A fiatalok és a fiatal gyermekes családok szja kedvezményei

Új kedvezmény a gyermeket vállaló 30 év alatti hölgyek részére

adóév

A 2023. adóév újabb kedvezményekkel kecsegteti a gyermekkel rendelkező családokat és a 25, valamint a 30 év alatti fiatalokat. A változások egy része törvényi szintű, a kedvezmények másik része viszont kormányrendeleti szabályozottságú.

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye

A 25 év alatti fiatalok kedvezményét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: szja törvény) 29/F. §-a tartalmazza. A 25 év alatti fiatalok kedvezményének szabályozásában érdemi változás nem történt. A kedvezmény összege azonban növekedett. Asz Szja törvény 29/F. § (2) cf) pontja értelmében a kedvezmény legnagyobb összege adóévenként a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára, vagyis 2022. július 1-jére vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata. A KSH által 2022. július 1-jére közzétett átlagkereset 499 952 forint/hó.

2022.  

2023.

KSH átlagkereset Kedvezmény legnagyobb összege   KSH átlagkereset Kedvezmény legnagyobb összege
433 700 Ft/hó 5 204 400 Ft   499 952 Ft/hó 5 999 424 Ft

 

2023. január 1-jétől egy 3a) alpont is beiktatásra került. Ennek értelmében az állami adó- és vámhatóság az adóbevallási tervezetben a nyilvántartásaiban szereplő adatok alapján feltünteti a 25 év alatti fiatalok kedvezményének jogosultat megillető összegét. Ez akkor is igaz, ha a fiatal év közben nem vett igénybe kedvezményt. A bevallási tervezet módosítható. Ha a 25 év alatti fiatal a NAV által a bevallási tervezetben feltüntetett kedvezmény adatait nem javítja az szja bevallás benyújtásának határidejéig (2023. május 22.), akkor a részére járó kedvezmény az adóbevallási tervezetben feltüntetett összeg. Arra is ügyelni kell, hogy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény után különbözeti bírság fizetendő.

A 30 év alatti anyák kedvezménye

Az 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet egy új kedvezményt biztosít azoknak a hölgyeknek, akik a 25 évük betöltése után, de a 30 életévük betöltése előtt anyává válnak. A kedvezmény az összevonásra kerülő jövedelmet csökkenti. A 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

A kedvezmény a családi kedvezményre való jogosultsághoz kötött. A kedvezmény vonatkozik:

  • magzatra,
  • vér szerinti gyermekre,
  • örökbefogadott gyermekre.

A 30 év alatti anyák kedvezményének összege havonta nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerinti, teljes munkaidőben alkalmazásban állók tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének összegét. Jelen esetben ez az összeg 499 952 Ft/hó.

Amennyiben a kedvezmény egész évben fennáll, akkor 499 952 x 12 x 0,15 = 899 914 forinttal kevesebb adót kell fizetni, feltételezve, hogy az érintett rendelkezik 499 952 x 12 = 5 999 424 forint összevonandó jövedelemmel.

Nagyon fontos, hogy 30 év alatti anyák kedvezménye abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg. A 2023.január 1-jét megelőzően magzatként kimutatott, megszületett, örökbefogadott gyermekekre a kedvezmény nem vonatkozik.

A kedvezmény nem vonatkozik a teljes összevonásra kerülő jövedelemre. A kedvezményezett jövedelmek jogcímét az 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése határozza meg. Kedvezményezett jogcímcsoportok:

  • az Szja törvény fogalomértelmezése szerinti bérjövedelem (bér, illetmény, illetménykiegészítés, prémium, jutalom, napidíj, túlóra stb.)
  • a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meg nem haladó összege (ld. Munka törvénykönyve és különféle jogállási törvények).
  • egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje,
  • átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem,
  • mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme.

A gazdasági tevékenység jövedelmére (pl. ingó és ingatlan bérbeadás, forex kereskedelem stb,) a kedvezmény nem vonatkozik. Nem vonatkozik a kedvezmény a külön adózó (ingó és ingatlan értékesítés, kamat, osztalék, árfolyamnyereség stb.) jövedelmekre.

Előfordulhat, hogy a 30 év alatti anyák kedvezményére való jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 30 év alatti anyák kedvezménye nem zárja ki a családi kedvezmény érvényesítésének lehetőségét. A családi kedvezmény viszont az összevonásra kerülő jövedelmekkel szemben érvényesíthető. Amennyiben családi kedvezmény nem érvényesíthető, akkor a nem érvényesített összeg 15 százalékáig a társadalombiztosítási járulék is csökkenthető. Természetesen a családi járulékkedvezmény igénybevételére vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni.

Tételezzük fel, hogy egy 26 éves hölgy 2023. évi összevonásra kerülő jövedelme 9 millió forint, amelyből 6 millió forint bérjellegű jövedelem. a 3 millió forint jövedelem ingatlan bérbeadásból keletkezett. A hölgy két óvodás iskolás gyermeket nevel. 2023. január 25-én orvosi igazolást kap arról, hogy a magzat (a harmadik gyermek) betöltötte a 91. napot.

Ebben az esetben már január hónaptól megnyílik a 30 év alatti anyák kedvezményére való jogosultság. Kérdés hogyan alakul az adóbevallás.

Adatok forintban

Összevonásra kerülő jövedelem 9 000 000
30 év alatti anyák kedvezménye (499 952 x 12) < 6 000 000 – 5 999 424
Igénybe vehető családi kedvezmény
(3 fő x 220 000 x 12 = 7 920 000) > (9 000 000 – 5 999 424 = 3 000 576)
3 000 576
Összevonandó jövedelem adóalapja 0
Nem érvényesített családi kedvezmény (7 920 000 – 3 000 576) 4 919 424
Családi járulékkedvezmény maximum (4 919 424 x 0,15) 737 914
TB járulék fizetési kötelezettség (6 000 000 x 0,185) 1 110 000
Igénybe vehető családi járulékkedvezmény – 737 914
Megfizetendő Tb járulék (1 110 000 – 737 914) 372 086

 

Nagyon figyelni kell arra, hogy akár a 30 év alatti anyák kedvezménye, akár a családi kedvezmény, akár a családi járulékkedvezmény jogosulatlan igénybevétele esetén 12 százalék különbözeti bírságot kell fizetni.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM