A régi kata megszűnésével és az új adónemre való áttéréssel kapcsolatos feladatok

Áttéréssel kapcsolatos bejelentési és bevallási feladatok

bevallások

A kisadózó vállalkozások tételes adóját szabályozó 2012. évi CXLVII. törvény (továbbiakban: régi Kata tv.) 2022. augusztus 31.-ei hatályon kívül helyezése következtében minden kisadózó vállalkozás megszűnt kisadózó vállalkozás lenni. 

Ezeknek a vállalkozások jelenleg már új adónem alatt kötelesek teljesíteni az adókötelezettségüket. 

Az egyéni vállalkozások nagy része átkerült a személyijövedelemadót szabályozó 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá. Azok a főfoglalkozású egyéni vállalkozók, akik megfelelnek a 2022. évi 13. törvény (továbbiakban: Új Kata tv.) feltételeinek, tételes adózás mellett is dönthettek.

A társas vállalkozások részére két lehetőség adódott. Társasági adóalannyá váltak, vagy pedig kisvállalati adóalanyiságot választottak.

A régi Kata tv. alól való kiesés egyben azt is jelenti, hogy:

Adófizetési kötelezettség

Az érintett egyéni és társas vállalkozásoknak 2022. szeptember 12-éig meg kell fizetniük a 2022.január 1.-2022. augusztus 31-éig terjedő időszakra vonatkozó tételes adót. Mindemellett el kell számolni az esetlegesen megjelenő 40 százalékos adóról. A 40 százalék mértékű adófizetési kötelezettség okai:

  • időarányos bevételi korlát átlépése (kinek 1 millió forint/hó, kinek 1,5 millió forint/hó),
  • külföldi kapcsolt vállalkozástól bevételt szereztek,
  • külföldi kifizetőtől 3 millió forintot meghaladó összegben bevételt szereztek.

Arra figyelni kell, hogy átmeneti szabályok alapján a most még ki nem fizetett számla is bevételnek számít. A kibocsátott számlák esetében a teljesítés napja a mérvadó.

A nyilatkozat beadása

A régi Kata tv. megszűnése miatt 30 napon belül be kell adni a 22KATA nyilatkozatot, amelyen fel kell tüntetni a bevételt és a bevételi korlát átlépésével kapcsolatos információt. Ez a szabályozás a régi Kata törvény 11. §-ának (2) bekezdésében található. A régi Kata törvény 2022. augusztus 31-én történő hatályon kívül helyezése kapcsán mindenkinek megszűnt a kata alanyisága.

A bevallási időszak 2022.08.31-ig terjed. A kezdete vállalkozóként eltérő lehet. A tételes adófizetéssel érintett hónapok száma legfeljebb 8. A bevallás típusa: L

Mindemellett adatszolgáltatást kell teljesíteni azzal a kifizetővel kapcsolatban, aki több, mint egymillió forint bevételt juttatott részükre. 22KATA-02 lap. Mivel a kifizetőnek is kell majd nyilatkoznia a következő év tavaszán, ezért nagyon fontos, hogy mindkét félnél ugyanaz a bevétel szerepeljen, és ne értelmezzék félre az átmeneti szabályokat. Adatot kell szolgáltatni a külföldi kifizetésekkel kapcsolatban is. Ezt a 22KATA – KÜLF lapon kell teljesíteni.

Az egyéni vállalkozók új adónem/adózási mód alatt

Az egyéni vállalkozók új tételes adója

2022. szeptember 25-éig van lehetőség az új Kata tv. hatálya alá való bejelentkezésre. Ez az időpont jogvesztő, amennyiben az egyéni vállalkozó elmulasztja a bejelentkezést, akkor az Szja hatálya alá kerül. A tételes adó választása esetén az újKata-alanyiság 2022. szeptember 1-jével kezdődik. Az új kisadózó vállalkozásoknak október 12-ig kell megfizetniük az 50 000 forint/hó tételes adót. A 40 százalékos adómérték kizárólag akkor jelenik meg az új Kata tv. hatálya alatt, ha a vállalkozó átlépi a bevételi korlátot. A bevételi korlát 2022.09.01. és 2022.12.31. között 4 hó x 1 500 000 = 6 000 000 forint. 

A kisadózó 2023. február 25. napjáig az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatvány alkalmazásával nyilatkozatot tesz az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről. A nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.

Az új kisadózók az iparűzési adóalapjukként a tételes adóalapot is választhatják. A választást 2022. október 15-éig be kell jelenteniük a helyi önkormányzathoz. 

A tételes adó megfizetésével az új Kata tv. szerinti kisadózó nem mentesül az általa foglalkoztatott magánszemélyek foglalkoztatására tekintettel juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos kötelezettségeit a kisadózó vállalkozónak a 2208 jelű bevalláson tárgyhót követő hó 12-éig  kell teljesítenie.

Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadója (költségelszámolók)

A költségelszámolást választó egyéni vállalkozóknak sem a személyi jövedelemadó miatt, sem a helyi iparűzési adó miatt nincs bejelentési kötelezettségük. A biztosítási jogviszony megjelenése miatt viszont igen. Ezt sokan elmulasztották. 2022. szeptember 1-je volt az az utolsó nap, amikor a 22T1041-es nyomtatványon a biztosítotti jogviszonyt be kellett jelenteni. Aki elmulasztotta azonnal pótolja a mulasztást. A tárgyhót követő hó 12-éig a 2258-as nyomtatványt is havonta be kell küldeni. Az első bevallási időszak 2022.09.01-2022.09.30. A 2258-01-01-es lapon figyelni kell az alkalmazás minőségére:

21: főfoglalkozású,

26: 36 órát elérő munkaviszony melletti többes jogviszonyos,

36: nappali tanulmányok mellett többes jogviszonyos,

38. egyéni vállalkozó tagi jogviszony mellett.

Az átalányadózó egyéni vállalkozók

A személyi jövedelemadó hatálya alá átkerülő egyéni vállalkozók átalányadózást is választhatnak. Ebben az esetben 2022. október 31-éig van lehetőségük a változásbejelentő nyomtatványon ezt a szándékukat jelezni. Azok a vállalkozók, akik az egyéni vállalkozókról és egyéni cégekről szóló törvény alapján minősülnek egyéni vállalkozónak a 22T101E nyomtatványon jelezhetik szándékukat az állami adóhatóságnak. Azok a vállalkozók, akik az Szja tv. miatt kezelendők egyéni vállalkozóként (ügyvéd, közjegyző, állatorvos stb.) a 22T101 nyomtatványon jelezhetik szándékukat az állami adóhatóságnak.

Az átalányadózást választó egyéni vállalkozóknak is be kellett jelenteni a biztosítási jogviszony keletkezését a 22T1041-es nyomtatványon. A határidő számukra is 2022. szeptember 1-je volt. Aki elmulasztotta, az azonnal pótolja. A tárgyhót követő hó 12-éig a 2258-as nyomtatványt is havonta be kell küldeni. Az első bevallási időszak 2022.09.01-2022.09.30. Negyedévente (családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén havonta) személyi jövedelemadó-előleget is fizetni kell. Figyelem!! Számukra az első (akinek úgy tetszik harmadik) negyedév 2022.09.01-2022.09.30-ig terjedő időszak.

A régi kata megszűnése miatt 2022.09.01. és 2023.06.30 közötti adóelőlegfizetési időszakra helyi iparűzési adóelőleget bejelenteni nem kell.

A kata alól kiesett társas vállalkozások társasági adója

A társasági adó választását nem kell bejelenteni. A biztosítási jogviszony keletkezését azonban már be kellett jelenteni. Arra figyelni kell, hogy negyedévente társasági adóelőleget kell fizetni. Az áttérést követő 60 napon belül (tehát jelen esetben a munkaszüneti napokra figyelemmel 2022. november 2-ig) kell a társaságiadó-előleget bevallani a 2243TAO jelű bevalláson.

Az előlegeket a kata-alanyiság megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig kell feltüntetni az említett bevalláson. 

Ez azt jelenti, hogy 2022. szeptember 1-jei áttéréskor a 2243TAO jelű bevalláson 2022. szeptember 1-jétől 2023. június 30-áig terjedő bevallási időszak szerepel.

A taoelőleg háromhavonta esedékes, azt negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megfizetni. A negyedéves előleg összege az utolsó katás adóévi (tehát a 2022. január 1-2022. augusztus 31-e közötti időszakban keletkezett) bevétel évesített (a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított) összegének 0,25 százaléka.

A kata alól kiesett társas vállalkozások kisvállalati adója

A kisvállalati adó bármikor választható adónem. A már működő vállalkozások esetén a választást követő hónap 1. napján keletkezik a kiva-alanyiság. Ezért azoknak a vállalkozásoknak, akik már 2022. szeptember 1-jétől a kisvállalati adó hatálya alatt szeretnének adózni a 22T201T változásbejelentő nyomtatványt már augusztus hónapban be kellett nyújtani. Amelyik vállalkozás ezt követően nyújtja be (pl. szeptember hó), annak a benyújtást követő hónaptól (pl. október) kezdődik a kisvállalati adóalanyisága. A biztosítási jogviszony keletkezését a 22T1041-es nyomtatványon teljesítendő. A határidő számukra is 2022. szeptember 1-je volt.

Nem szabad elfelejteni, hogy negyedévente adóelőleget kell bevallani a 22KIVA nyomtatványon. Az adóelőleget meg is kell fizetni. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy az adóelőleg bevallásban, az éves bevallástól eltérően, a növelő-csökkentő tételek közül csak az osztalékjövedelmet kell figyelembe venni és ezt kell előjelesen összevonni a személyi jellegű kifizetések összegével. Az első kisvállalati adóelőleget 2022. október 20-ig kell bevallani és megfizetni.

* * *

Vegyél részt a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében 2022. szeptember 22-én Tanteremben és Élő online közvetítéssel is megrendezésre kerülő konferencián, ahol Dr. Kovács Attila (adótanácsadó, okleveles adószakértő) tolmácsolásában hallhatsz előadást a nyári adóváltozásokról! Jelentkezz a konferenciára most még kedvezményes áron >> Régi kata-alanyiság megszűnése és az új kata keletkezése, az IPA összefüggései, az extraprofit adók gyakorlati alkalmazása – TANTERMI és ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM