A csoportos áfa alanyiság – III. rész – Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Mi kerül a mérlegre, vagyis az áfa csoport előnyei és hátrányai

csoport

Cikksorozatunk harmadik, egyben utolsó részében sorra vesszük az ÁFA csoport létrehozása mellett és ellen szóló legfontosabb érveket, ismertetjük a csoportos adóalanyiság megszűnésének feltételeit! 

AZ ÁFA CSOPORT LÉTREHOZÁSA SORÁN MÉRLEGELENDŐ SZEMPONTOK

Előnyök

Az áfa csoport létrehozása kapcsán az alábbi előnyök merülhetnek fel:

Áfa csoport létrehozásával a csoporttagok között teljesített tranzakciók az áfa hatályán kívül kezelendők, így ezen ügyletekkel összefüggésben nem merül fel áfa felszámítási kötelezettség és így áfalevonási kockázat sem, továbbá számlakiállítási kötelezettség. Amennyiben cégcsoporton belül a tevékenység jellegéből adódóan gyakoriak az utólagos számlahelyesbítések, akkor az áfa csoport kedvező lehetőség ezeknek a mellőzésére. Például a transzferárkorrekciókból adódó esetleges számlahelyesbítések is kiküszöbölhetőek a csoportos adóalanyisággal.

Áfa csoport létrehozásának egyik legjelentősebb előnye a finanszírozás (likviditás) javulása. Mindez azt jelenti, hogy a csoporton belüli ügyletekben érintett adóalanytól befogadott számlák miatt korábban áfa-visszaigénylő pozícióban lévő társaságoknak nem kell finanszírozniuk a visszaigényelt áfa összegét a kiutalás időpontjáig.

Amennyiben adóköteles és tárgyi mentes tevékenységet is végeznek cégcsoporton belül, akkor körültekintő áfa csoportösszetétel megválasztása esetén előfordulhat, hogy ténylegesen áfát takaríthat meg a cégcsoport a levonási hányad javításával.

Előnyös lehet továbbá áfa csoport létrehozása abban az esetben, ha jelentős volumenű a hozzáadott-értéket tartalmazó, csoporton belülre tárgyi mentes tevékenységet (is) végző tagnak nyújtott szolgáltatás, hiszen áfa csoport hiányában az adóköteles szolgáltatást nyújtó tagnak az áfát meg kellene fizetnie, amit a részben vagy egészben tárgyi mentes tevékenységet végző számlabefogadó nem vagy csak részben tud levonni.

Áfa csoport esetén csoportszinten kell a levonási hányadot képezni, így az adóköteles tevékenységet végző csoporttagok bevonásával az egyébként zömében tárgyi mentes (pl. finanszírozási) tevékenységet végző csoporttag levonási hányada megnőhet. Ennek eredményeképpen, ha például addig olyan kis mértékű volt a levonható adója, hogy nem volt érdemes arányosítani, olyan mértékűre növekedhet, hogy érdemes arányosítást alkalmazni és összességében csoportszinten nagyobb összegű áfa vonható le, mint ezt megelőzően. Ugyanakkor körültekintően kell megválasztani a csoportstruktúrát annak érdekében, hogy alacsonyabb legyen a teljes egészében adóköteles tevékenységet végző csoporttag bevonásával korábban teljes egészében gyakorolt adólevonási jog esetleges csökkenése okozta veszteség mint a csoport arányszámának növekedésével elért nyereség.

Áfa csoport létrehozása az áfa bevallások teljesítése során is adminisztrációs könnyebbséget hozhat, tekintettel arra, hogy a csoportban részt vevő tagok a csoport megalakulásától kezdve egyetlen egy, csoportszintű áfabevallás benyújtására kötelesek, melyet a csoportvezető tag teljesít az adóhatóság felé.

Hátrányok 

Az áfa csoport létrehozása kapcsán az alábbi hátrányok jelentkezhetnek:

Az áfa csoport létrehozása esetlegesen adóhatósági ellenőrzéseket vonhat maga után.

Kellő körültekintést igényel az áfa csoport közös nyilvántartási rendszerének megfelelő létrehozása.

Vegyes tevékenységet végző csoport struktúra esetén ahogyan az áfa csoport létrehozása a levonási hányad javulását eredményezheti, úgy ugyanúgy járhat azzal a következménnyel, hogy egyes csoporttagok esetén, akik kizárólag adóköteles tevékenységet végeztek, a 100%-os levonási hányad jelentős mértékben csökkenhet. Ez azonban jelentősen csökkenthető illetve kiküszöbölhető megfelelő csoport struktúra kialakításával és a tételesen elkülöníthető áfa összeg esetleges növelésével.

Kiemelendő, hogy az áfa-csoport megalakításról hozandó üzleti döntés megkönnyítésének érdekében célszerű modellezni az áfa csoport létrehozatalával együtt járó előnyöket az eddigi tevékenység és a várható tevékenység alapján, hiszen nem minden esetben előnyös a csoportos adóalanyiság.

AZ ÁFA CSOPORT MEGSZŰNÉSE

A csoportos adóalanyiság megszűnéséhez az adóhatóság engedélye szükséges. Az adóhatóság határozatával visszavonja az áfa csoport megalakulásával kapcsolatos engedélyét, ha a következő esetek valamelyike felmerül:

  • Bármely csoporttag kérelmezi;
  • Ha a csoportképviselő nem vállalja a csoport képviseletet és az új képviselő haladéktalan bejelentése nem történik meg;
  • Bármely tag vonatkozásában nem teljesülnek a következő feltételek: kapcsolt vállalkozás és belföldön letelepedett adóalany;
  • A tagok kötelezettség vállalásának bármelyike a csoportos adóalanyiság időszakában nem teljesül, vagy a kívül maradó tagok kötelezettségvállalása nem teljesül, esetleg olyan új kapcsolt cég jön létre, aki ezt a kötelezettségvállalását nem teljesíti;
  • Az áfa csoportban részt vevő valamennyi tag jogutód nélkül megszűnik. 

 

Cikksorozatunk I. és II. részét a linkekre kattintva érheti el! >> A csoportos áfa alanyiság – I. rész, A csoportos áfa alanyiság – II. rész

***

Egy-egy cégcsoport esetében érdemes lehet elgondolkozni a csoportos adózás lehetőségén a társasági adóban, hiszen így a csoportszinten érvényesülő veszteségelhatárolásra, az adókedvezményekre figyelemmel adómegtakarítás érhető el. A PENTA UNIÓ Zrt. konferenciájának keretében megismerhetők azok az anyagi jogi szabályok, melyek az adókötelezettség tervezésében, ekképp a csoportalakítás megfontolásában szerepet játszhatnak, illetve a már működő csoportok esetén a kötelezettségek helyes teljesítését segítik elő. >> Jelentkezem a “Csoportos társasági adóalanyiság és csoportos ÁFA alanyiság” konferenciára

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM