Az utazási költségtérítés szabályainak változása – 2. rész

Évközi és jövő évi változások a kiküldetésben…

Cikksorozatom első részében foglalkoztam a munkába járás fogalmának, valamint a munkáltató költségtérítési kötelezettségének évközi és jövő évi változásaival. Mai írásomban a kiküldetéssel összefüggésben alkalmazandó új szabályok kerülnek bemutatásra.

Kiküldetés fogalmának változása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Mód tv.) 1. § 1. pontja pontosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3. §-ának 11. pontját.

A változtatás értelmében 2016. augusztus 1-jétől a kiküldetés fogalma megváltozott. A módosítás előtt a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés kiküldetésnek számított. A fogalom pontosításával egyértelművé vált a kiküldetés értelmezése a személyi jövedelemadó szempontjából olyan foglalkozások esetén is, ahol a munkaszerződésben a munkavégzés helyeként jellemzően az ország egész területét, annak bizonyos régióját vagy akár egy földrészt jelölnek meg (pl. a cég székhelye, telephelye és az üzleti partnerek telephelyei).

2016. augusztus 1-jétől kiküldetésnek (kirendelésnek) minősül a munkáltató által elrendelt hivatali, üzleti utazás, ide nem értve a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletet (továbbiakban: 39/2010. (II.26.) kormányrendelet) szerinti munkába járást, a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkáltató székhelyére, telephelyére történő oda- és visszautazást.

A módosítás alapján az olyan munkakörökben, amelyekben a munkavállalók rendszeresen a lakóhelyükről indulva keresik fel munkavégzés céljából az üzleti partnereket (pl. ügynökök, szervizelők, fuvarozók), az első partnerhez történő utazás is – mint hivatali, üzleti utazás – kiküldetésnek minősül.

Kiküldetésnek minősül továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése.

A Magyar Közlöny 182. számában kihirdetett, az egyes adótörvények és más törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény („őszi adócsomag”) 2. § (1) bekezdése 2017. január 1-jétől tovább módosítja az Szja tv. 3. § 11. pontját. Ennek értelmében kiküldetésnek fog minősülni a munkáltató által elrendelt, a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, így különösen a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő helyen történő munkavégzés; ide nem értve a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkahelyre történő oda- és visszautazást. A rendelkezés alkalmazásában munkahelynek minősül a munkáltatónak az a telephelye, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi, ilyen telephely hiányában vagy több ilyen telephely esetén a munkáltató székhelye minősül munkahelynek.

Az „őszi adócsomag” 2. § (1) bekezdése 2017. január 1-jétől pontosítja az Szja tv. 10. pontját, amelynek értelmében az üzleti utazás fogalma is módosul. A módosítás értelmében üzleti utazásnak minősül a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazás is.

A munkába járás, valamint a kiküldetés és üzleti utazás fogalmának pontosításai befolyásolják a kapcsolódó, kötelező utazási költségtérítések mértékét is.

A munkáltatónak belső szabályzatban kell rögzítenie, hogy kiküldetés esetén miként határozzák meg az igénybe vehető gépjármű típusát és komfortfokozatát.

Tömegközlekedési eszköz igénybevétele estén a munkáltató köteles megtéríteni a jegy árának 100 százalékát. A tömegközlekedési költségek megtérítése esetén a költségtérítés összegéből nem kell bevételt megállapítani.

A munkáltató megengedheti gépjármű használatát is. A munkavállaló a kiküldetéshez kizárólag saját tulajdonában lévő gépjárművét használhatja. Gépjárműhasználat esetén a térítendő költségek a továbbiakban is három részre bonthatók:

 • üzemanyag költség,
 • gépjárműhasználat költsége,
 • egyéb felmerülő költségek.

A „őszi adócsomag” 2. § 12. § 27. pontja alapján az Szja tv. 3. számú melléklet II. fejezet 6. pontja 2017. január 1-jétől úgy módosul, hogy a saját tulajdonú személygépkocsi esetében az üzemanyagon felül igazolás nélkül elszámolható költség a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint 15 Ft/km (jelenleg 9 Ft/km) általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg.

Az utazásokhoz kapcsolódhat kockázati (élet, baleset-, egészségbiztosítás) is. A biztosításokkal kapcsolatban megjegyzendő, hogy Szja tv. 1. sz. mell. alapján a munkáltató által fizetett kockázati biztosítás (jelen esetben balesetbiztosítás) díja a minimálbér 30%-áig mentes az szja alól. A minimálbér 30%-át meghaladó biztosítási díj 1,19-szerese után a munkáltatónak 15% szja és 27% eho fizetésére kötelezett. A kormányzati bejelentések értelmében a minimálbér 15%-os növekedése várható (a jelenlegi 111 ezer forintról 2017-ben 127 650 forintra emelkedik). A módosítás alapján az szja és az eho alapjának kiszámításához alkalmazott 1,19-es szorzó 1,18-ra változik.

(Itt jegyezzük meg, hogy a december 12-én elfogadott T/13159 számú törvényjavaslat az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról tovább „farag” a 27%-os egészségügyi hozzájárulás mértékén, amely – szinkronban a szociális hozzájárulási adóval – 2017. január 1-jétől 22%-ra, 2018. január 1-jétől pedig 20%-ra csökken a kihirdetés álló törvénymódosítás szerint- a Szerk.).

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a kiküldetés fogalmának változása nem csupán az utazási költségtérítéseket érinti. A megváltozott értelmezés miatt több esetben kell alkalmazni a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. Rendelet, valamint a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. Rendelet szabályait is.

* * *

Értesülj első kézből a 2017. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2017

A konferenciasorozat 11 helyszínének teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Az Adóegyetem 2017 helyszínei és időpontjai:

Hozzászólások

2 hozzászólás

  • Szakály Tamásné
  • 16:34

  Tisztelt Sándorné Új Éva!
  Szociális gondozóként dolgozom házi gondozás keretében . Munkaköri leírás alapján saját autómat használom. Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor is csak a 9 Ft , vagy a 15 Ft jár gépjárműhasználati díjként az üzemanyagköltségen felül? Kiküdetési rendelvényben dokumentálom a napi megtett útvonalakat. Úgy tudom, ez nem munkába járásnak minősül. Milyen szabályok vonatkoznak rám ilyen estben?
  Válaszát köszönöm: Szakály Tamásné

  • 5percAdó
  • 16:12

  Kedves Kérdező!

  Ön tehát a saját személygépjárművének hivatali célú használatáért a kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján kap költségtérítést. A saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos, üzleti célú használata esetén elszámolható általános személygépkocsi-normaköltség 9 Ft/km-ről tehát 15 Ft/km-re emelkedett 2017. január 1-jétől. Amennyiben a térítés mértéke nem több a jogszabály szerint igazolás nélkül elszámolható mértéknél [ez a mérték a hivatalos célra megtett kilométerekre a kormányrendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján a NAV által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség és a kilométerenkénti 15 forint (általános személygépkocsi-normaköltség)], akkor azt nem kell bevételként figyelembe vennie a magánszemélynek. Bár az év elején a 39/2010. kormányrendelet-módosítás a munkába járás költségtérítésének mértékének kötelező összegét 15 forintról 9 forintra „csökkentette vissza”, de ez nem befolyásolja a kiküldetés esetén elszámolható kilométerenkénti átalány fenntartási költséget, amely maradt 15 forint.

  Üdvözlettel,

  5percAdó
  https://www.5percado.hu

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A https://www.5percado.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!