A használtautó kereskedés útvesztői az áfában

A különbözeti áfa működése

A gépjárművekkel kapcsolatos elszámolások és adózási szabályok szerteágazóak Magyarországon. Szinte minden adójogszabály foglalkozik valamilyen módon velük és nagy odafigyelést igényel a szakemberek részéről is a kapcsolódó jogszabályok helyes alkalmazása.

Mostani cikkemben szeretném egy kicsit a használtautó kereskedők oldaláról megközelíteni a témát, ugyanis az ő esetükben speciális szabályok is vonatkoznak az áfára. Most kifejezetten a különös szabályokat szeretném részletezni, hiszen amennyiben ezek nem alkalmazhatók, akkor a „normál” áfa szabályok lépnek életbe.

Ki minősül viszonteladónak az áfa szempontjából?

Kezdjük először is azzal, hogy kit tekintünk áfa szempontjából használtautó kereskedőnek!? Áfa tekintetében a használtautó kereskedő viszonteladónak minősül. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) külön alfejezete foglalkozik a viszonteladókkal és a rájuk vonatkozó különleges adózás szabályaival.

Ez alapján viszonteladónak tekintünk minden olyan adóalanyt, aki (amely) ilyen minőségében továbbértékesítési céllal használt ingóságot, műalkotást, gyűjteménydarabot vagy régiséget szerez be, importál, vagy egyébként tart tulajdonában, illetőleg e körben – megbízás alapján – bizományosként jár el. A használtautó az „ingóság” kategóriájába tartozik, tehát a használtautó kereskedő a viszonteladóra vonatkozó különleges áfa-szabályokat – a feltételek teljesülése esetén – köteles alkalmazni.

Mikor kötelező alkalmazni a speciális szabályokat?

Amennyiben az adóalany kereskedő továbbértékesítési céllal szerez be használt (tehát nem új!) gépjárművet, akkor először is meg kell vizsgálnunk, hogy beszerzéskor áthárítottak-e rá áfát, vagy sem. Amennyiben a beszerzési számlán áfa került felszámításra, nem alkalmazhatók a különleges szabályok, így – a mindenki által ismert – általános szabályok szerint kell eljárnunk.

Ezen túlmenően a használtautó kereskedőnek a különleges áfa szabályokat kell alkalmaznia, amennyiben az alábbi személyektől szerezte be a használt gépjárművet:

 • nem adóalany személytől, szervezettől (ide tartozik például a magánszemély is!);
 • olyan adóalanytól, akinek (amelynek) termékértékesítése az Áfa tv. 87. §-a szerint mentes az adó alól (pl. olyan gépjárműt vásárol, melyet azért számláztak felé adómentesen, mert korábban adó levonására nem volt lehetőség, stb.);
 • alanyi adómentes adóalanytól;
 • olyan adóalanytól, akire a közösségi szabályok alapján a kisvállalkozókra vonatkozó mentesség szabályait kell alkalmazni;
 • másik viszonteladótól;
 • olyan adóalanytól, akinek (amelynek) termékértékesítésére a közösségi szabályok szerint a viszonteladókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Mindemellett az Áfa tv. lehetőséget biztosít arra is, hogy annak ellenére, hogy a különös szabályok alkalmazására kötelezett a viszonteladó, az adóhatóságnak előzetesen tett bejelentésével a viszonteladó az egész tevékenységére vonatkozóan választhatja az általános szabályok szerinti adózást is. Ettől azonban a választását követő második év végéig nem térhet el. Amennyiben később nem módosítja a választását, akkor a választása meghosszabbodik újabb két évvel.

Egyedi vagy globális nyilvántartás?

A különleges szabályok alkalmazása esetén az e kategóriába tartozó gépjárművek vonatkozásában (és csakis azokra nézve!) a nyilvántartásunkat is a különleges szabálynak megfelelően kell vezetnünk, az adó alapjának és összegének meghatározása céljából.

Az Áfa tv. két lehetőséget biztosít a nyilvántartás vezetésére: az egyedi, illetve a globális nyilvántartáson alapuló módszert.

Főszabály szerint az egyedi nyilvántartáson alapuló módszert kell alkalmazni, ám a viszonteladó dönthet úgy is, hogy a globális módszert választja, ezt azonban előzetesen be kell jelentenie az adóhatóságnak és a választása évét követő naptári év végéig ettől nem térhet el. Ellenkező nyilatkozat hiányában a választás a határnapot követően meghosszabbodik.

Egyedi nyilvántartás módszere szerint az adó alapját úgy kell meghatároznunk, hogy az adott gépjármű eladási árából levonjuk annak beszerzési árát. Ekkor megkapjuk az árrést. Az így kapott összeg bruttó érték, tehát az áfa összegét is tartalmazza. Amennyiben az értékesítési ár kisebb, mint a beszerzési ár volt (azaz veszteséggel értékesítettük az adott gépjárművet), akkor az árrés összege nulla.

A globális nyilvántartáson alapuló módszer ezzel szemben azt jelenti, hogy az adó alapjának meghatározásához az azonos adómérték alá eső termékeknek az adómegállapítási időszakra összesített értékesítési ár összegéből levonjuk a beszerzéseknek az ugyanezen időszakra összesített beszerzési ár összegét. A kettő különbözete az árréstömeg és ebből számítjuk vissza az áfát. Az árréstömeget természetesen adómértékenként határozzuk meg. Az árréstömeg legkisebb összege ez esetben is csak nulla lehet, negatív előjelű nem.

A globális nyilvántartáson alapuló módszer alkalmazása mentesíti a viszonteladót a termék egyedi árrésének nyilvántartása, és az egyedi nyilvántartási módszerhez tartozó adóalap-megállapítás alól.

Fontos további kitétel, hogy a globális nyilvántartáson alapuló módszer választása mellett sem alkalmazható ez a módszer azon termékre, amelynek beszerzési ára meghaladja az 50 000 forintnak megfelelő pénzösszeget, így azokra csak az egyedi nyilvántartáson alapuló módszer használható.

Akármelyik módszert is választja a használtautó kereskedő, mennyiségi nyilvántartás vezetésére és leltár készítésére lesz kötelezett az Áfa tv. 223.§-ában leírtak szerint.

Nézzünk néhány példát!

1) A kereskedő globális nyilvántartási módszert választott, amit be is jelentett az adóhatósághoz. 2016. februárban vásárolt egy használt autót 500.000 Ft-ért egy magánszemélytől.

a) Márciusban eladta ezt a használt autót 700.000 Ft-ért. Mennyi áfát kell fizetnie?

Először is vegyük észre, hogy hiába választott globális nyilvántartási módszert, mivel az autó beszerzési ára meghaladja az 50 ezer Ft-ot, egyedi nyilvántartás alapján kell kiszámolnunk az adó alapját és az adót.

Az értékesítési és beszerzési ár különbözete: 700.000-500.000 Ft=200.000 Ft. Tehát a 200.000 Ft értékű különbözet már tartalmazza az áfát, így ki kell számolni, hogy mennyi ebből az adóalap és mennyi az adó: Adóalap: 200.000 Ft / 1,27= 157.480 Ft, Áfa összege: 157.480 x 0,27 = 42.520 Ft.

Amennyiben negyedéves bevalló az említett kereskedő, úgy az I. negyedéves áfa bevallásban kell feltüntetnie a fenti adatokat. A 09. sor b) oszlopába beírjuk az adó alapját, azaz a 157 ezer Ft-ot és a c) oszlopba az adó összegét, azaz a 43 ezer Ft-ot.

b) Márciusban eladta ezt a használt autót 400.000 Ft-ért. Mennyi áfát kell fizetnie?

Az árrés kiszámítása: értékesítési ár (-) beszerzési ár, azaz 400.000 – 500.000 = -100.000 Ft. Mivel az árrés negatív, így az adóalap nulla, ezért adófizetési kötelezettség sem merül fel.

2) Hogyan változik a helyzet, ha az említett kereskedő egy használt, 20 éves Trabantot vásárol 2016 márciusában 40.000 Ft-ért, de azt csak áprilisban sikerül neki eladnia 70.000 Ft-ért?

Mivel a beszerzési ár nem haladja meg az 50 ezer forintot, így a globális módszer szerint állapíthatja meg a kereskedő az adóalapot és adót. Ez pedig azt jelenti, hogy időszakonként kell összevonni a beszerzéseket és az értékesítéseket.

Negyedéves bevalló lévén a következőre kell figyelnie: mivel csak áprilisban sikerült eladnia az autót, így csak a II. negyedéves bevallásban kell figyelembe vennie az árbevételek között a 70 ezer Ft-os bevételt, de mivel az I. negyedévben vásárolta az autót, az I. negyedévi bevallásban figyelembe veheti a beszerzési árat (azaz az 50 ezer Ft-ot) a globális elszámolás szabályainak megfelelően.

E módszer alkalmazása azzal a negatív eshetőséggel járhat, hogyha az egyik időszakban több a beszerzése, viszont a másik időszakban adja el a korábban beszerzett autókat, akkor az első időszakban nem kell fizetnie áfát, míg a másik időszakban nem tudja majd levonni a beszerzések összegét, így jelentős áfa fizetési kötelezettsége is felmerülhet a kereskedőnek.

Ezért fontos még a tevékenység megkezdése előtt átgondolni, hogy melyik módszer fogja várhatóan megérni!

Egyéb speciális rendelkezések

Egyik módszer alkalmazása esete sem mentesíti a használtautó kereskedőt a következő szabályok alkalmazása alól:

 • a kereskedő a használt gépjármű közösségi beszerzéséhez, illetve importjához kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult; ez pedig annyit jelent, hogy kizárólag a különbözeti adózással értékesített termékek beszerzéséhez, illetve importjához kapcsolódó áfa tekintetében nem jogosult a viszonteladó adólevonásra; egyéb esetben – amennyiben jogosult rá – az előzetesen felszámított adó levonható;
 • az általa kiállított számlán áthárított adót és az adó százalékértékét nem szerepeltetheti, így a kiállított számlát befogadó sem jogosult adó levonására, továbbá a számlán fel kell tüntetnie a következőt: „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek”.

Mint a fentiekből is láthatjuk, nem is olyan egyszerű a használtautó kereskedők (és természetesen a könyvelőjük) – dolga, hiszen amennyiben például a globális nyilvántartáson alapuló módszert választották, előfordulhat, hogy háromféle kalkulációval kell meghatározni az áfa alapját és összegét:

 • egyrészt a globális módszer szerint,
 • másrészt az ide nem sorolható tételeknél az egyedi nyilvántartás alapján, és
 • azokra a gépjárművekre vonatkozóan, melyekre egyik módszer sem használható, az általános szabályok szerint.

Nagyon fontos a tevékenység megkezdése előtti kalkuláció annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb és legoptimálisabb adózási módot választhassuk a tevékenység egészére és megfelelő módon éljünk a választási jogunkkal.

***

5percAdó ajánló:

Teljesítsd 2024. évi kreditpontjaid most! Válaszd a 3 képzési forma közül a számodra legmegfelelőbbet!

Hozzászólások

1 hozzászólás

  • Szabó Zsuzsanna
  • 16:04

  Kedves Valéria!
  Köszönöm az útmutatást, mielőtt elvesztem volna a különbözeti adó rejtelmeiben.

  Egy kérdésem lenne, mely költségek növelik a beszerzési értéket?. ( Pl : regisztrációd adó, hatósági engedélyek költsége…….)

  Szép napot kívánok
  zsuzsmika

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM