Az 1% fogadásának aktuális kérdései

Hogyan is lehet részesülni benne?

Civil berkekben – főként kisebb civil szervezetként – jelentős, de akár egyetlen forrást is jelenthet, a központi költségvetési oldalról érkező támogatások körében, az adóhatóságon keresztül a magánszemélyek adójából felajánlott 1%-os kedvezmény. Tekintsük hát át, hogyan is lehet részesülni benne…

Bár látszik már, hogy szép lassan a civil szervezetek is megtanulják, mi a különbség a közhasznú jogállás és a közhasznú tevékenység folytatása között, még mindig nagyon sok civil szervezet nem regisztrál az adóhatóságnál annak érdekében, hogy az 1%-ból részesülhessen. Teszi ezt annak tudatában, hogy ő bizony közhasznú jogállással nem rendelkezik. Ezért ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a NAV 1% fogadása tekintetében csak közhasznú tevékenységgel kell rendelkezni, azt viszont tényleg folytatni kell! A közhasznú tevékenység nem egyenlő a közhasznú státusszal, sőt mint olyan, a közhasznú tevékenység folytatásának ténye alapfeltétele a közhasznú státusz megszerzésének is.

Mint szinte minden a civil esetében, ez is az alapító okiratnál, alapszabálynál kezdődik, melyet célszerű újra és újra átismételni, hogy mindenben megfeleljünk a kritériumoknak. A már most is NAV 1%-ot fogadó szervezetek figyelmét is felhívom arra, hogy bár a regisztrációjukat megújítani nem kell, a feltételeknek meg kell felelniük – így azt mind alapító okirati, alapszabályi, mind pedig működési szinteken le kell követni – hiszen egy esetleges támogatás ellenőrzésnél nagy gond is származhat ebből, akár az NAV 1%-os tételek visszafizetését is megalapozhatja! Felhívom a figyelmet arra is, hogy amennyiben már regisztrált szervezetről van szó, de az adatokban változás következett be, azt az általános változás bejelentési határidők betartása mellett az aktuális EGYREG nyomtatványon be kell jelenteni!

Visszatérve az alapító okirat, az alapszabály kérdésköréhez, tekintsük át, mi is kell a NAV 1% “biztonságos” fogadásához:

  • közhasznú tevékenységet folytat (jogszabályi hellyel kell az alapító okiratban ezt megjelölni);
  • közvetlen politikai tevékenységet nem folytat;
  • eredményét nem osztja fel;
  • gazdasági – vállalkozási tevékenységet csak támogató jelleggel, alapcélját nem veszélyeztetve folytat.

A részesülés további feltételei, hogy magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett egyesület, alapítvány, közalapítvány legyen, valamint belföldi székhellyel rendelkezzék (természetesen a törvény ezen szervezeteken felül is felsorol néhány speciális szervezetet, akik részesülhetnek ebből az igénylésből).

Az egyik pillér tehát az alapító okirat, alapszabály, melyet egy regisztrációs eljárás követ az alábbiak szerint: a feltételek fennállása esetén az EGYREG kérelmen keresztül kerülhet az adott civil szervezet az 1%-ot fogadó szervezetek NAV által vezetett címjegyzékbe, melyet a NAV a honlapján folyamatosan frissít! Viszont, ha változik valami, adott esetben a vezetőség felelőssége a névjegyzékből való törlés kérése is (ide tartozik az is, ha egy civil szervezet a végelszámolás, vagy egyéb módon a megszűnés mezejére lép)! De legyünk figyelemmel arra is, hogy több olyan eset is lehetséges, amikor egy-egy civil szervezet nem felel meg az 1% fogadási kritériumainak!

