A személyi jövedelemadózás változásai – 2. rész

törvény

A 2021. évben több kisebb-nagyobb terjedelmű adócsomag vagy önálló módosító törvény módosította – eltérő hatálybalépéssel – a személyi jövedelemadózás szabályait. Cikksorozatunk első részében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvényben elfogadott, már 2021. június 21-től hatályos változásait, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról szóló 2021. évi XXXIV. törvényben elfogadott, 2022. január 1-től hatályos változásait vettük át.

Cikksorozatunkat folytatjuk az adócsomag részletezésével.

III. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény

Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program

Az alcímben jelezett törvény 2021. július 13-ától új típusú munkavállalói résztulajdonosi programot vezetett be a jogrendszerbe. KMRP megindítását legalább 10 fő munkavállaló nyilvános felhívás közzétételével kezdeményezheti, amelyhez a társaság tárgyi és technikai segítséget nyújthat. A program határozott, legalább 10 éves időtartamra, amelynek elteltét követően a végrehajtó szervezet által megszerzett vagyonrészeket vagy azok ellenértékét át kell adni a résztvevők számára, valamint a végrehajtó szervezetet meg kell szüntetni. (A KMRP szervezet működésének részletes szabályai túlmutatnak írásunk keretein.)

Az új jogintézménnyel összefüggésben az alábbi Szja tv. módosítások léptek hatályba.

  • a magánszemély nem szerez bevételt a KMRP-szervezet résztvevőjeként a részvételi jogosultság megszerzése révén;
  • a KMRP-szervezetben való részvételi jogosultság ellenérték fejében történő értékesítéséből származó bevételnek az a része, amely meghaladja a részvételi jogosultsággal összefüggésben teljesített kiadás összegét, árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül;
  • a KMRP résztvevője részére a KMRP által megszerzett vagyonelemek hozamából származó kifizetés osztalékként adóköteles;
  • vállalkozásból kivont jövedelemnek minősül a KMRP-szervezet vagyona felosztása során a résztvevő által pénzben megszerzett bevétel, csökkentve a résztvevőként teljesített befizetés (ide nem értve a KMRP-szervezet által eladásra kínált vagyonrész megszerzésére fordított összeget) összegének arányos – a pénzbeli formában megszerzett bevételnek a vagyonfelosztáskor megszerzett összes bevétel arányában megállapított – részével;
  • amennyiben az KMRP-szervezet útján történő javadalmazás értékpapír-juttatás (részvényjuttatás) formájában valósul meg, nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, (az értékpapír formájában történő juttatás esetén az adóztatási pont egy későbbi időpontban, a részvény elidegenítésekor merül fel).

IV. Az egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2021. évi LXXXV. törvény

A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete

A szövetkezet célja, hogy lehetőséget adjon a nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban (GYED) vagy gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesülőknek arra, hogy rugalmas keretek között részt vehessenek a foglalkoztatásban. A szövetkezet nem nagyszülőként GYED-ben vagy GYES-ben részesülő tagja által a személyes közreműködése ellenében kapott juttatás az Szja tv. alapján nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.

Az e szövetkezeti foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvező Szja szabályokat az alábbiakban foglaljuk össze. Adómentes

  • a személyes közreműködés ellenértékeként juttatott élelmiszer, továbbá
  • a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel,

együttesen legfeljebb havonta a minimálbér (2022-ben 200 000 Ft) összegét meg nem haladó értékben. A fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát (2022-ben 50 000 Ft-ot).

A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete közhasznú jogállású lehet. Ehhez kapcsolódóan adómentes a közhasznú jogállású szövetkezet által a nem nagyszülőként GYED-ben vagy GYES-ben részesülő tagjának élelmiszer, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel, legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó.

V. Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/17436. számú törvényjavaslatban szereplő módosítás

A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok 2021-től életbe lépett jelentős változásai és a kedvező adózási szabályok miatt számos mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozó folytatja tevékenységét mezőgazdasági őstermelőként. A hatályos szabályok alapján, amennyiben egy egyéni vállalkozóként tevékenykedő gazda mezőgazdasági őstermelőként kívánja továbbfolytatni a tevékenységét, akkor a jogviszonyváltás miatt az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmaznia, amely olyan esetekben is adókötelezettség keletkezéséhez vezet, amikor a mezőgazdasági vállalkozó vagy a 2021 előtti családi gazdaság egyéni vállalkozó tagja a tevékenységét nem fejezi be, csak a tevékenység végzésének kereteit változtatja meg.

A fentiek miatt indokolt, hogy speciális adózási szabályok segítsék azokat, akik a tevékenységüket nem megszüntetni szeretnék, hanem mezőgazdasági őstermelőként továbbfolytatni, akár önállóan, akár a korábbi családi gazdaság „folytatásaként” az őstermelők családi gazdasága keretei között. Az új szabályok lehetővé teszik az egyéni vállalkozóként igénybe vett kedvezmények (pl. kisvállalkozói kedvezmény, kisvállalkozások adókedvezménye, fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény) további érvényesítését, az őstermelővé válás előtt megkezdett értékcsökkenés folytatását és a vállalkozóként elhatárolt veszteségnek az őstermelői jövedelem megállapítása során történő figyelembevételét [Szja tv. 49/A. § (10) bekezdés].

Az új szabály – átmeneti rendelkezés alapján – visszamenőlegesen, már a 2021. évi adókötelezettség megállapítása során is alkalmazható.

Cikksorozatunk következő részében a kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő változásokat, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, valamint a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítését részletezzük.

* * *

Amennyiben teljeskörűen szeretnél felkészülni a 2022-es adóévre, akkor válaszd a minden adónemre kiterjedő és a legaktuálisabb jogszabály változásokról szóló, 2 napos konferenciát! Jelentkezz az Adóegyetem 2022 ÉLŐ ONLINE közvetítésére vagy az E-LEARNING VIDEÓKRA.

Az Adóegyetem 2022 időpontjai:

ÉLŐ ONLINE II. 2021.12.08-12.09.
ÉLŐ ONLINE II. 2022.01.11-01.12.

E-LEARNING I. – 2021.12.03-tól
E-LEARNING II. – 2022.01.24-től

Budapest II.  2022.01.11-01.12. (konferenciateremben)

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!