A folyamatban lévő adómódosítások – 1. rész

A benyújtott törvényjavaslatok

törvényjavaslat

Már olvasható a parlament honlapján a 2021. november 23-án benyújtásra került a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló T/17668. számú törvényjavaslat. Ugyancsak a parlament elé került a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló T/17671. számú törvényjavaslat, amelyek elfogadása estén több adózást érintő szabály is változtatásra kerül. E cikksorozat keretében a várhatóan elfogadásra kerülő, legfontosabb adóváltozások kerülnek bemutatásra.

Az adóalap százalék változása

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) adóztatás alá von olyan jövedelmeket is, amely jövedelmek után a jövedelmet szerző magánszemély szociális hozzájárulási adó fizetésére kötelezett. Az Szja tv. 29. §-a úgy rendelkezik, hogy ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 87 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. Tekintettel arra, hogy 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke csökken, az szja és a szocho alapjának százaléka is módosításra került. 2022. január 1-jétől az Szja tv. 29. §-ában található 87 százalék 89 százalékra módosul.

Tételezzük fel, hogy egy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély e tevékenységéből származó bevétele 6 000 000 forint. A tevékenységgel kapcsolatban elszámolható költsége 1 800 000 forint. Ebben az esetben a magánszemély jövedelme (6 000 000 – 1 800 000) = 4 200 000 forint. Az adóalapja 4 200 000 x 0,89 = 3 360 000 forint lesz. az adóalap után 15 százalék személyi jövedelemadót és 13 százalék szociális hozzájárulási adót kell fizetnie.

Az Szja tv. 47. § (5) bekezdésének módosítása kapcsán ugyanezt a szabályt kell alkalmazni az adóelőleg alapjának megállapításakor is.

A szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (továbbiakban: Szocho tv.) szociális hozzájárulási adó mértéke jelenleg 15,5 százalék. A kihirdetett módosító törvény értelmében 2022. július 1-jétől megszűnik a szakképzési hozzájárulás és 0,5 százalékkal csökken a szocho mértéke. A T/17668. számú törvényjavaslat értelmében ez a dátum egy félévvel előbbre kerül. 2022.január 1-jétől a szocho mértéke 2,5 százalékkal mérséklődik, a szakképzési hozzájárulás pedig megszüntetésre kerül. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató, kifizető élőmunka díjazásával kapcsolatos adóterhelése 17 százalékról 13 százalékra mérséklődik.

A szakképzési hozzájárulás kivezetése következtében a Szocho tv II. Fejezete kiegészítésre kerül. Bővül a szocho-ból igénybe vehető adókedvezmények köre. Az új kedvezmények a Szocho tv. 250. §-a szerinti adókedvezményeket követő sorrendben vehető igénybe. A Szocho tv.  250. §-a a védett korban elbocsátott köztisztviselők foglalkoztatása után érvényesíthető kedvezmény feltételeit tartalmazza. Az újonnan igénybe vehető kedvezmények a szakképzésben való részvétellel kapcsolatosak. Lényegében a szakképzést szabályozó 2019. évi LXXX. törvény szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezményei kerülnek átemelésre a Szocho törvénybe.

A szakképzési hozzájárulás

A T/17668. számú törvényjavaslat értelmében 2022. január 1-jétől megszűnik a szakképzési hozzájárulás. 2021. december hónapra nem kell fizetni szakho előleget. A 2021. adóévben befizetett előleg és a 2021. adóévre vonatkozó nettó kötelezettség különbözetét 2022. január 12-éig kell megfizetni, illetve visszaigényelni. A 2022. február 1-jétől szakképzési hozzájárulás adónemre befizetett bevételt szociális hozzájárulási adóként kell nyilvántartani, a fennálló követeléseket és kötelezettségeket a szociális hozzájárulási adó terhére kell rendezni.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szabályozása alapján a kifizetők által fizetendő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás jelenlegi mértéke 15,5 százalék. A kifizetői ekho kiváltja a szociális hozzáárulási adót. A szociális hozzáárulási adó mértéke 15,5 százalékról 13 százalékra módosul, ennek következtében a kifizetői ekho mértéke is 13 százalékban kerül megállapításra 2022. január 1-jétől.

