A 25 év alatti fiatalok adómentessége

Magyar Közlöny 81. számában megjelent módosító törvény

25 év

A Magyar Közlöny 81. számában került kihirdetésre a személyi jövedelemadózást és az adózás rendjét módosító 2021. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Módtv.). A Módtv. értelmében a 25. életévét be nem töltött magánszemély az összevont adóalapját a 25 év alatti fiatalok kedvezményével csökkenti. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) több olyan kedvezményt is tartalmaz, amely az összevonásra kerülő jövedelmek csökkentésére szolgál. A kedvezmények igénybevételének sorrendjét azonban az Szja tv. meghatározza, attól eltérni nem lehet.

A sorrend a következő:

 1. először a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, majd
 2. a 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
 3. a személyi kedvezmény,
 4. az első házasok kedvezménye, végül
 5. a családi kedvezmény érvényesíthető.

Nézzük meg, hogy melyek azok a jövedelmek, amelyek az új – 25 év alatti fiatalok – kedvezményével csökkenthetőek lesznek:

 • az egyik jogcím a jogosultsági hónapok alatt megszerzett, az Szja tv. szerinti bérjövedelem. A kedvezmény először a 2022. évet megelőző évre vonatkozó, de 2022. január 10-ét követően kifizetett jövedelmekre alkalmazható.
 • a másik jogcímet a bérnek nem minősülő, nem önálló tevékenységből származó jövedelmek alkotják. Kivételt képez a törvényi mértéket meghaladóan kapott végkielégítés. A törvényi mérték attól függ, hogy a munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve vonatkozik, vagy közalkalmazottról, állami tisztviselőről stb. van szó. A 2021. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható első alkalommal.
 • a következő adómentes jogcím egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme. A 2021. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható első alkalommal.
 • a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységéből származó jövedelme. A 2021. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható első alkalommal.
 • az európai parlamenti képviselő, a helyi önkormányzati képviselő, a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme. A 2021. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható első alkalommal.
 • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés (pl. megbízási szerződés) alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme, de adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata.

Az igen jól érzékelhető, hogy a 25 év alatti fiatalok kedvezménye nem alkalmazható minden összevonásra kerülő jövedelemre (pl. ingatlan bérbeadás jövedelme), sőt a külön adózó jövedelmekre (pl. kamat, osztalék, árfolyamnyereség, ingó-ingatlan értékesítés stb.) sem. Ugyanez igaz a négy vagy többgyermekes anyák kedvezményére is. Érdemes tehát áttekinteni a jövedelmek jogcímeit, nehogy adóhiány generálódjon.

A kedvezményezett hónapok a 25. életév betöltése előtti időszakot jelzik. Abban az esetben, ha a fiatal a 25. életévét június hónapban tölti be, akkor júniusban még jár az adómentesség. Amennyiben a fiatal október hónapban betölti a 25. életévét, akkor a november – december hónapokban megszerzett jövedelem már nem adómentes.

Előfordulhat, hogy a 25 év alatti fiatalok kedvezményére való jogosultság nem áll fenn egész évben (pl. a fiatal betölti a 25. életévét) és összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem nem rendelhető hozzá egyértelműen a kedvezményezett hónapokhoz, akkor a jövedelmet arányosítani szükséges.

Az is lehetséges, hogy a 25 év alatti fiatal (pl. 23 éves) házasságot köt. Kérdésként merül fel, hogy az első házasok kedvezményét melyik hónaptól veheti igénybe. Ebben az esetben az első házasok kedvezményének első jogosultsági hónapja az a hónap lesz, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betölti.

Az új szabály a 2021. december 31-ét követően megkötött házasságok esetében alkalmazható. tételezzük fel, hogy két 25 év alatti fiatal 2022. június 5-én házasságot köt. Az ifjú férj 2022. október 12-én betölti a 25. életévét. Ebben az esetben az ifjú férj már nem alkalmazhatja a 25 év alattiak adómentességét, viszont 2022. november hónaptól igénybe veheti az első házasok kedvezményét.

A2022. január 1-jét megelőzően megkötött házasságok esetében a kedvezmény az első házasok kedvezménye érvényesítésének időszakából még hátralévő jogosultsági hónapok tekintetében alkalmazható. Tegyük fel, hogy egy 23 éves és egy 24 éves fiatal 2021. február 2-án házasságot kötött. Kizárólag munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkeznek. Ebben az esetben március – december hónapokra érvényesíthetik az első házasok kedvezményét. Ez 10 havi kedvezmény. 2022. január 1-jétől a 25 év alatti fiatalok adómentessége érvényesül, tehát egyik fél sem fizet személyi jövedelemadót. Az ifjú férj 2022. június 4-én betölti a 25. életévét. Az ő esetében 2022. júniusa az utolsó adómentes hónap, viszont júliustól érvényesítheti az első házasok kedvezményét. Ezen kedvezmény jogosultsági hónapjainak száma 14 hónap lesz (24 hó – 10 hó).

