EKÁER a gyakorlatban – Lehet, hogy postai küldeményt fuvaroztat? – 2. rész

Társszerző: Prantner Attila, Szabó Viktor

Cikksorozatunk következő részében az EKÁER rendszer és az úgynevezett postai küldemények kapcsolatát ismertetjük. A postai küldemény fogalmát azért érdemes részletesen megvizsgálni, mert az EKÁER rendelet értelmében az ilyen küldemények fuvarozása mentes a bejelentés alól, vagyis azokra EKÁER számot igényelni nem szükséges.

Vizsgáljuk is meg, hogy milyen esetekben alkalmazhatók az EKÁER postai csomagküldő szolgáltatásokhoz kapcsolódó mentesítési szabályai?

Az EKÁER Rendelet 4. § (2) f) pontja alapján mentes a bejelentés alól a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység.

A tekintetében, hogy mi minősül postai küldeménynek, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 35. pontja irányadó, amely a postai küldeményt a következőképpen definiálja:

„Az a legfeljebb 40 kg tömegű küldemény, mely a küldeményen, annak csomagolásán vagy az ahhoz tartozó listán legalább címmel el van látva, vagy az a küldemény, amelyet jogszabály postai küldeménynek minősít; ilyen postai küldemény lehet a levélküldemény, a hivatalos irat, a vakok írását tartalmazó küldemény, a postacsomag, valamint a könyvet, katalógust és sajtóterméket tartalmazó küldemény, továbbá minden olyan küldemény, amelynek tartalma e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai szolgáltatásból nem kizárt.”

A postai küldeménynek való megfelelés feltétele továbbá, hogy az a fenti jogszabály 3. § (1) bekezdésének megfelelő, postai szolgáltatás keretében kerüljön feladásra:

„A postai szolgáltatás a postai küldemény felvételét, szükség szerint gyűjtését, feldolgozását, szállítását és kézbesítését együttesen vagy részben magában foglaló, gazdasági tevékenység keretében végzett szolgáltatás. Postai szolgáltatást kizárólag az a gazdálkodó szervezet nyújthat, amely szerepel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) postai szolgáltatókról vezetett nyilvántartásában.

Ahhoz tehát, hogy egy adott szállítmányra a postai csomagküldő szolgáltatáson keresztüli EKÁER mentesség alkalmazható legyen a következő feltételeknek kell fennállnia:

  1. a szállítmányozást olyan társaság végezze el, amely(ek) a postai szolgáltatókról szóló, a Hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepelnek, és
  2. a feladott csomagok egyedileg ne érjék el a 40 kg-os értékhatárt, valamint azok legyenek már a feladási pillanatában komissiózva.

A fentiek alapján akár az az eset is fennállhat, hogy amennyiben postai (vagy a Hatóság nyilvántartásában szereplő) szolgáltató szállít, és ez érintett termékek szállítása postai küldeménynek minősülő egységcsomagokba porciózva történik, úgy a fuvar abban az esetben is mentesül az EKÁER kötelezettség alól, ha az egy feladótól egy címzetthez érkező csomagok összesített értéke, illetve tömege alapján a szállítás csak EKÁER szám birtokában történhetne.

A fentieket erősíti meg az adóhatóság EKÁER honlapján fellelhető egyik gyakran ismételt kérdésekre adott válasza is, amely alapján „nem áll fenn bejelentési kötelezettség abban az esetben sem, ha egy feladótól egy címzettnek, egy gépjárművel szállítanak adott útvonalon történő egyszeri mozgással több postai küldeménynek minősülő terméket.”

Lássunk egy konkrét példát: egy több belföldi telephellyel rendelkező magyar adóalany az EU valamely tagállamából Magyarországra szállíttat termékeket úgy, hogy a termékek szállításával egy nemzetközi szállítmányozó céget bíz meg. A megrendelésben a beszerző több telephelye is érintett, így az egy feladási címről megrendelt termékek szállítása különböző átvételi címekre történik.

Ennek megvalósítása a gyakorlatban jellemzően úgy történik, hogy a teljes árumennyiség egy fuvareszközön érkezik, majd egy logisztikai célú megállót követően egy vagy több másik szállítóeszközön folytatódik a szolgáltató saját kapacitása függvényében. Tekintve, hogy a belföldi átpakolás részletei előre nem ismertek, a szituáció EKÁER szempontú kezelése fejfájást okozhat az adózók számára. Amennyiben azonban az egyes telephelyekre szállítandó egységcsomagok komissiózva (rendelési szinten csomagolva, felcímkézve, egyedi azonosítószámmal és számlával ellátva) érkeznek, és a fuvart ellátó vállalkozó is megfelel a postai szolgáltató kritériumának, előállhat az a helyzet, hogy a teljes fuvar mentesül az EKÁER szám igénylése alól.

Összefoglalva az eddig leírtakat, mindenképpen javasoljuk áttekinteni, hogy valójában postai küldeménynek megfelelő küldeményeket fuvaroznak-e, hiszen az azzal kapcsolatos EKÁER mentesség komoly adminisztratív terheket csökkenthet.

* * *

Habár  az EKAER rendszer már több éve a magyar szabályozás része, a gyakorlati felhasználóknak továbbra is gyakran fejtörést okoz egy-egy fuvarozással érintett tranzakció kezelése. A PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében megrendezésre kerülő EKÁER a gyakorlatban, bírságolási és ellenőrzési tapasztalatok című konferenciánkon – melyre ma még kedvezményesen jelentkezhetsz – a tipikus problémák összegzésével, valamint saját tapasztalatink bemutatásával igyekszünk segítő kezet nyújtani!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!