Évközi változások a személyi jövedelemadó törvényben

Újabb törvénymódosításokat kell tanulmányozni

Még alig-alig szoktuk meg a 2019. január 1-jétől változott személyi jövedelemadózás új szabályait, máris újabb törvénymódosításokat kell tanulmányozni. A két új módosító salátatörvény pozitív változásokat hozott. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) módosításai:

  • az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáráról szóló 2019. évi XXVI. törvény (továbbiakban: Mód1), valamint
  • a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXII. törvény (továbbiakban. Mód 2).

A Mód1. tv. 1. §-a alapján kiegészítésre került az Szja tv. 65. §-a, amely a kamatjövedelmek adóztatásának szabályait tartalmazza. Az Szja tv. 65. § (1) bekezdése alapján kamatjövedelemnek minősülnek:

  • bármely hitelintézeti betét (takarékbetét), fizetési számla követelés-egyenlege után jóváírt és/vagy tőkésített kamat összegéből a szokásos piaci értéket meg nem haladó része. A kamatjövedelem a jóváírás (nem a kifizetés) időpontjában adóztatandó.
  • a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvényben (Tpt.) ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kollektív befektetési értékpapír alapján a magánszemélynek kamat és/vagy hozam címén kifizetett (jóváírt) bevétel (nem a kifizetés időpontja).
  • bizonyos biztosítói kifizetésekből származó bevétel,
  • szövetkezetek esetében a tagok által nyújtott kölcsön után fizetett kamatnak a jegybanki alapkamatot legfeljebb 5 százalékponttal meghaladó része,
  • a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtti megszűnése miatt megillető összegből a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész.

A Tpt. 5. § 57. pontja értelmében hitelviszonyt megtestesítő értékpapír minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.

A többi – Szja tv. szerinti – jövedelem és kamat/hozam kategóriára e cikk nem tér ki, mert ezeket az évközi törvénymódosítás nem érinti.

A kamatjövedelemből a 15% személyi jövedelemadót a kifizetőnek a kifizetés, jóváírás időpontjában le kell vonnia. A kamatjövedelmet más fizetési kötelezettség nem terheli.

Az Szja tv. 65. § (3) a) pontja kiegészítésre került egy ab) alponttal. A (3) bekezdés azokat a kamatjövedelemnek minősülő bevételeket tartalmazza, amelyeket nem terhel személyi jövedelemadó, vagyis jövedelemként nem kell figyelembe venni. A beiktatott ab) alpont értelmében nem kell jövedelemként figyelembe venni a magyar állam által kibocsátott, a lakosság, mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kamatjövedelmet. Ez az értékpapír lehet: kamatozó kötvény, kamatozó kincstárjegy. Diszkont (elemi) kötvény, diszkontkincstárjegy. A törvénymódosítás nem különbözteti meg a forintban és a devizában denominált értékpapírokat. A módosítás értelmében az érintett értékpapírok kamatából/hozamából személyi jövedelemadót nem kell levonni. Az új szabályokat a hatálybalépésének napjától kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírsorozatok esetében kell alkalmazni. A változások 2019. július 1-ján lépnek hatályba.

A Mód2. tv. az Szja 1. számú mellékletét módosította. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 7. pontja kiegészítésre került. A beiktatott 7.42. alpont adómentessé teszi a babaváró támogatásról szóló kormányrendelet szerinti kamattámogatás és a gyermekvállalási támogatás összegét.

A babaváró támogatás szabályait a Kormány 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelete tartalmazza. A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében a rendelet alapján nyújtott kölcsönhöz kapcsolódóan az e rendeletben meghatározott feltételekkel állami támogatásként kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás vehető igénybe. A támogatott személyek a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű, a harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

Az Szja tv. 1. számú melléklete 1.3. pontja kibővítésre került. A módosítás értelmében már nem csupán a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedéséhez kapcsolódó személygépkocsi-szerzési támogatás adómentes. Adómentessé vált a nagycsaládok személygépkocsi-szerzési támogatása is. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának szabályait a 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet tartalmazza. A szerzési támogatás a megfelelő befogadóképességű személygépkocsi megvásárlásához – ideértve a hitelintézeti kölcsön igénybevételével történő szerzés esetét is –, vagy tulajdonjoga zártvégű pénzügyi lízingszerződés útján történő megszerzéséhez vehető igénybe. A szerzési támogatás mértéke 2 500 000 forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a.

A Mód. 2. törvény személyi jövedelemadózást érintő változásai 2019. július 1-jén lépnek hatályba.

* * *

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is találkozhatsz Sándorné Új Évával a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos, kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >>> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM