Az utazási költségtérítés szabályainak változása – 2. rész

Évközi és jövő évi változások a kiküldetésben…

Cikksorozatom első részében foglalkoztam a munkába járás fogalmának, valamint a munkáltató költségtérítési kötelezettségének évközi és jövő évi változásaival. Mai írásomban a kiküldetéssel összefüggésben alkalmazandó új szabályok kerülnek bemutatásra.

Kiküldetés fogalmának változása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Mód tv.) 1. § 1. pontja pontosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3. §-ának 11. pontját.

A változtatás értelmében 2016. augusztus 1-jétől a kiküldetés fogalma megváltozott. A módosítás előtt a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés kiküldetésnek számított. A fogalom pontosításával egyértelművé vált a kiküldetés értelmezése a személyi jövedelemadó szempontjából olyan foglalkozások esetén is, ahol a munkaszerződésben a munkavégzés helyeként jellemzően az ország egész területét, annak bizonyos régióját vagy akár egy földrészt jelölnek meg (pl. a cég székhelye, telephelye és az üzleti partnerek telephelyei).

2016. augusztus 1-jétől kiküldetésnek (kirendelésnek) minősül a munkáltató által elrendelt hivatali, üzleti utazás, ide nem értve a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletet (továbbiakban: 39/2010. (II.26.) kormányrendelet) szerinti munkába járást, a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkáltató székhelyére, telephelyére történő oda- és visszautazást.

A módosítás alapján az olyan munkakörökben, amelyekben a munkavállalók rendszeresen a lakóhelyükről indulva keresik fel munkavégzés céljából az üzleti partnereket (pl. ügynökök, szervizelők, fuvarozók), az első partnerhez történő utazás is – mint hivatali, üzleti utazás – kiküldetésnek minősül.

Kiküldetésnek minősül továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése.

A Magyar Közlöny 182. számában kihirdetett, az egyes adótörvények és más törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény („őszi adócsomag”) 2. § (1) bekezdése 2017. január 1-jétől tovább módosítja az Szja tv. 3. § 11. pontját. Ennek értelmében kiküldetésnek fog minősülni a munkáltató által elrendelt, a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, így különösen a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő helyen történő munkavégzés; ide nem értve a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkahelyre történő oda- és visszautazást. A rendelkezés alkalmazásában munkahelynek minősül a munkáltatónak az a telephelye, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi, ilyen telephely hiányában vagy több ilyen telephely esetén a munkáltató székhelye minősül munkahelynek.

Az „őszi adócsomag” 2. § (1) bekezdése 2017. január 1-jétől pontosítja az Szja tv. 10. pontját, amelynek értelmében az üzleti utazás fogalma is módosul. A módosítás értelmében üzleti utazásnak minősül a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazás is.

A munkába járás, valamint a kiküldetés és üzleti utazás fogalmának pontosításai befolyásolják a kapcsolódó, kötelező utazási költségtérítések mértékét is.

A munkáltatónak belső szabályzatban kell rögzítenie, hogy kiküldetés esetén miként határozzák meg az igénybe vehető gépjármű típusát és komfortfokozatát.

Tömegközlekedési eszköz igénybevétele estén a munkáltató köteles megtéríteni a jegy árának 100 százalékát. A tömegközlekedési költségek megtérítése esetén a költségtérítés összegéből nem kell bevételt megállapítani.

A munkáltató megengedheti gépjármű használatát is. A munkavállaló a kiküldetéshez kizárólag saját tulajdonában lévő gépjárművét használhatja. Gépjárműhasználat esetén a térítendő költségek a továbbiakban is három részre bonthatók:

  • üzemanyag költség,
  • gépjárműhasználat költsége,
  • egyéb felmerülő költségek.

A „őszi adócsomag” 2. § 12. § 27. pontja alapján az Szja tv. 3. számú melléklet II. fejezet 6. pontja 2017. január 1-jétől úgy módosul, hogy a saját tulajdonú személygépkocsi esetében az üzemanyagon felül igazolás nélkül elszámolható költség a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint 15 Ft/km (jelenleg 9 Ft/km) általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg.

Az utazásokhoz kapcsolódhat kockázati (élet, baleset-, egészségbiztosítás) is. A biztosításokkal kapcsolatban megjegyzendő, hogy Szja tv. 1. sz. mell. alapján a munkáltató által fizetett kockázati biztosítás (jelen esetben balesetbiztosítás) díja a minimálbér 30%-áig mentes az szja alól. A minimálbér 30%-át meghaladó biztosítási díj 1,19-szerese után a munkáltatónak 15% szja és 27% eho fizetésére kötelezett. A kormányzati bejelentések értelmében a minimálbér 15%-os növekedése várható (a jelenlegi 111 ezer forintról 2017-ben 127 650 forintra emelkedik). A módosítás alapján az szja és az eho alapjának kiszámításához alkalmazott 1,19-es szorzó 1,18-ra változik.

(Itt jegyezzük meg, hogy a december 12-én elfogadott T/13159 számú törvényjavaslat az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról tovább „farag” a 27%-os egészségügyi hozzájárulás mértékén, amely – szinkronban a szociális hozzájárulási adóval – 2017. január 1-jétől 22%-ra, 2018. január 1-jétől pedig 20%-ra csökken a kihirdetés álló törvénymódosítás szerint- a Szerk.).

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a kiküldetés fogalmának változása nem csupán az utazási költségtérítéseket érinti. A megváltozott értelmezés miatt több esetben kell alkalmazni a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. Rendelet, valamint a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. Rendelet szabályait is.

* * *

Értesülj első kézből a 2017. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2017

A konferenciasorozat 11 helyszínének teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Az Adóegyetem 2017 helyszínei és időpontjai:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!