A szakképzési hozzájárulás újraszabályozása

A módosítások hatályba lépésének időpontja 2021. július 1.

szakképzési

A szakképzési hozzájárulással kapcsolatos fizetési kötelezettséget a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény tartalmazza. E törvény megfogalmazása kisebb zűrzavart keltett az azt alkalmazni kívánók körében. Kormányrendelettel módosításra kerültek az előírások, de még maradtak nyitott kérdések. A Magyar Közlöny 119. számában kihirdetett 2021. évi LXXXIII. törvény pontosította a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályait. Egyértelműen meghatározásra került, hogy ki kötelezett és ki nem kötelezett szakképzési hozzájárulás fizetésére, továbbá az is, hogy melyek azok a jövedelmek, amelyek után szakképzési hozzájárulást kell fizetni és melyek azok a jövedelmek, amelyeket nem terhel szakképzési hozzájárulás. Ugyancsak pontosításra került, az is, hogy a szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek milyen esetben csökkenthetik a bruttó kötelezettségüket. A módosítások hatályba lépésének időpontja 2021. július 1.

A módosító törvény értelmében szakképzési hozzájárulásra kötelezettek:

 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti gazdálkodó szervezet, ide nem értve az egyéni vállalkozót,
 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó és
 • a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy, ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld.

A Szakképzési tv. 105. § (2) bekezdése alapján nem terheli szakképzési hozzájárulás fizetésének kötelezettsége:

 • az államot, a helyi önkormányzatot és a nemzetiségi önkormányzatot (ezek a gazdálkodók korábban nem kerültek nevesítésre),
 • a költségvetési szervet,
 • a köztestületet,
 • a közhasznú szervezetet,
 • az egyesületet, az alapítványt (ideértve a vagyonkezelő alapítványt, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt és a közalapítványt is),
 • az egyházi jogi személyt, a vallási egyesületet,
 • a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, az iskolaszövetkezetet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetét,
 • a víziközmű-társulatot,
 • a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetet,
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatót – feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik – az Eütv. 3. e) pontjában meghatározott, részben vagy egészben az államháztartás terhére támogatott egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után,
 • az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozót a szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját,
 • az egyéni cég,
 • a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, az ügyvédi iroda vagy a közjegyzői iroda tevékenységében személyesen közreműködő tagot a szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját.

A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának másfél százaléka. Ez a bruttó kötelezettség, amely bizonyos kedvezményekkel csökkenthető.

A szakképzési hozzájárulás alapja némi kivétellel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény szerinti szociális hozzájárulási adó alapja.

Nem terheli szakképzési hozzájárulás:

 • az Szja tv. 49/C. §-a alá tartozó vállalkozói osztalékalapot,
 • az Szja tv. 65/A. §-a alá tartozó az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet,
 • az Szja tv. 66. §-a alá tartozó osztalékjövedelmeket,
 • az Szja tv. 67. §-a alá tartozó árfolyamnyereségből származó jövedelmet,
 • az Szja tv. 68. §-a alá tartozó vállalkozásból kivont jövedelmet.
 • az Szja tv. 70. §-a alá tartozó egyes meghatározott juttatásokat
 • az Szja tv. 71. §-a szerinti béren kívüli juttatásokat,
 • az Szja tv. 72. §-a alá tartozó a kamatkedvezményből származó jövedelmet.
 • az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelmét.

Más jövedelmek esetében a szakképzési hozzájárulás alapja azonos a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapjával.

A törvénymódosítás alapján a szakképzési hozzájárulás bruttó összegét csökkenteni lehet. A kedvezmény összege meghaladhatja a bruttó kötelezettséget. Ez esetben a szakképzési hozzájárulás-fizetésre kötelezett a bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti.

A bruttó kötelezettség csökkentésének lehetőségei (107. §):

 • fenntartói megállapodás, szakképzési megállapodás, együttműködési megállapodás megkötése,
 • legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett,
 • a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy,

Ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet a szociális hozzájárulási adó tekintetében kedvezmény illeti meg, akkor a bruttó kötelezettség csökkenthető

 • a szociális hozzájárulási adó kedvezményalapja után másfél százalékkal, vagy
 • ha szociális hozzájárulásiadó-kedvezményt az adómérték ötven százalékával kell megállapítani – a szociális hozzájárulási adó kedvezményalapja után hetvenöt század százalékkal megállapított összeggel.

A kedvezmények érvényesítésének feltétele a szakképzési munkaszerződés, hallgatói munkaszerződés, illetve felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodás kötése.

* * *

2021-ben három különböző formában szerezheted meg kreditpontjaid a Pentánál:

1) A hagyományos TANTERMI továbbképzések az aktuális vírushelyzetnek megfelelő résztvevő számmal és a szükséges biztonsági előírások betartása mellett kerülnek megszervezésre, a megszokott helyszíneken, a megszokott oktatókkal. Továbbra is profitálhatsz a továbbképzések megszokott extráiból: Adó 2021 magyarázatok e-könyv, Pénzmosással kapcsolatos e-továbbképzés, szakterület-specifikus e-learning továbbképzés 50% kedvezménnyel, kérdés-válasz adatbázis.

2) ÉLŐ ONLINE közvetítés: otthonról (irodából), valós időben nézheted és hallgathatod az előadást, mintha a tanteremben ülnél. Felteheted kérdéseid is a jól ismert előadóknak. Ez a megoldás kombinálja az otthon (iroda) biztonságát a tantermi képzés előnyeivel. A hagyományos tantermi továbbképzés extráit itt is biztosítja a Penta.

3) Az E-LEARNING egy praktikus és ezért népszerű képzési forma, amellyel saját időbeosztása szerint, akár több részletben is megtekintheted a továbbképzés videóit.

Ismerd meg bővebben az egyes továbbképzési formák előnyeit, illetve hátrányait, válaszd ki a számodra legkedvezőbb megoldást! Szerezd meg kreditpontjaid akár már most!>> Jelentkezem a kreditpontos továbbképzésre

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!