hatályon kívül helyezte az adóelőleg kiegészítésről szóló szabályozást. A módosítás értelmében 2020. december 20-áig már nem kell kiegészíteni az iparűzési adóelőleget.

A bevallási rend változása

Az iparűzési adó bevallásának egyik jelentős módosítása, hogy a sportvállalkozások 2020. január 2-ától csak az állami adóhatóságon keresztül nyújthatják be az iparűzési adóbevallásukat. A törvényjavaslat további változásokat tartalmaz, amely változások már a 2021. adóévre vonatkoznak. Jelenleg a bevallást be lehet nyújtani közvetlenül az önkormányzathoz, de a bevallás benyújtható az állami adóhatóságon keresztül is. Nagy segítség lehet a könyvelői, tanácsadói szakmának, hogy egyszerűsödik az iparűzési adóbevallás rendje. Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, akkor a jövőben az adózók kizárólag az állami adóhatósághoz nyújthatják be az iparűzési adóbevallásukat. Az állami adóhatósághoz benyújtandó egységes bevallás a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozó adatot tartalmazni fogja. Továbbiakban is figyelni kell azonban a helyi adó rendeleteket, mivel a Htv. tartalmaz olyan kedvezményeket, amelyek önkormányzati hatáskörben vannak (megadja/nem adja), továbbá az adóalap menetesítésről is dönthet az önkormányzat. A Htv. ennek csak a felső korlátját állapítja meg 2 500 000 forintban.

Ez a szabály nem vonatkozik az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóbevallására. Az érintett személyek az adóbevallási kötelezettséget továbbra is papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesíthetik.

Joggal merül fel a kérdés, hogy hová kell utalni az adót. Az adót továbbra is az önkormányzat számlájára kell majd megfizetni. Nem a NAV-nak kell utalni!

Az önellenőrzés

Változik a Htv.. 42/D. § (1) bekezdése is. A módosítás az adóbevallás kijavításának és önellenőrzésének technikai lebonyolítását érinti. A törvényjavaslat értelmében az adó- és adóelőleg bevallást kijavítani vagy önellenőrizni kizárólag az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával lehet teljesíteni elektronikus módon. Ez a módosítás nem vonatkozik az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozókra.

Az ideiglenes iparűzési adó megszüntetése

A Htv. 37. § (2) – (3) bekezdései definiálja és szabályozza az ideiglenes iparűzési tevékenységet. Ez leginkább, de nem kizárólag az építőipari tevékenységet érinti. Az ideiglenes iparűzési tevékenység után napi tételes adó megállapítására van lehetőség. Ez az adó az iparűzési adó összegéből levonható. A törvényjavaslat az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettségére vonatkozó hatályos szabályokat megszünteti. Ezáltal egyszerűbbé válik az adófizetés és az adóbevallás.

A telephely fogalmának kibővítése

A telephely fogalmát a Htv. 52. § 31. a) – d) pontjai definiálják. Ez a jogszabályi hely a törvényjavaslat alapján egy e) ponttal kibővítésre kerül. A módosítás az építőipari tevékenységet folytató vállalkozásokat érinti. Telephelyet fog keletkeztetni a 180 napot meghaladó építőipari tevékenység folytatása. A napok számításánál a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja figyelembe veendő. A telephely fogalmának kibővítése befolyásolja az iparűzési adóalap-megosztási szabályokat is.

Transzferárazási szabályok bevezetése

A helyi iparűzési adó alapjának megállapítási szabályai a Htv. 39. §-ában találhatóak. Ez a szabályrendszer a törvényjavaslat alapján kibővítésre kerül. Új (11)-(12) bekezdés kerül beiktatásra. A jelenleg hatályos Htv. transzferárazási szabályokra vonatkozó, kötelezően alkalmazandó előírásokat nem tartalmaz. Ezt a hiányosságot pótolja a törvényjavaslat, amely szerint az adóalap megállapítása során a kapcsolt vállalkozásoknak figyelemmel kell lenniük a piaci árakra, vagyis a nettó árbevételt, valamint a nettó árbevételt csökkentő költségeket és ráfordításokat piaci árak alapulvételével kell majd megállapítani. Lényegében a társasági adó transzferárakkal kapcsolatos adóalap korrekciós szabályai jelennek meg a Htv-ben. A nettó árbevétel csökkentésének vagy a nettó árbevételt csökkentő költség, ráfordítás összege növelésének feltétele, hogy a vállalkozó rendelkezzen a vele szerződő fél azon nyilatkozatával miszerint az ugyanakkora összeggel növelte a nettó árbevételt vagy csökkentette a nettó árbevételt csökkentő költség, ráfordítás összegét az őt terhelő iparűzési adó alapjának megállapítása során. A javaslat szerint a szokásos piaci ár miatti kiigazítás azokra a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozik, amelyek számára a Tao. törvény előírja e kötelezettséget.

Az adóalap megosztása

A jelenleg hatályos szabályozás alapján az adóalap személyi költség arányosan, eszközérték arányosan és kombinált módszerrel is megosztható. Ez a lehetőség (kötelezettség) megmarad, azonban az eszközérték megállapításának szabályrendszere módosulni fog. Ez érinti a kombinált módszerrel történő adóalap meghatározást is. Az eszközérték megállapításának szabályait a Htv. mellékletének 1.2. pontja szabályozza. A jelenlegi szabályozás értelmében A településen kívül változó munkahelyen hasznosított tárgyi eszközök esetében az eszközértéket annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezek működtetésének tényleges irányítása történik, illetőleg – járműveknél – ahol azt jellemzően tárolják. A törvényjavaslat szerinti módosítás lényege, hogy a gépkocsit bérbe-, lízingbe adók esetén az iparűzési adóalap-megosztásnál e gépkocsik eszközértékét a székhelyen, telephelyen felmerült személyi jellegű ráfordítás arányában kell kimutatni.

* * *

Készüljünk fel együtt a 2021-es adóévre!

Jelentkezz az Adóegyetem 2021 ÉLŐ ONLINE közvetítésére vagy az E-LEARNING VIDEÓKRA október 30-ig, hogy megkaphasd a kedvezményt, mellyel 43.870 Ft/fő helyett, 34.500 Ft/fő áron vehetsz részt az ország legnagyobb adóváltozásokkal foglalkozó, 2 napos rendezvényén!

Az Adóegyetem 2021 időpontjai:

Jelentkezz mielőbb, élj a kedvezményes jelentkezés lehetőségével! >> Adóegyetem 2021

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM