Személygépkocsik az ÁFA rendszerében – 2. rész

Az üzemeltetéssel kapcsolatos levonási tiltások és felmentések

A személygépkocsikkal foglalkozó cikksorozatunk előző részében a személygépkocsi beszerzést terhelő levonási szabályokkal foglalkoztunk részletesebben. Ha már birtokunkban van a jármű, nyilván felmerül majd az üzemeltetéssel kapcsolatos termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel is.

A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges üzemanyag, illetve termékek áfatartalmát nem lehet levonásba helyezni. Ez utóbbi körbe tartoznak mindazon termékek, amelyek a személygépkocsi működtetéséhez, állagának megóvásához, fenntartásához szükségesek.

Például (a teljesség igénye nélkül) az alkatrészek, tisztítóanyagok, téli/nyári gumiabroncs, gumiszőnyeg. Adódhatnak határesetek: a térkép például nem közvetlenül a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges termék (itt a generális szabályra kell tekintettel lennünk).

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény (Áfa tv.) azonban a termékekre vonatkozó levonási tiltások alól is felmentést ad bizonyos esetekben.

Az egyik ilyen felmentő szabály kimondja, hogy a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges üzemanyag, termék beszerzését terhelő áfa levonható, amennyiben az adott termék vagy üzemanyag beszerzése továbbértékesítési célú, vagy amennyiben a beszerzett termék igazoltan közvetlen anyagjellegű ráfordításként beépül a bérbeadás adóalapjába.

A taxiszolgáltatók (jogosan, vagy sem, nézőpont kérdése) továbbra sem tudják a beszerzett üzemanyag és a személygépkocsi fenntartásához, használatához beszerzett termékek áfatartalmát levonásba helyezni, mert nem valósul meg a továbbértékesítési cél, és az sem igaz, hogy a beszerzett termékek a személygépkocsi bérbeadása során beépülő anyagjellegű ráfordításnak minősülnének – egyéb mentesítő szabályt sem találunk, ami rájuk vonatkozna.

Levonható lesz az adó például akkor, ha egy autóalkatrész-kereskedő adóalany személygépkocsihoz szükséges alkatrészeket vásárol, hiszen ezekben az esetekben nyilvánvalóan megvalósul a továbbértékesítési cél.

A második mentesítési esetre, azaz a beszerzett termék bérbeadási díjba történő beépülésére utalhat például, ha a személygépkocsi bérleti szerződésben rögzítésre kerül az, hogy a bérleti díj tartalmazza a rendeltetésszerű használat mellett felmerülő karbantartási költségeket is.

A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatásokra 2012. december 31-ig szintén teljes levonási tilalom vonatkozott, azonban 2013. január 1-től ez a tiltás szerencsére csak az ilyen jellegű szolgáltatásokat terhelő áfa 50 százalékára igaz. Fontos kiemelni, hogy az enyhítés csak és kizárólag a szolgáltatásokra vonatkozik, magára a termékekre nem. Az is lényeges, hogy az úthasználati szolgáltatások (autópálya matrica) és a parkolási szolgáltatások kapcsán az áthárított áfa ezen időpont után sem vonható le.

Azonban a szolgáltatások kapcsán is található az Áfa tv.-ben levonási tilalom alóli mentesítés, mert levonható a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások teljes áfatartalma, ha

  • az adóalany az érintett szolgáltatás ellenértékének legalább 50 százalékát az Áfa tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatásként továbbnyújtja, vagy
  • az igénybevett szolgáltatás egészben, vagy túlnyomó részben igazoltan közvetlen anyagjellegű ráfordításként beleépül a bérbeadás adóalapjába.

Kérdésként merülhet fel, hogy amennyiben a személygépkocsit nem kizárólag adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységhez használják, hanem például magáncélra is, úgy tovább kell-e csökkenteni a levonható adó összegét. A válasz nem, ha az adóalany bármilyen mértékben is használja adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységhez az autót, az áfa 50%-a levonható.

Bérleti szerződések esetén megfontolandó lehet azonban a bérlő oldaláról a bérbeadó ilyen jellegű szolgáltatásait igénybe venni (gépjármű-karbantartás, üzemeltetéshez szükséges egyéb szolgáltatások), hiszen ilyen esetben a bérleti díjba beépülve, magasabb üzleti célú használati arány esetén kedvezőbben alakulhat a levonható adó összege.

Sokszor gondot okozhat az olyan számla kezelése, adójogi megítélése, amely személygépkocsihoz kapcsolódóan tartalmaz szolgáltatásnyújtást és termékértékesítést is. A jogszabály előírásai szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére. E szabály helyes alkalmazása érdekében meg kell határoznunk, hogy a beszerzés kapcsán mi minősül főszolgáltatásnak, illetve mellékszolgáltatásnak, ugyanis az adójogi megítélést a főszolgáltatás fogja meghatározni, a mellékszolgáltatás pedig osztani fogja annak adójogi sorsát.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben úgy veszünk igénybe személygépkocsi javítási szolgáltatást, hogy a javítás során alkatrészeket is felhasználnak, akkor az ügyletet teljes egészében szolgáltatásként kell kezelni, tehát a számla teljes ellenértéke áfatartalmának az 50 százaléka levonásba helyezhető.

Mindezek alapján téves az a gyakorlat, melynek során az alkatrészek ellenértékére jutó áfa vonatkozásában 100 százalékos levonási tilalommal, a munkadíjra vonatkozóan pedig 50 százalékos levonási tilalommal él az adóalany. Ilyen javítási szolgáltatás lehet például egy éves szerviz.

Abban az esetben viszont, ha az ügylet nem javítási szolgáltatás, hanem elsődleges célját tekintve termékbeszerzés, amelynek a kapcsolódó munkadíj csupán járulékos eleme, úgy a teljes ügylet termékértékesítésnek fog minősülni, és a számlában feltüntetett teljes áfa összegre levonási tilalom vonatkozik.

Ilyen ügylet lehet például, ha az adóalany téli gumikat vásárol és azt fel is szerelteti, vagy ha utólag légkondicionáló berendezést szereltet az autójába.

Cikksorozatunk következő részében megválunk a személygépkocsinktól, az értékesítéssel kapcsolatos kérdéseket vizsgáljuk majd.

* * *

Értesülj első kézből a 2017. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2017

A konferenciasorozat 11 helyszínének teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Az Adóegyetem 2017 helyszínei és időpontjai:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM