Az ÁFA törvény legfrissebb, 2020-tól tervezett változásai

Két lépcsőben bővül a számlákhoz kapcsolódó tételes adatszolgáltatási kötelezettség

2019. november 12-én nyújtotta be a Kormány a T/8015. számú, A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló törvénytervezetét.

A benyújtott törvénytervezet tartalmazza többek között az általános forgalmi adóról szóló törvény vonatkozásában beterjesztett változtatási javaslatokat is. A törvénymódosítás általános indoklása a korábbi években már megismertnek megfelelő: „A módosítások alapvetően a gazdaságfehérítő és az adóadminisztrációt egyszerűsítő megoldásokhoz szükséges rendelkezésekre terjednek ki.”

A törvényjavaslat a feketegazdaság visszaszorítása érdekében számlaadási kötelezettséget ír elő meghatározott ÁFA mentes ügyletek tekintetében, így számlaadási kötelezettséggel érintett körbe tartozik majd a tervezet szerint az egyéb oktatás is – 2020. második felétől.

A javaslat rövid, de fontos eleme, hogy a számlakibocsátásra rendelkezésre álló határidőt 15 napról 8 napra csökkenti – de erre féléves felkészülési időszakot biztosít az adóalanyok számára, mivel e szigorítással a tervek szerint csak 2020. július 1-től kell számolnunk.

Mint azt már egy ideje jól tudjuk, 2020. január 1-jével az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatályon kívül kerül, így a korábbi EVA-alanyok ezen időponttól kezdődően gazdasági tevékenységük vonatkozásában ÁFA alannyá válnak. Ezért – a tevékenységet kezdő adóalanyokhoz hasonlóan – nyilatkozniuk kell az ÁFA törvényben meghatározott adózási módokra vonatkozó választásukról, kizárólag adómentes tevékenység végzéséről, illetve az adómegállapítás különös módja alkalmazásáról (alanyi adómentesség, egyéb különleges adózási mód, pénzforgalmi elszámolás). Választás hiányában az ÁFA törvény általános rendelkezései, illetve főszabály szerint alkalmazandó rendelkezései lesznek az irányadóak, azzal, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén a választás hiánya korrigálható az ÁFA törvény 257/F. §-ában foglaltak alapján.

Azonban a benyújtott törvényjavaslat a legjelentősebb (bár kétségtelenül nem a meglepetés erejével ható) változást az ÁFA bevallást érintő számlákhoz kapcsolódó tételes adatszolgáltatás vonatkozásában tartalmazza, két lépcsős, első ízben 2020. július 1-i, majd 2021. január 1-i hatálybalépéssel.

A jelenleg hatályos rendelkezések szerint az adóalany minden olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles adatot szolgáltatni az adóhatóság felé, amely ügyletek tekintetében a felszámított ÁFA eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. A belföldi adóalany köteles továbbá, minden olyan belföldi termékbeszerzésre, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó számla vonatkozásában adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság felé, amelyben levonható ÁFÁ-t érvényesít, és a számlán feltüntetett előzetesen felszámított ÁFA összege eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot.

A törvényjavaslat szerint az első változásra 2020. július 1-től kezdődően számíthatunk: a számla szintű adatszolgáltatás kiterjedne minden belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére, belföldön teljesített ügyletről kibocsátott számlára, vagyis megszűnne az a szabály, hogy csak meghatározott értékhatár feletti áthárított adót tartalmazó számláról kell adatot szolgáltatni. Olyan adóalanyok is bekerülnek tehát az adatszolgáltatási körbe, akiknek eddig nem kellett adatot szolgáltatniuk (például belföldi fordított adózással érintett ügyletekről számlát kibocsátók, stb.)

Ez a változás azzal is jár, hogy a javaslat – azonos hatálybalépési időponttal – minden, adatszolgáltatási kötelezettség alá eső számla tekintetében előírja, hogy azon szerepeltetni kell a belföldön nyilvántartásba vett partner adóalany belföldi adószámának első nyolc számjegyét, hiszen ez az adatszolgáltatás elengedhetetlen feltétele.

Továbbá – ezzel párhuzamosan – megszűnne az a szabály, hogy csak meghatározott értékhatár feletti áthárított adót tartalmazó befogadott számláról kell adatot szolgáltatni. Ezért a törvényjavaslat rendelkezik arról, hogy mely számlák esetében kell még alkalmazni a régi adatszolgáltatásra (100.000 Ft áthárított adó tartalmat elérő vagy azt meghaladó számlák tekintetében történő adatszolgáltatás) vonatkozó szabályokat. A javaslat szerint a levonási jog szempontjából teljes értékűnek kell majd elfogadni azokat a 100.000 Ft ÁFA tartalmat meg nem haladó számlákat is, amelyek nem tartalmazzák a partner adószámát, azzal a feltétellel, ha azokat még 2020. július 1-jéig bocsátották ki de amelyekben foglalt ügylet teljesítési időpontja 2020. június 30-át követi.

Befogadott számlák esetében azon számlákról kell a régi adatszolgáltatás szerint adatot szolgáltatni, amelyek tekintetében az adóalany havi bevalló esetében a június havi, negyedéves bevalló esetében a második negyedéves bevallásában, éves bevalló esetében pedig a 2020. évről benyújtott bevallásában gyakorol levonási jogot.

Kézzel kibocsátott vagy számlázó programmal kiállított számla esetében a régi adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat azon számlák esetében kell még alkalmazni, amelyeket 2020. július 1-je előtt bocsátottak, vagy állítottak ki.

Második lépcsőben, 2021. január 1-től a benyújtott javaslat kiterjeszti az adatszolgáltatási kötelezettséget minden olyan belföldi teljesítési helyű ügyletről kiállított számlára, amelynek kibocsátására, kiállítására az ÁFA törvény rendelkezéseit kell alkalmazni (kivéve az egyablakos rendszeren keresztül elszámolt külföldön teljesített ügyleteket). Ez azt jelenti, hogy ettől az időponttól kezdődően az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a nem adóalanyok (így például magánszemélyek) részére kibocsátott számlákra, valamint az adóalany részére a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről kibocsátott számlára is. Nem kell ugyanakkor adatot szolgáltatni azon számlákról, amelyet nem adóalany részére, másik tagállamban teljesített ügyletekről bocsátottak ki, és amely után az adóalany adófizetési kötelezettségének az egyablakos rendszer alkalmazásával tesz eleget. Erre tekintettel a javaslat átmeneti szabályt iktat be, mely rögzíti, hogy az új szabályokat a 2020. december 31-ét követően kibocsátott vagy kiállított számlák esetében kell alkalmazni.

Nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adatszolgáltatás a tervek szerint nem terjed ki a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének nevére és címére.

A tervezet a 2020. július 1-től az összesítő jelentésre vonatkozó új előírásokat a törvényjavaslat 2. számú mellékletében szerepelteti (amely amúgy az ÁFA törvény 10. számú melléklete). Számla kibocsátása esetén változás, hogy amennyiben az adóalany az általa teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatáshoz 59. § szerinti előleget kapott, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről kell adatot szolgáltatnia.  Számla befogadása esetén pedig amennyiben az adóalany 59. § szerinti előleget fizetett, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről köteles adatot szolgáltatni.

A 2021. január 1-től tervezett összesítő jelentésre vonatkozó módosításokat pedig a javaslat 3. számú melléklete tartalmazza.

Jelentős változásokat tartogat tehát az őszi adócsomag általános forgalmi adót érintő része – de a legfontosabbakra úgy tűnik, kellő felkészülési időt biztosít a jogalkotó.

* * *

Értesülj első kézből a 2020. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2020

Az Adóegyetem 2020 helyszínei és időpontjai:

Budapest I. – november 21 – 22.
Székesfehérvár – november 21 – 22.
Pécs – november 25 – 26.
Nagykanizsa – november 25 – 26.
Debrecen – december 2 – 3.
Miskolc – december 2 – 3.
Győr – december 5 – 6.
Budapest II. – december 10 – 11.
Szolnok – december 10 – 11.
Budapest III. – 2020. január 8 – 9.

10 konferencia teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Hozzászólások

1 hozzászólás

    • zsifcsak.marta@hid.hu Zsifcsák Márta
    • 17:13

    Az online adatszolgáltatás a nem áfa alany egyéni vállalkozók körére is vonatkozik?
    Előre is köszönöm a választ.
    Márta

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM