A SZÉP-kártyával kapcsolatos adószabályok változásai

Egyszeri díj terheli a SZÉP Kártyán 365 napon túl tartott összeget

SZÉP-kártya

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályait a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet határozza meg. A SZÉP-kártya adóztatásával kapcsolatos szabályokat pedig a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény.) 71. §-a tartalmazza.

A 71. § (1) bekezdése szerinti munkáltatói juttatást a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállalóval kötött, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására irányuló keretszerződés alapján nyitott és vezetett, olyan korlátozott rendeltetésű fizetési számlán írja jóvá, amelyen lévő pénzeszközök kizárólag az e rendeletben meghatározott célokra használhatók fel. A korlátozott fizetési számlának csak egy természetes személy lehet a tulajdonosa. 

A számlavezetés nem ingyenes. A Széchenyi Pihenő Kártyához kapcsolódó díjak és jutalékok mértékét és felszámítási módját a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 12-15. §-ai tartalmazzák. Ezen kormányrendelet 12. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállalóval szemben jogosult a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, az utalás évét követő második naptári év május 31-éig fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére díjat felszámítani. A felszámított havi díj a fel nem használt pénzeszköz legfeljebb 3%-a, de legalább 100 forint lehet. 100 forintnál alacsonyabb összegű fel nem használt pénzösszeg esetén a díj összege megegyezik a fel nem használt összeggel. A felszámított díjról 2 hónappal korábban tájékoztatni kell a kártyabirtokost. 

A Széchenyi Pihenő Kártyával történő fizetésnél az elszámolás során a legrégebben jóváírt pénzösszeg terhére kell a felhasznált összeget elszámolni. A fel nem használt egyenleg és az arra felszámított havi díj megállapítása során is így kell eljárni. Igen ám, de megjelent egy kormányrendelet, amely a terhelendő díjat újra szabályozza.

A 2022/162. Magyar Közlönyben megjelent a 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet), amely a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól szól. A kormányrendelet értelmében SZÉP-kártyának az Szja törvény 71. § (5) bekezdés d) pontja szerinti fizetési eszköz minősül. 

A munkáltatót (juttatót) személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség terheli, amelyet a juttatás értéke után kell kiszámítani. Amennyiben az egyes alszámlákra átutalt pénzösszeg meghaladja:

  • szálláshely alszámla esetén a 225 000 forintot,
  • vendéglátás alszámla esetében a 150 000 forintot,
  • szabadidő alszámla esetében pedig a 75 000 forintot, akkor a fölöttes összeg már az Szja. törvény 70. §-a alá tartozik és 1,18-as adóalap-szorzót kell alkalmazni a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó kiszámításánál.

Fő szabály szerint a juttatást kapó magánszemélyt adókötelezettség nem terheli. A magánszemély a SZÉP-kártyája alszámláira utalt összeget 2 évig használhatja fel. A felhasználással azonban igyekezni kell, ugyanis a kormányrendelet a pénz őrizgetését szankcionálja.

Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a Széchenyi Pihenő Kártya számlát vezeti egyszeri díjat fog felszámítani azokra az összegekre, amelyet 365 napos időszak alatt nem használt fel a számlatulajdonos. 

Az egyszeri díj felszámításának időpontjai: március 20. és szeptember 20. 

Az egyszeri díj csak egyszer számolható el, tehát nem lehet ugyanazon összegre kétszer is felszámítani. Tegyük fel, hogy 100 000 forint összeg után március 20-án felszámítják az egyszeri díjat. Ebben az esetben a következő szeptember 20-án ugyanezen 100 000 forintra nem lehet újból költséget megállapítani.

A pénzforgalmi szolgáltató által felszámítani díj: 

  • a fel nem használt pénzeszköz 15%-a, de legalább 100 forint. 
  • a 100 forintnál alacsonyabb összegű fel nem használt pénzösszeg esetén a díj összege azonos lesz a fel nem használt összeggel.

A kormányrendelet tájékoztatási kötelezettséget is előír a pénzforgalmi szolgáltató számára. A számlavezető az egyszeri díj felszámítását megelőző 90 nappal köteles tájékoztatni a kártyabirtokost a Széchenyi Pihenő Kártya fel nem használt egyenlegéről, továbbá arról is, hogy mekkora összegű a fel nem használt pénzeszköz utáni, előzetesen számított díj.

Az egyszeri díjat a 2022. október 15. napját követően jóváírt juttatásokra kell alkalmazni. A kormányrendelet a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig hatályos.

Vigyázat! A kormányrendelet alapján egyszeri díjat kell felszámítani azokra a juttatásokra is, amelyek 2022. október 15. napja előtt kerültek jóváírásra a Széchenyi Pihenő Kártyához kapcsolódó fizetési számlán. Az átutalt és el nem költött összegekre 2023. május 31. napján számítják fel a 15 százalék egyszeri díjat. A pénzforgalmi szolgáltató a tájékoztatást 2023. január 15. napjáig teljesíti.

A 15 százalék mértékű díj miatt minden magánszemélynek figyelnie kell arra, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláin tartott összegek átfutási ideje ne haladja meg a 365 napot, illetve e hó 15-éig el legyen költve a 2022. október 15. előtt befizetett összeg.

***

Szerezd meg kreditpontjaidat a PENTA kreditpontos továbbképzésein, ahol akár 3 képzési forma közül választhatsz:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!