A regisztrációt egyszer kell elvégezni a civil szervezet életében – fő szabály szerint. Erre minden évben szeptember 30-ig áll nyitva a határidő: Eddig áll módjában az újonnan regisztrálni kívánóknak ebbe a jegyzékbe bekerülni, ez a határidő jogvesztő hatályú! A regisztrációs nyomtatványhoz mellékelni kell a jelenleg hatályos alapító okiratot, alapszabályt, pdf csatolmányként! Mivel a határidő jogvesztő, javaslom a regisztrációs folyamatot akkor is megkezdeni, ha az alapító okirat, alapszabály módosítása jelenleg folyamatban van, esetleg még nincs folyamatban, de áttekintése során arra jutottunk, hogy valamilyen tekintetben kiigazításra van szükség! A hosszú évek tapasztalata alapján azt látom, hogy az adóhatóság e tekintetben mindig igen rugalmas hozzáállást tanúsított! Augusztus végén általában megjelenik a 19EGYREG nyomtatvány (sajnos a cikkem írásakor még nem adta ki az adóhatóság az ideit), így ettől az időponttól kezdődően ezen a nyomtatványon kérjük az új regisztrációt, és jelentjük be a módosításokat, változásokat is!

Fontos megemlíteni, hogy az 1% fogadásának (és már a regisztrációnak is) nagyon fontos feltétele az, hogy a közhasznú tevékenységet az érintett civil szervezetnek a megelőző két évben, és jelenleg is folyamatosan végeznie kell, hiszen ez az egyik fontos feltétele mind az igénylésnek, mind a folyamatos folyósításnak! Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a beszámoló, mint olyan, nagyon fontos sorokat tartalmaz e tekintetben, jelesül a közhasznú tevékenység bevételei és ráfordításai sorokat, melyeket sokszor egyszerűen üresen hagynak a civil szervezetek, ami szerintem nagyon nagy hiba. Hiszen ha se bevételünk, se ráfordításunk közhasznú tevékenység tekintetében nem volt az adott évben, akkor értelemszerűen ilyen tevékenységet nem végeztünk.

Másik típushiba a közhasznúsági melléklet kitöltésének és közzétételének elmaradása, mely véleményem szerint szintén veszélyezteti az 1%-os támogatásból történő részesülést, egy esetleges ellenőrzés során akár szintén visszafizetési kötelezettséget is eredményezhet! Arról már nem is beszélve, hogy elméletben a melléklet közzététele – státusztól függetlenül – kötelező! Sokszor hallom: „de hiszen üres…”. Meglátásom szerint, az már régen rossz, ha állítja valaki hogy üres, hiszen azonosító adata minden szervezetnek van, de továbbmegyek cél szerinti tevékenysége is minden szervezetnek van, függetlenül attól, hogy annak része vagy egésze közhasznú feladatnak minősül-e.  Figyeljünk tehát a beszámoló és a hozzá tartozó közhasznúsági melléklet kitöltésére! Ez nem csak a regisztrációs időszakban fontos, hanem folyamatosan, a működés egésze alatt.

Felhívom a figyelmet, hogy a NAV 1%-os támogatás egyébként elszámolással terhelt költségvetési támogatás, felhasználásának szabályrendszerét figyelembe véve az érintett év KOZ nyomtatványán történik, részletesen, melyet a könyvvezetés során is le kell követni. Továbbá már a gazdálkodás során figyelemmel kell lenni a törvény felhasználásra vonatkozó szabályaira is, hiszen maga az elszámolás már a felhasználást követően történik!

* * *

A fenti cikkemben vázolt, NAV 1% körüli problémák a civilek életben csak a jéghegy csúcsát alkotják. Véleményem szerint a civil szervezet felelős vezetősége és a könyvelő közös együttműködése során lehet csak megfelelni a szabályoknak. Az hogy ezt hogyan, miként is lehet és kinek mi a feladata, sok fontos dolog mellett arról is szót ejtünk az októberi civil konferenciámon, melyre mindenkit és minden kérdést szeretettel várok! Jelentkezni az itt tudtok, jelenleg még kedvezményesen: Civil szervezetek a jogszabályok tengerén – avagy a hatékony működés kulcskérdései

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!