EKÁER a gyakorlatban – miért jelenthet még mindig problémát? – 1. rész

Társszerző: Prantner Attila, Küssel Péter

Már 2015 óta napi szinten munkát jelent a termékfuvarozással érintett piaci szereplőknek az EKÁER, mégis a gyakorlati alkalmazás sok fejfájást okozhat. De miért aktuális még mindig a kérdés?

Sok adózó még csak az elmúlt években találkozott az első EKÁER ellenőrzésekkel, viszont az is előfordulhat, hogy egyes vállalkozásoknál már visszatérő vendég lett a NAV. Míg tapasztalatunk szerint az első ellenőrzéseknél a legtöbb hibatípus esetén elnéző a NAV, ha több alkalommal visszatérve a korábbi megállapításokhoz hasonló, rendszer szintű mulasztásokat állapít meg, már a büntetés nagysága is nagyobb. Tehát elsősorban a visszatérő „vendég” jelent sok helyen gondot.

A legtöbb EKÁER probléma továbbra is adminisztratív jellegű. Ennek oka többnyire a logisztikai partnerrel folytatott kommunikációs nehézségekből adódik. De sajnos állandóan erre hivatkozni sem megoldás. Az adózó többsége már beépítette adminisztrációs rendszerébe az adatok megfelelő bekérésének folyamatát, de ezt már a NAV is elvárja. Ha megfelelő folyamatok kerültek kiépítésre az adatok bekérésére, továbbra is azt tapasztalhatjuk, hogy sokkal elnézőbb a NAV. Tehát tulajdonképpen a folyamatok standardizálása, és a rendszer szintű adatbekérés lehet a hosszú távú megoldás egyes adózóknál. Ugyanakkor nem kell bonyolult rendszerekre, vagy több száz oldalas folyamatleírásokra kell gondolni: egyszerű szabályok meghatározásával, és írásba foglalásával is hatékony rendszer alakítható ki.

Minthogy az EKÁER rendszerben nincs lehetőség az önellenőrzésre, az EKÁER szám lezárása után a rendszerbe bevitt adatok már nem módosíthatóak. Emiatt az ilyen jellegű adminisztratív hibákat, eltéréseket az adóhatóság egy-egy utólagos ellenőrzés keretében is könnyedén feltárhatja. Így fontos tehát bemutatni, hogy az adózó mindent megtett a hatékony és pontos adatszolgáltatás érdekében, és ezt megfelelően dokumentálta.

A rendszer szintű problémamegoldás mellett továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a munkavállalók megfelelő felkészítése, oktatása is. Ha hiányos az érintett munkatársak tudása, a jóhiszeműen kialakított gyakorlat sokszor megfelelő kommunikáció mellett is jelentős EKÁER bírságot tud okozni a vállalkozásnak.

Sok helyen azt tapasztaljuk, hogy a társaságok munkavállalóinak fluktuációja, vagy új kollégák EKÁER jelentésekkel kapcsolatos munkakörbe való helyezése is szükségessé teszi az újabb tréningeket. Míg azonban az EKÁER bevezetésekor vagy az azt követő években sok konferenciát látogathattunk az EKÁER alapjairól, és az EKÁER-rel kapcsolatos teendőkről, manapság gondot okozhat, hogy ki is tanítsa be az újakat. Ismerjük sajnos az a jelenséget, amikor a megszerzett tudást továbbadva már egyes apróbb részletek nem kerülnek megfelelően átadásra, amely részletek esetenként a gyakorlati alkalmazás során bizony előkerülnek, és be nem tartásuk rendszer szintű gondokat is okozhat.

Azt látjuk tehát, hogy az adóhatóság továbbra is jelentős erőforrásokat csoportosít az EKÁER kötelezettségek ellenőrzésére, valamint a rendszer fejlesztésére. A NAV beszámolói alapján az EKÁER egyértelműen beváltotta a bevezetéséhez fűzött reményeket, így figyelmük továbbra sem lankad.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a mulasztásokhoz kapcsolódó EKÁER bírság meglehetősen magas lehet, annak összege a szabálytalansággal érintett áru értékének 40%-áig is terjedhet. Bár tapasztalatunk szerint a hatóság jellemzően méltányolja az eset összes ténykörülményét, és többnyire csak ismételt és csalárd esetekben alkalmazza a legmagasabb bírságtételt, az elmúlt időszakban sok helyütt visszatérő vendéggé változott a NAV, így a rendszer szintű problémák kiküszöbölése sok helyütt elsődleges feladat lett.

Sorozatunk következő részében arra világítunk rá, hogy sok jogszabály-értelmezési dilemma merül fel az EKÁER szabályozással kapcsolatban, illetve, bemutatjuk azt is, hogy milyen speciális esetekre érdemes odafigyelni.

* * *

Habár  az EKAER rendszer már több éve a magyar szabályozás része, a gyakorlati felhasználóknak továbbra is gyakran fejtörést okoz egy-egy fuvarozással érintett tranzakció kezelése. A PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében megrendezésre kerülő EKÁER a gyakorlatban, bírságolási és ellenőrzési tapasztalatok című konferenciánkon – melyre ma még kedvezményesen jelentkezhetsz – a tipikus problémák összegzésével, valamint saját tapasztalatink bemutatásával igyekszünk segítő kezet nyújtani!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!