A kisadózó vállalkozások új adótörvénye

Várható változások a KATA törvényben

kisadózó vállalkozások

A parlament honlapján megjelent a T/583. számú törvényjavaslat, amely új alapokra helyezi a kisadózó vállalkozások adózási szabályait. E cikk keretében a legfontosabb változásokat foglaljuk össze.

A törvény hatályba léptetése két időpontban történik.

  • 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
  • 2022. szeptember 1-jén lép hatályba

Az egyes címeknél a változások hatálybaléptetés időpontja feltüntetésre kerül.

Az adó mértékének változása (hatályba lépés 2022. szeptember 1.)

A tételes adó mértéke havonta 50 ezer forint, amelyet az adóalanyiság fennállásának minden megkezdett naptári hónapjára meg kell fizetni. A tételes adót a kisadózó a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni.

A törvényjavaslat magasabb összegű fizetési kötelezettség választását nem tartalmazza.

A 40 százalék mértékű különadó (hatályba lépés 2022. szeptember 1.)

A törvényjavaslat értelmében a jelenlegi 12 milliós bevételi korlát 18 millió forintra fog emelkedni. Az ezt meghaladó bevétel esetén 40 százalék különadót kell fizetni.

A 40 százalék adó alól még mentesítő 18 milliós bevételi korlát adókockázatot is felvet. Sok kisadózó vállalkozó alanyi adómentes áfaalany. Az Áfa törvény alanyi adómentességre vonatkozó értékhatára azonban nem változik. Az árbevételi korlát átlépésével az általános forgalmi adó megjelenik. Ez a termékek és szolgáltatások árát jelentősen befolyásolja. Ez azért is fontos, mert a magánszemélyeknek (potenciális vevői kör) nincs áfalevonási jogosultságuk.

Arról se feledkezzünk el, hogy amennyiben a vállalkozó átlépi az alanyi áfamentesség árbevételi korlátját és ennek következtében áfás tevékenységet fog folytatni, akkor az Art. szabályai alapján már pénzforgalmi számla nyitására is kötelezett lesz.

A „bevételi korlát” időarányosítása (hatályba lépés 2022. szeptember 1.)

Abban az esetben, ha nincs minden hónapra tételes adó fizetési kötelezettség, akkor a különadó alól mentes bevételi korlát az alábbiak alapján számítandó ki:

Tételes adó fizetésével érintett hónapok száma x keretösszeg/12.

Tételezzük fel, hogy a kisadózó egyéni vállalkozó október 1-jén kezdi a tevékenységét, akkor a keretösszeg 3 hó x 18 000 000/12 = 4 500 000 forint.

A kisadózó vállalkozó bevételével kapcsolatos módosítások (hatályba lépés 2022. szeptember 1.)

A törvényjavaslat értelmében pontosításra került, hogy a kisadózó vállalkozó bevétele mely napon keletkezik (pl. váltó, csekk). A jelenlegi törvényben ez nem minden esetben egyértelmű.

A kisadózó jövedelme (hatályba lépés 2022. szeptember 1.)

Mindig izgalmas kérdés, hogy hány forint számít a kisadózó vállalkozó jövedelmének (pl. hitelfelvétel, támogatások stb. esetén).

Más jogszabályok alkalmazásában, különösen az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti jövedelemigazolás kiállításának szempontjából a kisadózó jövedelmének a kisadózó utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka minősül.

Tegyük fel, hogy a kisadózó vállalkozó bevétele 18 000 000 forint, akkor jövedelemnek 18 000 000 x 0,6 = 10 800 000 forint számít.

Az ellátási alap (hatályba lépés 2022. szeptember 1.)

A kisadózó vállalkozók ellátási alapja 108 000 forint lesz. Ez az összeg nem éri el a minimálbér összegét, ezért a szolgálati idő számítására is gondolni kell.

Az adóalanyiság (hatályba lépés 2022. szeptember 1.)

A jelenlegi adóalanyisági kör jelentősen leszűkül. A törvény hatályba lépésének napjától kisadózó kizárólag olyan egyéni vállalkozó lehet, aki főfoglalkozásúnak minősül

Ezért nem igazán érthető a tevékenységi kör drasztikus szűkítése, hiszen sok kényszervállalkozó dolgozik több vállalkozásnak is és a törvényjavaslat értelmében ezek a vállalkozók – legyen az villanyszerelő, vízvezetékszerelő, kőműves, orvos, fogorvos, könyvelő, adótanácsadó, informatikus stb.) – e kedvező adózási mód alól kizárásra kerülnek. Ezek a vállalkozók vagy megszüntetni kényszerülnek a vállalkozásukat vagy átlépnek a személyi jövedelemadó hatálya alá. Az Szja tv. hatálya alá történő átkerülés drasztikusan megemeli a vállalkozó által fizetendő közterheket.

A törvény hatályba lépése után a társas vállalkozások (pl. betéti társaság, közkereseti társaság stb.) nem lehet alanya a katának. Ezek a vállalkozások vagy társasági adóalanyiságot választanak, vagy áttérnek a kisvállalati adó hatálya alá. Más lehetőségük jelenleg nincs.

Az új törvény szerinti adóalanyiság választásának bejelentésére vonatkozó nyilatkozat 2022. augusztus 1-jétől tehető meg. A 2022. szeptember 25-éig megtett nyilatkozat alapján az adóalanyiság 2022. szeptember 1-jétől jön létre.

A lehetséges vevői kör (hatályba lépés 2022. szeptember 1.)

A törvényjavaslat a végezhető tevékenységek tekintetében nem tartalmaz felsorolást, azonban a törvényjavaslat 5. § (1) g) pontja értelmében megszűnik a kata-alanyiság abban az esetben, ha a vállalkozó az Art. szerinti kifizetőtől szerez bevételt. Ugyanez a helyzet áll elő akkor is, ha a kisadózó külföldi kifizetőtől szerez bevételt. Kivételt képez:

  • a fizetési számlán jóváírt kamat. Felhívnám a figyelmet, hogy a pénzforgalmi számla is fizetési számlának minősül,
  • ugyancsak kivételt jelen a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevétel.

Érzékenyen érinti a rendelkezés azokat az alacsony munkabérrel rendelkező munkavállalókat, illetve alacsony nyugdíjjal rendelkezőket is, akik katás vállalkozás keretében próbáltak forrást teremteni mindennapi életvitelükhöz szükséges anyagi fedezetre.

Bejelentés a NAV felé (hatályba lépés 2022. szeptember 1.)

A törvényjavaslat 15 napos határidővel bejelentési kötelezettséget ír elő az alábbi esetekben:

  • az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerez. Ez a tevékenység a tételes adózás alóli kizáró okként szerepel a jelenleg hatályos törvényben is.
  • a kisadózó vállalkozó az Art. szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) bevételt szerez, kivéve, ha a bevétel a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származik, vagy az a fizetési számláján jóváírt kamat.

Kiesés a kata alól

Az új szabályok alapján sok egyéni vállalkozó kiesik a katából. Ezek a vállalkozók az Szja. tv. szerinti átalányadózást a 2022. adóévre választhatják, azonban 2022. október 31-éig be kell jelenteniük a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak.

A bejelentés módját és formáját az állami adó-és vámhatóság honlapján 2022. augusztus 15-éig közzé teszi. A 40 százalék mértékű adó alóli mentesség bevételi korlátja a Katv. szerinti tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1,5 millió forint szorzata.

A január 1-jétől minden hónapban adót fizetők esetében 8 hónap x 1 500 000 = 12 000 000 forint.

* * *

A jelenlegi törvényjavaslat még módosításra kerülhet és több területen is jogértelmezés is várható. Ezért a végleges törvénytervezet részletes kifejtésére valamint a lehetséges adótervezési alternatívák felvázolására 2022. augusztus 16-án tartandó konferenciánkon kerül sor. Jelentkezz most a konferenciára, ha szeretnél mindent tudni a KATA változásokról >> KATA változások, alternatívák a KATA helyett – ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM