A fiatalok és a fiatal gyermekes családok szja kedvezményei

Új kedvezmény a gyermeket vállaló 30 év alatti hölgyek részére

adóév

A 2023. adóév újabb kedvezményekkel kecsegteti a gyermekkel rendelkező családokat és a 25, valamint a 30 év alatti fiatalokat. A változások egy része törvényi szintű, a kedvezmények másik része viszont kormányrendeleti szabályozottságú.

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye

A 25 év alatti fiatalok kedvezményét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: szja törvény) 29/F. §-a tartalmazza. A 25 év alatti fiatalok kedvezményének szabályozásában érdemi változás nem történt. A kedvezmény összege azonban növekedett. Asz Szja törvény 29/F. § (2) cf) pontja értelmében a kedvezmény legnagyobb összege adóévenként a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára, vagyis 2022. július 1-jére vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata. A KSH által 2022. július 1-jére közzétett átlagkereset 499 952 forint/hó.

2022.  

2023.

KSH átlagkereset Kedvezmény legnagyobb összege   KSH átlagkereset Kedvezmény legnagyobb összege
433 700 Ft/hó 5 204 400 Ft   499 952 Ft/hó 5 999 424 Ft

 

2023. január 1-jétől egy 3a) alpont is beiktatásra került. Ennek értelmében az állami adó- és vámhatóság az adóbevallási tervezetben a nyilvántartásaiban szereplő adatok alapján feltünteti a 25 év alatti fiatalok kedvezményének jogosultat megillető összegét. Ez akkor is igaz, ha a fiatal év közben nem vett igénybe kedvezményt. A bevallási tervezet módosítható. Ha a 25 év alatti fiatal a NAV által a bevallási tervezetben feltüntetett kedvezmény adatait nem javítja az szja bevallás benyújtásának határidejéig (2023. május 22.), akkor a részére járó kedvezmény az adóbevallási tervezetben feltüntetett összeg. Arra is ügyelni kell, hogy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény után különbözeti bírság fizetendő.

A 30 év alatti anyák kedvezménye

Az 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet egy új kedvezményt biztosít azoknak a hölgyeknek, akik a 25 évük betöltése után, de a 30 életévük betöltése előtt anyává válnak. A kedvezmény az összevonásra kerülő jövedelmet csökkenti. A 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

A kedvezmény a családi kedvezményre való jogosultsághoz kötött. A kedvezmény vonatkozik:

  • magzatra,
  • vér szerinti gyermekre,
  • örökbefogadott gyermekre.

A 30 év alatti anyák kedvezményének összege havonta nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerinti, teljes munkaidőben alkalmazásban állók tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének összegét. Jelen esetben ez az összeg 499 952 Ft/hó.

Amennyiben a kedvezmény egész évben fennáll, akkor 499 952 x 12 x 0,15 = 899 914 forinttal kevesebb adót kell fizetni, feltételezve, hogy az érintett rendelkezik 499 952 x 12 = 5 999 424 forint összevonandó jövedelemmel.

Nagyon fontos, hogy 30 év alatti anyák kedvezménye abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg. A 2023.január 1-jét megelőzően magzatként kimutatott, megszületett, örökbefogadott gyermekekre a kedvezmény nem vonatkozik.

A kedvezmény nem vonatkozik a teljes összevonásra kerülő jövedelemre. A kedvezményezett jövedelmek jogcímét az 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése határozza meg. Kedvezményezett jogcímcsoportok:

  • az Szja törvény fogalomértelmezése szerinti bérjövedelem (bér, illetmény, illetménykiegészítés, prémium, jutalom, napidíj, túlóra stb.)
  • a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meg nem haladó összege (ld. Munka törvénykönyve és különféle jogállási törvények).
  • egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje,
  • átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem,
  • mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme.

A gazdasági tevékenység jövedelmére (pl. ingó és ingatlan bérbeadás, forex kereskedelem stb,) a kedvezmény nem vonatkozik. Nem vonatkozik a kedvezmény a külön adózó (ingó és ingatlan értékesítés, kamat, osztalék, árfolyamnyereség stb.) jövedelmekre.

Előfordulhat, hogy a 30 év alatti anyák kedvezményére való jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 30 év alatti anyák kedvezménye nem zárja ki a családi kedvezmény érvényesítésének lehetőségét. A családi kedvezmény viszont az összevonásra kerülő jövedelmekkel szemben érvényesíthető. Amennyiben családi kedvezmény nem érvényesíthető, akkor a nem érvényesített összeg 15 százalékáig a társadalombiztosítási járulék is csökkenthető. Természetesen a családi járulékkedvezmény igénybevételére vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni.

Tételezzük fel, hogy egy 26 éves hölgy 2023. évi összevonásra kerülő jövedelme 9 millió forint, amelyből 6 millió forint bérjellegű jövedelem. a 3 millió forint jövedelem ingatlan bérbeadásból keletkezett. A hölgy két óvodás iskolás gyermeket nevel. 2023. január 25-én orvosi igazolást kap arról, hogy a magzat (a harmadik gyermek) betöltötte a 91. napot.

Ebben az esetben már január hónaptól megnyílik a 30 év alatti anyák kedvezményére való jogosultság. Kérdés hogyan alakul az adóbevallás.

Adatok forintban

Összevonásra kerülő jövedelem 9 000 000
30 év alatti anyák kedvezménye (499 952 x 12) < 6 000 000 – 5 999 424
Igénybe vehető családi kedvezmény
(3 fő x 220 000 x 12 = 7 920 000) > (9 000 000 – 5 999 424 = 3 000 576)
3 000 576
Összevonandó jövedelem adóalapja 0
Nem érvényesített családi kedvezmény (7 920 000 – 3 000 576) 4 919 424
Családi járulékkedvezmény maximum (4 919 424 x 0,15) 737 914
TB járulék fizetési kötelezettség (6 000 000 x 0,185) 1 110 000
Igénybe vehető családi járulékkedvezmény – 737 914
Megfizetendő Tb járulék (1 110 000 – 737 914) 372 086

 

Nagyon figyelni kell arra, hogy akár a 30 év alatti anyák kedvezménye, akár a családi kedvezmény, akár a családi járulékkedvezmény jogosulatlan igénybevétele esetén 12 százalék különbözeti bírságot kell fizetni.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!