ART

A bejelentés szabályai – 2. rész

Mikor kell külföldi állampolgároknak adószámot igényelni és melyek azok a készpénzes fizetések, amelyeket 2018-tól be kell jelenteni az Adóhatóságnak?

bejelentés

Cikksorozatunk első részében összefoglaltuk a 2018-tól hatályos bejelentkezést érintő új rendelkezéseket és felhívtuk olvasóink figyelmét arra, hogy 2018. január elsejétől be kell jelenteni az Adóhatóságnak a gazdasági társaságok külföldi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámait. Jelen írásunkban körbejárjuk, hogy mikor kell külföldi állampolgároknak adószámot igényelni és melyek azok a készpénzes fizetések, amelyeket 2018-tól be kell jelenteni az Adóhatóságnak.

Több munkáltató által létesített munkaviszony

Változott a szabályozás, hasonlítsuk össze a korábbi és az új adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.) található előírásokat. Láthatjuk, hogy a lényegi pontok nem változtak, de két helyre került az, amit eddig egy helyen találtunk meg.

Régi Art.

Új Art.

Több munkáltató által létesített munkaviszony (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 195. §) (Mt.) esetén a munkáltatók a munkaviszony létesítésével egyidejűleg kötelesek írásban az adókötelezettségek teljesítésére egy munkáltatót kijelölni, továbbá a kijelölt munkáltató személyéről a munkavállalót tájékoztatni. Kijelölés hiányában a több munkáltató által létesített munkaviszonyból eredő adókötelezettségek teljesítésére a munkaviszonyban érintett bármely munkáltató kötelezhető. A kijelölt munkáltató a munkavállaló tekintetében adókötelezettségeit saját nevében teljesíti.

A (4) bekezdés szerinti bejelentésben a kijelölt munkáltató bejelenti az ugyanazon munkaviszony tekintetében a további foglalkoztató (e § alkalmazásában a továbbiakban: további foglalkoztató) adóazonosító számát, nevét, elnevezését, székhelyének címét, valamint a több munkáltató által létesített munkaviszonyban való részvétele kezdetét és a munkaviszonyból való kilépésének idejét. A bejelentés határidejére a (4) bekezdés a) és b) pontja megfelelően alkalmazandó. [16. § 4b. pont]

Több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a munkáltatók a munkaviszony létesítésével egyidejűleg kötelesek írásban az adókötelezettségek teljesítésére egy munkáltatót kijelölni, továbbá a kijelölt munkáltató személyéről a munkavállalót tájékoztatni. Kijelölés hiányában a több munkáltató által létesített munkaviszonyból eredő adókötelezettségek teljesítésére a munkaviszonyban érintett bármely munkáltató kötelezhető. A kijelölt munkáltató a munkavállaló tekintetében adókötelezettségeit saját nevében teljesíti. [8. §]

A több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a 3. pont szerinti bejelentésben a kijelölt munkáltató bejelenti az ugyanazon munkaviszony tekintetében a további foglalkoztató (e § alkalmazásában a továbbiakban: további foglalkoztató) adóazonosító számát, nevét, elnevezését, székhelyének címét, valamint a több munkáltató által létesített munkaviszonyban való részvétele kezdetét és a munkaviszonyból való kilépésének idejét. A bejelentés határidejére a 3.1. és 3.2. pontja megfelelően alkalmazandó. [1. sz. melléklet 5. pont]

Jogszabályi hely változások

A következő előírások nem az új Art. 1. számú mellékletébe kerültek át, hanem egyéb helyekre az új Art-ben, ezeket az alábbiak szerint találjuk meg.

Cím

Régi Art.

Új Art.

[Munkáltatói, kifizetői minőség bejelentése]

17. § (6) bekezdés

39. §

[Természetes személy bejelentkezése]

17. § (7) bekezdés

36. §

[Az adózó nyilvántartásba vétele]

17. § (8) bekezdés

37. §

[Készpénzfizetés bejelentése]

17. § (9) bekezdés

40. §

[Külföldi illetőségű természetes személyek bejelentése]

17. § (10) – (12) bekezdés

41. §

[Kölcsönvevő bejelentési kötelezettsége munkaerő-kölcsönzésnél]

17. § (17) bekezdés

42. §

[Törzskönyvi jogi személy részére adószám megállapítása]

17/A§. § (2) – (8) bekezdés

43. §

[Fióktelep, közvetlen kereskedelmi képviselet bejelentkezése]

18. §

17. §

[Bejelentkezés az önkormányzati adóhatósághoz]

19. §

18. §

[Adóazonosító jel megállapítása bejelentkezés alapján, adóigazolvány]

20. § (1) – (5) bekezdés

32. §

Készpénzfizetés bejelentése

Újdonság, hogy 2018. január 1-től már csak a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített szolgáltatások készpénzben teljesített kifizetéseket kell bejelenteni.

Megszűnt a nem kapcsolt vállalkozások közötti kétmillió forintot meghaladó készpénzszolgáltatás bejelentési kötelezettsége!

Bejelentkezés az önkormányzati adóhatósághoz

Változott a szabályozás az alábbiak szerint.

Régi Art.

Új Art.

(1) Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetében – az önadózás és az adóbeszedés kivételével – az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét.

(2) Az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál. Az iparűzési tevékenységet ideiglenes jelleggel folytató adózó, adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.

(3) Az adózó az önkormányzati adóhatósághoz bejelenti a 16. § (3) bekezdésében megjelölt adatokat a j) pont kivételével.

(4) Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét a kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül akkor is be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz, ha más adókötelezettség nem terheli. [19. §]

Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak. [18. §]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adóazonosító jel megállapítása bejelentkezés alapján, adóigazolvány

2018. január 1-től a nem magyar állampolgárságú személynek a bejelentéshez csatolnia kell az érvényes útlevelének, személyazonosító igazolványának vagy egyéb személyazonosításra alkalmas okiratának másolatát is. Az Adóhatóság a bejelentett adatokat a csatolt okiratok tartalmával kötelezően egybeveti, és az okmányok érvényességét is ellenőrzi.

Új előírás, hogy a cégbejegyzésre kötelezett adózó adóazonosító számmal nem rendelkező vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, cégvezetője, egyszemélyes társaságok, korlátolt felelősségű társaság és zártkörűen működő részvénytársaság esetében tagja vagy részvényese, az adózó adószámának megállapítása előtt az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el, azaz ha még nem rendelkezik adóazonosító számmal, ugyanígy jár el, mint más természetes személyek a bejelentkezés során. [32. § (8) bekezdés]

Egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettség bejelentése Tbj. törvényben található

2017. december 31-ig az Art. 20. § (6) – (11) bekezdései tartalmazták a kapcsolódó előírásokat, 2018.01.01-től ezek a rendelkezések átkerültek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvénybe (Tbj.) (45/A. §).

A magánszemélynek a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján keletkezett fizetési kötelezettségét, annak megszűnését a Tbj. 45/A. § (1) bekezdése alapján be kell jelentenie az állami adó- és vámhatósághoz.

A kötelezettség keletkezését, annak megszűnését, a járulékfizetés átvállalását, az átvállalás megszűnését, a kötelezettség keletkezésétől, annak megszűnésétől, a járulékfizetés átvállalásától, illetve az átvállalás megszűnésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni a 18T1011 számú adatbejelentő és változásbejelentő lapon.

* * *

Konferencianaptár 2018 – Nehogy lemaradj! Írd be soron következő konferenciáink dátumait naptáradba és élj speciális kedvezményeinkkel!

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM