A folyamatban lévő adómódosítások – 2. rész

A T/17671. számú törvényjavaslat

törvényjavaslat

A parlament elé terjesztett adómódosításokat összefoglaló cikkünk első részében a T/17668. számú törvényjavaslat módostásaival foglalkoztunk. Ebben a cikkben a T/17671. számú törvényjavaslatban található adómódosításokkal folytatjuk az adóváltozások bemutatását.

Az távmunkavégzés költségtérítése

A T/17671. számú törvényjavaslat értelmében módosításra kerül a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény távmunkavégzésre vonatkozó szabályrendszere. A módosítással a távmunkavégzés tekintetében a veszélyhelyzet idején kialakult gyakorlat normál jogrendbe történő átemelése történik meg. A törvényjavaslat megteremti a 487/2020. Korm. rendelet kivezetéséhez szükséges szabályokat.

A törvényváltozás okán kiegészítésre kerül a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3. számú mellékletének az igazolás nélkül, költségként elszámolható tételeket felsoroló része. A T/17671. számú törvényjavaslat elfogadása után igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül majd távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg. Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, akkor nap arányos összeg vehető figyelembe.

A családi adóvisszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztése

A T/17671. számú törvényjavaslat alapján az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) X. Fejezete a 112/A. §-sal kerül kiegészítésre. A 470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet a gyermeket nevelő családok számára 2022-ben járó adóvisszatérítés gyors és hatékony végrehajtása érdekében rendszeres (havi szintű) adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő a családi pótlékot folyósító kincstár, illetve a családtámogatási kifizetőhelyként működő, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium számára. Az adatok megfelelő kontrollként szolgálnak a családi adókedvezmény érvényesítésének és az arra vonatkozó nyilatkozatok valóságtartalmának ellenőrzéséhez, így hathatós segítséget nyújtanának a jogosulatlan igénybevétel visszaszorításában.

Az adatszolgáltatás köre többek között kiterjed:

  • az érintett gyermek adataira, tanulói, hallgatói jogviszonyára,
  • a jogosult családi állapotára, élettársi kapcsolatára,
  • a jogosult házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa lakó-, illetve tartózkodási helyére,
  • az ellátás kifizetésével összefüggő fizetési számlaszámra vagy postai utalási címre.

Az Art. módosítása alapján 8 napon belül teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség kerül előírásra:

  • a Magyar Országos Közjegyzői Kamara az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába bejegyzésre kerülő élettársi kapcsolatra,
  • a magánszemély nyilatkozatában a várandósságra vonatkozóan közölt adatok megerősítésére,
  • házassággal összefüggésben nyilvántartott adatokra.

A NAV a bevallási tervezet elkészítéséhez, továbbá a kedvezmények igénybevételi jogosultságának ellenőrzéséhez használhatja fel az adatszolgáltatás adatait.

A fordított adózás

Az Áfa törvény 142. §-a tartalmazza azokat az eseteket, amelyek a belföldi fordított áfáról rendelkeznek. A hatályos uniós jog 2022. június 30-ig biztosítja ezt a lehetőséget a egyes gabona-, illetve acélipari termékek értékesítése, illetve az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog átruházása esetén a tagállamok számára. Ez a határidő az uniós jogban meghosszabbításra kerül. Ennek következtében a magyar Áfa törvény szabályai is módosításra kerülnek. A T/17671. számú törvényjavaslat elfogadása estén nem lép hatályba az Áfa tv. azon módosítása, amely 2022. július 1-jével megszüntetné a fordított adózást az említett szektorokban, vagyis nem lép hatályba az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 96. § 1–8. pontja.

Az áfa bevallástervezet

Az Áfa törvény 184. § (2)-(10) bekezdése a NAV által készítendő bevallástervezettel, annak elfogadásával, módosításával, kiegészítésével kapcsolatos szabályrendszert tartalmazza. A T/17671 számú törvényjavaslat hatályon kívül helyezi ezt a jogszabályi helyet, vagyis az adóhatóság általi áfa bevallástervezet kiajánlásával kapcsolatos előírásokat, hivatkozásokat.

A változás következtében módosításra kerül az Áfa tv. 257/G. § (2) bekezdésének az a része is, amely a hatályon kívül helyezésre kerülő 184. § (2) bekezdésre utal. Áfa tv. 257/G. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezendő mondatrésze arról rendelkezik, hogy az adatszolgáltatás kapcsán a NAV tudomására jutott információkat az adóhatóság az áfa bevallástervezet kiajánlásához felhasználhatja.

A helyi adóterhelés növelésének tilalma

A Magyar Közlöny 2021/214. számában kihirdetésre került a Kormány 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról. Az adóteher növelésének tilalmát meghosszabbította.

Az időbeli hatály meghosszabbításának következtében az önkormányzat 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni. Mindemellett a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Az önkormányzatnak a 2020. december 2. napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet a 2022. évben végződő adóévben is biztosítania kell. A kormányrendelet 2021. november 27-én hatályba lép.

 * * *

Amennyiben teljeskörűen szeretnél felkészülni a 2021-es adóévre, akkor válaszd a minden adónemre kiterjedő és a legaktuálisabb jogszabály változásokról szóló, 2 napos konferenciát! Jelentkezz az Adóegyetem 2022 -re!

Az Adóegyetem 2022 időpontjai:

Te se maradj le az adóváltozásokról>> Adóegyetem 2022

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!