ART

Kapcsolt vállalkozások és a transzferár – 2. rész

Esettanulmányok: cégcsoporton belüli tranzakciók

A mikrovállalkozásoktól egészen a nagyvállalkozásokig minden cég érintett lehet abban, hogy a kapcsolt vállalkozásai tekintetében megfelelően és határidőben teljesítse a különféle bejelentési kötelezettséget. Ebben a cikkben gyakorlat ihlette esettanulmányokat mutatunk be, melyekkel bármikor szembe találkozhatnak a gazdasági szakemberek.

1. eset: Cégcsoporton belüli készpénzes tranzakciók

Egy belföldi cégcsoport esetében a tulajdonosi arányok a következőképpen alakultak:

  • „A” Kft. tulajdonosa „X” magánszemély 100%-ban
  • „B” Kft. tulajdonosa „A” Kft.

Megállapítható, hogy „X” magánszemély, „A” Kft. és „B” Kft. között a kapcsolt vállalkozási jogviszony fennáll, mivel „A” Kft. közvetlenül, míg „B” Kft. közvetett módon „X” magánszemély tulajdonában áll.

A cégcsoporton belül az alábbi tranzakciók valósultak meg a 2017-es év folyamán:

1. “A” Kft. 15 millió Ft kölcsönt nyújtott készpénzben “B” Kft-nek.

2. „X” magánszemély 4 millió Ft tagi kölcsönt nyújtott készpénzben „A” Kft-nek, melyből már 1 millió Ft visszafizetésre került.

3. „A” Kft. számítástechnikai szolgáltatás ellenértékét fizette ki készpénzben „B” Kft-nek 2 millió Ft értékben.

4. „B” Kft. 1 millió Ft kamatot fizetett készpénzben a kapott kölcsönre vonatkozóan „A” Kft-nek.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art) 17. § (9) szerint a készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének – a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével – be kell jelentenie:

„a) a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást,
b) egyéb esetben a kétmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást.”

Ezen előírás a) pontja alapján tehát vizsgálni kellett, hogy a felsorolt tranzakciók esetében keletkezett-e bejelentési kötelezettség a készpénzszolgáltatás okán.

1. és 2. tranzakció esetében tekintettel arra, hogy a rendelkezés „vevő”-t, illetve „szolgáltatást igénybe vevő”-t nevesít bejelentésre kötelezettnek, így kölcsön nyújtása és kölcsön visszafizetése esetében nem kell alkalmazni a hivatkozott rendelkezést, hiszen sem vevő, sem szolgáltatást igénybe vevő nem szerepel az ügyletben.

A 3. tranzakció esetében a szolgáltatásnyújtásért fizetett ellenértékként kifizetett összeg vonatkozásában a szolgáltatás igénybe vevőjét, azaz “A” Kft.-t a rendelkezésben foglaltak szerinti bejelentési kötelezettség terheli.

A 4. tranzakció esetében a kölcsön kamat kifizetése esetében “A” és “B” Kft. közötti ügyletre bejelentési kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben “B” Kft.-nek, mint szolgáltatás igénybe vevőjének kell a bejelentést megtenni.

A kapcsolt vállalkozások közötti – 1 millió forintot meghaladó – készpénzszolgáltatást a 40-es jelű nyomtatványon kell bejelenteni.

2. eset: Kapcsolt vállalkozási viszony bejelentése

Az Art. 23. §. (4) bekezdésének b) pontja szerint az adózó az adókötelezettséget érintő változás szabályai szerint jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz:

„b) a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét (elnevezését), székhelyét (telephelyét) és adóazonosító számát az első szerződéskötésüket követő 15 napon belül, valamint a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését a megszűnést követő 15 napon belül.”

Egy cégcsoportnál több kérdés is felmerült a fenti bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban.

1. kérdés: A magyar tagvállalat („A” Kft.) helytelen időponttal jelentette be külföldi anyavállalatát, mivel az első szerződéskötés közöttük 2009. január 5-én történt, a bejelentést pedig 2014. január 1-i hatállyal tették meg a 2014-es év folyamán. Kérdésként merült fel, hogy szükséges-e javítani a bejelentési nyomtatványt, vagy törölni kell-e és újra megtenni a bejelentést.

Ilyen esetben az eredeti bejelentést töröltetni szükséges a megfelelő tárgyévi változás-bejelentő nyomtatványon, majd a helyes adatokkal újra be kell küldeni a nyomtatványt. Itt tehát a 14T201T nyomtatványon téves hatálybalépési dátummal megtett bejelentést a 17T201T nyomtatványon kell törölni, a változás hatálybalépéseként az eredeti bejelentés szerinti dátumot (2014. január 1.) megjelölve a B02. lap 7. rovatában a „T” (Régi törlése) jelölést választva. Ezt követően egy újabb 17T201T nyomtatványt kell kitölteni a helyes adatokkal és be kell nyújtani.

2. kérdés: A magyar tagvállalat („A” Kft.) bejelentette a megfelelő időponttal a magyar kapcsolt vállalkozását („B” Kft.) (2010. május 9-i hatálybalépéssel), de a kapcsolt vállalkozási jogviszony 2011. december 15-én megszűnt. Mivel a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését csak 2012. január 1-e óta kell bejelenteni, az „A” Kft-nél a törzsadatokon belül még szerepel „B” Kft. kapcsolt vállalkozásként. A kérdés az volt, hogy ki lehet-e jelenteni utólag a „B” Kft-t a kapcsolt vállalkozások közül.

Ebben az esetben is megtehető a kijelentés (azaz a kapcsolt vállalkozási jogviszony megszűnésének bejelentése) változás-bejelentés keretében. A változás hatálydátuma a kapcsolt vállalkozási jogviszony megszűnésének dátuma, függetlenül attól, hogy a kérdéses időpontban a kapcsolt vállalkozási jogviszony megszűnésének bejelentése még nem volt kötelező.

Az elmaradt, határidőn túli bejelentések minden egyes esetben 500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújthatóak, így érdemes felülvizsgálni és szükség esetén pótolni a bejelentéseket (bár ez utóbbi nem garancia a bírság kiszabásának mellőzésére, hiszen határidőn túl történik meg a bejelentés, de adott esetben méltányolható körülményként vehető figyelembe az Adóhatóság részéről).

Az esettanulmány sorozatot folytatjuk…

* * *

Amennyiben kérdésed van a szakma egyik legösszetettebb és legnagyobb adókockázatot rejtő témakörével kapcsolatban, akkor jelentkezz október 6-ig kedvezményesen  a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében október 13-án megrendezésre kerülő Transzferárak bizonyítása és nyilvántartása című konferenciámra, ahol személyesen is meg tudjuk vitatni felmerülő kérdéseidet.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!