A fiatalok esetében a családi kedvezmény igénybevételére is gondolni kell. A 25 év alatti fiatalok kedvezményét érvényesítő fiatal a családi kedvezményről abban az esetben is tehet adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére, ha a 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítése miatt az adóelőleg-alapja nullára csökken. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az összjövedelemmel szemben nem érvényesíthető családi kedvezmény összegére jutó személyi jövedelemadó összege Tb járulék kedvezményként elszámolható.

Tegyük fel, hogy egy ifjú hölgy 2019. szeptember 12-én hármasikreket szült. Az érintett személy e cikk írásának időpontjában 23. éves. Feltételezzük, hogy 2022. január 1-jétől munkába áll. Munkabére bruttó 500 000 forint. Más jövedelme nem lesz. A fiatal anyuka 2022-ben még 25 év alatti fiatalnak számít. Nos hogyan alakul majd az ő adófizetési kötelezettsége?

Bruttó munkabér 500 000 forint
25 év alatti fiatalok kedvezménye – 500 000 forint
Összevonásra kerülő jövedelme 0 forint
Személyi jövedelemadó összege 0 forint
Igénybe nem vett családi kedvezményre jutó szja

(3 fő x 12 hó x 220 000) x 0,15

1 188 000 forint
Tb járulékfizetési kötelezettség

(12 hó x 500 000 x 0,185)

1 110 000
Családi járulékkedvezmény (1 188 000 > 1 110 000)  -1 110 000
Megfizetendő Tb járulék összege 0
Házastársának átengedhető adóalapcsökkentés

((1 188 000 – 1 110 000) x 6,67

520 260 forint

Az Szja tv. 49. §-a szabályozza az adóelőleg-fizetési kötelezettséget, amely szabályok között negyedéves fizetési kötelezettség is található (pl. egyéni vállalkozó). A Szja tv. adóelőleg fizetésre vonatkozó szabályai kiegészülnek azzal, hogy amennyiben a fiatalnak a 25 év alatti fiatalok kedvezményére való jogosultsága az adott negyedév egészében nem áll fenn, és az adott negyedévi jogosultsági hónapban (hónapokban) megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelmének adóelőleg-alapja másként nem állapítható meg, azt az adott negyedévi önálló tevékenységből származó jövedelem adóelőleg-alapjának a  negyedév jogosultsági hónapjával (hónapjaival) arányos részeként kell figyelembe venni.

Tegyük fel, hogy egy egyéni vállalkozó 2022. évi 2. negyedéves átalányadó alapja 2 700 000 forint. Az egyéni vállalkozó 2022. április 28-án beölti a 25. életévét. Ebben az esetben az adóelőleg adóköteles összege 2 700 000 forint/3 hó x 2 hó = 1 800 000 forint. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a parlament honlapján olvasható a T/16208 törvényjavaslat, amely az átalányadózás szabályait kívánja módosítani. Erről egy korábbi cikkemben olvashatóak információk.

* * *

2021-ben három különböző formában szerezheted meg kreditpontjaid a Pentánál:

1) ÉLŐ ONLINE közvetítés: otthonról (irodából), valós időben nézheted és hallgathatod az előadást, mintha a tanteremben ülnél. Felteheted kérdéseid is a jól ismert előadóknak. Ez a megoldás kombinálja az otthon (iroda) biztonságát a tantermi képzés előnyeivel. A hagyományos tantermi továbbképzés extráit itt is biztosítja a Penta.
2) A hagyományos TANTERMI továbbképzések az aktuális vírushelyzetnek megfelelő résztvevő számmal és a szükséges biztonsági előírások betartása mellett kerülnek megszervezésre, a megszokott helyszíneken, a megszokott oktatókkal. Továbbra is profitálhatsz a továbbképzések megszokott extráiból: Adó 2021 magyarázatok e-könyv, Pénzmosással kapcsolatos e-továbbképzés, szakterület-specifikus e-learning továbbképzés 50% kedvezménnyel, kérdés-válasz adatbázis.
3) Az E-LEARNING egy praktikus és ezért népszerű képzési forma, amellyel saját időbeosztása szerint, akár több részletben is megtekintheted a továbbképzés videóit.

Ismerd meg bővebben az egyes továbbképzési formák előnyeit, illetve hátrányait, válaszd ki a számodra legkedvezőbb megoldást! Szerezd meg kreditpontjaid akár már most >> JELENTKEZEM

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!