A kisadózó vállalkozók ellátási alapja

A főfoglalkozásúnak bejelentett kisadózó egyéni és társas vállalkozók eldönthetik, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.) rendelkezései alapján havonta 50 000 forintot fizetnek vagy élnek azzal a választási lehetőséggel, hogy 50 000 forint helyett 75 000 forint fizetést teljesítenek. A fizetett összegnek az ellátási alap és nyugdíjnál figyelembe vehető szolgálati idő kiszámításánál van jelentősége. A törvényjavaslat alapján az ellátási alapok az alábbiak szerint alakulnak:

2021. 2022.
Tétteles adó (Ft) 50 000 75 000 50 000 75 000
Ellátási alap (Ft) 102 000 170 000 108 000 179 000

A minimálbér összegének függvényében (várhatóan 200 000 forint), még a 75 000 forint fizetése esetén is gond lehet a nyugdíj megállapításakor, hiszen a 179 000 forint alatta marad a minimálbérnek.

A kisvállalati adó mértéke

A Katv. alapján a kisvállalati adó mértéke jelenleg 11 százalék. A kisvállalati adó kiváltja a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást. A szocho mértékének csökkentése és a szakképzési hozzájárulás megszüntetése következtében a kisvállalati adó mértéke 2022. január 1-jétől 11 százalékról 10 százalékra csökken.

Az iparűzési adó mértéke

A T/17668. számú törvényjavaslat értelmében azok a vállalkozások, amelyek a 2004. évi XXXIV. törvény (KKV tv.) feltételeinek megfelelnek és a mérlegfőösszegük vagy nettó árbevétel legfeljebb 4 milliárd forint legfeljebb 1% iparűzési adó megfizetésére kötelezettek abban az esetben, ha a helyi iparűzési adórendelet ettől magasabb mértéket tartalmaz. Ez a rendelkezés a 2021-ben és a 2022-ben végződő adóévre is vonatkozik.

Az 1 százalékos adómértéket a feltételeknek megfelelő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a 2021-ben és a 2022-ben kezdődő adóévre kell alkalmazni.

Az iparűzési adóelőleg

A javaslat a csökkentett adómérték hatását – a 2021. évi helyzettel azonos módon – a 2022. évben esedékes előleg-részleteknél is érvényesíteni rendeli. Az adóelőleg mérséklésére vonatkozó szabályok is meghosszabbításra kerülnek. A 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni azoknak a vállalkozásoknak, amelyek

  • február 25-éig bejelentették az NYHIPA nyilatkozaton, hogy a feltételek megfelelő kkv-nak minősülnek
  • a kisadózó vállalkozásoknak (nekik nem kellett bejelentést tenniük),
  • február 25-éig bejelentik, hogy a feltételeknek megfelelnek.

A nem fizetendő előlegrészlet összegével az adóhatóság a mikro-, kis és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Időbeli hatály változásai

Nem lép hatályba az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény

a) 83. §-a, amely a szocho tv. 17/A §-sal történő kiegészítéséről rendelkezik.

b) 86. §-a, amely a szocho tv. 36/D §-sal történő kiegészítéséről rendelkezik.

c) 87. §-a, amely a szocho tv. 36/E §-sal történő kiegészítéséről rendelkezik.

d) 88. § a) pontja, amely a szocho mértékének 0,5 százalékkal történő csökkentéséről rendelkezik.

Hatályát veszti a 2021. évi LXIX. törvény 176. § (8) bekezdésében a „, 82. §, 83. §, 86. §, 87. § és 88. § a) pontja” szövegrész., amely egyes módosítások 2022. július 1-jai hatálybaléptetéséről rendlelkezik.

Hamarosan újabb részletekkel jelentkezünk…

* * *

Értesülj első kézből a 2022. évi jogszabályváltozásokból, és az elfogadott adócsomagról. Tedd fel kérdéseid a Penta előadóinak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2022

 

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!