Környezetkímélő személygépkocsikhoz kapcsolódó kedvezmények

Adórendszerünk is igyekszik ösztönözni használatukat

Az elmúlt években egyre több környezetkímélő (úgynevezett „zöld rendszámos”) személygépkocsival találkozhatunk az utakon. Figyelembe véve, hogy ezen személygépkocsik még jelenleg is lényegesen drágábbak a hagyományos robbanómotoros személygépkocsiknál és a működtetéshez szükséges infrastruktúra sincs országszerte teljes körűen kiépítve, ezért az adórendszer is igyekszik kedvezményekkel ösztönözni ezen személygépkocsik használatát.

Környezetkímélő gépkocsi fogalma

A különböző adótörvényekben érvényesíthető kedvezmények szerencsére ez esetben ugyanarra a definícióra hivatkoznak, ezért először érdemes megvizsgálni, hogy mely személygépkocsi típus vásárlásását, használatát kívánják az adótörvények kedvezményekkel támogatni. A környezetkímélő gépkocsi fogalmát a gépjárműadóról szóló törvény tartalmazza, mely visszautal a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2015. július elsejéig hatályos meghatározására.

Környezetkímélő gépkocsinak

  • a tisztán elektromos gépkocsi (5E Környezetvédelmi osztály),
  • a külső töltésű, ún. plug-in hibrid elektromos gépkocsi (5P Környezetvédelmi osztály),
  • a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépjármű (5N Környezetvédelmi osztály),
  • valamint a nulla emissziós (hidrogén-cellás) gépkocsi minősül (5Z Környezetvédelmi osztály).

Röviden összefoglalva, amikor egy vonatkozó jogszabály környezetkímélő autót említ és a KöHÉM rendeletre hivatkozik, akkor a tisztán elektromos, az akkumulátorról legalább 25 km megtételére képes tölthető hibrid, az akkumulátorról legalább 50 km megtételére képes hatótávnövelt, illetve a levegőt nem szennyező, egyéb meghajtású nulla emissziós autókat kell érteni.

Vásárláskor illetékmentesség

Gépjármű vásárlásakor alapesetben a vásárlónak visszterhes vagyonátruházási (közismertebb nevén átírási) illetéket kell fizetni, melynek mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni. Ugyanakkor a környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának (vagy vagyoni értékű jogának) megszerzése mentes az illetékfizetési kötelezettség alól. Mivel egy 3 évesnél nem régebbi gépjármű esetében a visszterhes vagyonszerzési illeték 550 Ft/kW – 850 Ft/kW között mozog, ezért egy hasonló paraméterekkel rendelkező, hagyományos gépkocsi vásárlása esetén nagyságrendileg 30-100 ezer Ft közötti illetéket kellene fizetni, mely összeget a környezetkímélő gépkocsi vásárlója a kedvezménynek köszönhetően megspórolhat.

Cégautóadó és gépjárműadó mentesség

A környezetkímélő gépkocsi tulajdonosának szintén nem kell se cégautóadót, se gépjárműadót fizetnie. Amennyiben a gépkocsi tulajdonosa gazdasági társaság, akkor – általános esetben, a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén – a cégautóadóból levonhatja a gépjárműadó összegét, tehát nem kell mind a két adókötelezettségét teljesítenie. Mivel a cégautóadó összege lényegesen magasabb a gépjárműadó összegénél, ez azt jelenti, hogy a gazdasági társaságok gyakorlatilag a cégautóadót fizetik meg. Tekintve, hogy a leginkább kedvező környezetvédelmi osztályba sorolt gépkocsik havi cégautóadója is jelentős összeget képvisel, a környezetkímélő gépkocsi tulajdonosa évente – a motor teljesítményétől függően 92-264 ezer Ft cégautóadó megfizetése alól mentesülhet.

Regisztrációs adó mentesség

A regisztrációs adóról szóló törvény értelmében regisztrációs adót kell fizetni a Magyarország területén forgalomba helyezendő személygépkocsi után, továbbá a gépjárműflotta-üzemeltető személygépkocsijának belföldi illetőségű személy részére történő bérbeadása esetén. A forgalomba helyezésen kívül szintén adókötelezettséget keletkeztet a gépjármű importálása, illetve Közösségen belüli beszerzése is. Az adó alanya az, akinek a nevére a forgalomba helyezést kezdeményezik, gépjármű import esetén az importáló, Közösségen belüli beszerzés esetén pedig a az adó alanya az áfa fizetésére kötelezett személy. Az adót alapesetben a vámhatóság állapítja meg. Az adó mértéke a gépjárművek környezetvédelmi osztálya, illetve a motor hengerűrtartalma alapján kerül meghatározásra.

A környezetkímélő gépkocsit a regisztrációs adóról szóló törvény egyetlen egy helyen, az adótételeket bemutató táblázat 8. sorában említi. Ehhez a sorhoz az adótétel oszlopban a „0 Ft/db” szerepel. Mivel ez a jogszabály is a KöHÉM rendeletben meghatározott járművekre vonatkozik, éppúgy mint a Gjt, az érintett kör azonos. Ennek megfelelően regisztrációs adó címen környezetkímélő autóként nulla forint fizetendő.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás kedvezménye

2017. január 1-től az adózó adókedvezményt vehet igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben. Az adókedvezmény tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódik, mértéke nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költsége 30 százalékának megfelelő mértéket. Ez a mérték középvállalkozások esetében 20 százalékkal, kisvállalkozások esetében 10 százalékkal növelhető.

A társasági adóról szóló törvény az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházást úgy definiálja, hogy az „az energiahatékonyságról szóló törvény szerinti energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás, amely révén az energiahatékonyságról szóló törvény szerinti végsőenergia-fogyasztás csökkenését (GJ-ban, KW-ban, vagy m3-ben kifejezve) eredményező energiamegtakarításra kerül sor”.

Az energiamegtakarítás igazolásának érdekében az adózónak az adókedvezmény igénybevételekor rendelkeznie kell egy olyan igazolással, amely alátámasztja, hogy a megvalósított beruházás energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

Sem a társasági adóról szóló törvény, sem az igazolás kiállításáról szóló kormányrendelet nem nevezi meg pontosan, hogy mely tárgyi eszközök esetén vehető igénybe az adókedvezmény. Az erre vonatkozó feltétel csupán annyi, hogy a energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásról, felújításról legyen szó. A fentiek alapján bizonyos esetekben személygépkocsi beszerzés is szolgálhat az energiahatékonysági beruházás után igénybevehető kedvezmény alapjául. A legfontosabb feltétel az auditor által kiállított igazolás, mely szerint a személygépjármű beszerzésével „végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor”.

Ez a lehetőség tehát nem kizárólag a környezetkímélő személygépkocsik esetén vehető igénybe, de egy környezetkímélő gépkocsi esetén – összehasonlítva egy hagyományos robbanómotoros személygépkocsival – az energetikai audit keretében lényegesen könnyebb lehet az energiamegtakarítás alátámasztása.

A fent bemutatottakon kívül számos további, beszerzést illetve üzemeltetést támogató kedvezménnyel számolhatunk, amennyiben környezetkímélő személygépkocsi vásárlásán gondolkodunk. Ilyenek lehetnek az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása érdekében nyújtott támogatások, illetve akár az esetleges parkolási és egyéb kedvezmények.

* * *

Had ajánljam figyelmedbe a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében 2020.03.25-én tartandó Személygépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos adózási kérdések című konferenciámat. Előadásunk átfogóan mutatja be a személygépkocsikkal kapcsolatos adójogszabályok gyakorlati alkalmazását, kitérve azokra a kockázatos pontokra, melyek ismeretének hiánya komoly fejtörést és nehézségeket okozhat a gazdálkodók számára.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!