ART

Kapcsolt vállalkozások és a transzferár – 1. rész

Esettanulmány: kapcsoltság családi vállalkozások között

A családi vállalkozások és szövevényes cégkapcsolatok számos esetben fejtörést okozhatnak. Olyan rejtett tényezők lehetnek sokszor egy vállalat hátterében, amelyekről nem is sejtik a tulajdonosok és a vezetők, hogy azok miatt speciális feladatokkal kerülhetnek szembe. Cikksorozatunk célja a valós életből vett példákon keresztül bemutatni olyan eseteket, ahol végig is visszük ezeket a feladatokat és megnézzük, hogyan lehet optimálisan kezelni a kapcsolt vállalkozásokat.

1. eset: Családi Kft. és Katás egyéni vállalkozó

Egy hölgy hívott fel néhány nappal ezelőtt, és elmesélte a következő helyzetet. A férjével közös Kft-t üzemeltetnek, amelyben 50-50%-ban tulajdonosok. A vállalkozásuk különféle építőipari szolgáltatásokat nyújt, mint például fűtés- és villanyszerelés. Nemrégiben a fiuk kiváltotta az egyéni vállalkozói igazolványt, amelyre a KATA adózási módot és az alanyi adómentességet választotta. A fiuk mérnökként dolgozik főállásban a munkahelyén, de várható, hogy lesz egy nagyobb megbízása, és azt már az egyéni vállalkozásából szeretné számlázni. Készített egy árajánlatot, melybe bizonyos kisebb szolgáltatásokat úgy épített be, hogy azokat a szülei Kft-jétől szeretné igénybe venni. A hölgy az iránt érdeklődött, hogy ebben az esetben szó van-e kapcsolt vállalkozási viszonyról, és milyen teendők lennének?

A szülők (feleség és férj) által 50-50%-ban tulajdonolt Kft. esetében a szavazati arányokat össze kell számítani, mivel a tagok egymás közeli hozzátartozójának minősülnek. Így elmondhatjuk, hogy a Kft. teljes mértékben a család tulajdonában áll.

A fiuk egyéni vállalkozása pedig a gyermek 100%-os tulajdonában áll, és mivel ő is közeli hozzátartozó, így elmondhatjuk, hogy alapvetően mindkét vállalkozás felett a család (közeli hozzátartozók csoportja) dönthet. Ennél fogva megvalósul a kapcsolt vállalkozási jogviszony.

Addig nem merül fel teendő, amíg a Kft. és az egyéni vállalkozás egymással valamilyen kapcsolatba nem lép. Ez a kapcsolat lehet egy szerződés megkötése, egy számla vagy előleg számla kiállítása, egy kölcsön nyújtása, stb. Gyakorlatilag bármilyen gazdasági esemény megvalósulása előidézheti ezt a kapcsolatot. Ha az esemény megtörténik (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) úgy fogalmaz, hogy az első szerződéskötés megtörténik, de tudjuk, hogy a szóbeli szerződés is szerződésnek minősül), akkor belép az első kötelezettség, be kell jelenteni az adóhatóság felé a kapcsolt vállalkozás adatait (név, székhely, adószám) az esemény megtörténtétől számított 15 napon belül.

A kapcsolt vállalkozás bejelentését a Kft. esetében a 17T201-es nyomtatványon kell megtenni, az egyéni vállalkozás esetében nincs ilyen kötelezettség. Azonban, ha a Kft. elmulasztja megtenni a bejelentést, vagy határidőn túl teszi azt meg, akkor 500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ezért nagyon fontos, hogy határidőben feltárásra kerüljön az első tranzakció kapcsolt vállalkozások között.

A következő kérdés azzal kapcsolatos, hogy milyen áron történjen a számlázás a Kft-ből az egyéni vállalkozás felé. Kiderült, hogy pontosan olyan szolgáltatásról lenne szó, amit a Kft. egyébként más, független vevői részére is végez, melynek van egy óradíja. Ezt az óradíjat alkalmazzák az esetek 90%-ban, kivéve akkor, ha összetettebb szolgáltatás típusról van szó, mert akkor egyedi árakat adnak.

Azt tanácsoltam a hölgynek, hogy érdemes elővenni néhány hasonló szerződést, mint amilyet a fiuk egyéni vállalkozásával szeretnének megkötni, és megvizsgálni, hogy valóban ugyanolyan szolgáltatásról lenne-e szó a kapcsolt felek között is. Ha igen, akkor nem is szükséges további alátámasztás, adott esetben egy ellenőrzés során ezek bizonyító erővel bírnak.

Transzferár nyilvántartást nem kellett készíteniük az ügyletre, mivel a családnak más vállalkozása nem volt ezen a kettőn kívül, és együtt is mikrovállalkozásoknak minősültek. Írásos transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség pedig csak azoknál a cégcsoportoknál merül fel, melyeknél az összeszámított létszám, árbevétel és mérlegfőösszeg alapján (a KKV törvény előírásai szerint) legalább középvállalkozásról van szó.

Felmerült viszont az áfa kérdésköre. Ha a Kft. az áfa hatálya alá tartozik, az egyéni vállalkozás pedig alanyi mentes katás adózást választott, akkor a Kft. a szolgáltatása után meg fogja fizetni az áfát, de az egyéni vállalkozás azt nem vonhatja le. Ezt is érdemes számításba venni az egymás közötti számlázás során.

2. eset: Családi Kft. és Bt.

Ez az eset néhány hónappal ezelőtt merült fel.

Egy fiatalember létrehozott egy egyszemélyes Kft-t, melyben ő volt az ügyvezető is, önálló aláírási joggal. Felmerült benne, hogy lehetséges, hogy kapcsolt vállalkozást hozott létre, mert a családban már van egy Bt.

A Bt-ben az egyik tulajdonos a fiatalember felesége volt 50%-ban, a másik tulajdonos pedig az édesanyja 50%-ban. A Bt-ben a vezető tisztségviselő a felesége volt, szintén önálló aláírási joggal.

Itt is mindhárom tulajdonos közeli hozzátartozó valamilyen formában, de vajon kapcsolt vállalkozásokról van-e szó?

Két vállalkozás kapcsolt viszonyát a következőképpen kell a fenti eset tekintetében megítélni. Először az egyik vállalkozásban kell vizsgálni, hogy valamely tagja rendelkezik-e benne többségi befolyással. Ennek során a társaságban szintén részesedéssel bíró közeli hozzátartozók szavazati jogát össze kell számítani. Ezt követően meg kell vizsgálni, hogy ugyanezek a körülmények a másik vállalkozásban is fennállnak-e. Amennyiben mindkét vállalkozásban van többségi tulajdonos, meg kell nézni, hogy a többségi tulajdonosok egymásnak közeli hozzátartozói-e a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján. Amennyiben igen, akkor a két vállalkozás egymással kapcsolt vállalkozás.

A Kft.-ben a férj többségi befolyással rendelkezik, hiszen ő a 100%-os tulajdonos. Ugyanakkor a Bt.-ben sem a feleség, sem annak az anyósa (a fiatalember édesanyja) nem bír szavazati többséggel, részesedéseiket ugyanis nem kell összeszámítani (mivel nem minősülnek közeli hozzátartozónak). Ezért a kérdéses esetben a két társaság között kapcsolt vállalkozási viszony nem jön létre. Nincs további különleges teendő.

Látható tehát, hogy két hasonló esetet tekintve is apróságok dönthetnek arról, hogy keletkezik-e kapcsolt vállalkozási jogviszony, vagy nem. Ezért érdemes alaposan körbejárni a tulajdonosi és a szavazati arányokat, és az összeszámítási szabályokat.

Az esettanulmány sorozatot folytatjuk.

* * *

Amennyiben kérdésed van a szakma egyik legösszetettebb és legnagyobb adókockázatot rejtő témakörével kapcsolatban, akkor jelentkezz a mai napon kedvezményesen  a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében október 13-án megrendezésre kerülő Transzferárak bizonyítása és nyilvántartása című konferenciámra, ahol személyesen is meg tudjuk vitatni felmerülő kérdéseidet.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!