A külföldön tanuló vállalkozók járulékfizetési szabályai

A szabály visszamenőlegesen alkalmazható: önellenőrizzünk!

Bizonyos tanulmányok folytatása az egyéni és társas vállalkozót ún. biztosított mellékfoglalkozású vállalkozóvá teszi, amelynek nagy jelentősége van a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó fizetése terén.

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozónál a nyugdíjjáruléknak, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járuléknak, a szociális hozzájárulási adónak, akkor is van egy minimum alapja, ha a tényleges járulék (adó) alapot képező jövedelem (például vállalkozó kivét, személyes közreműködői díj) ezt a minimumot nem éri el.

A biztosított egyéni és társas vállalkozó azonban nem főfoglalkozásúnak, hanem ún. mellékfoglalkozásúnak számít, abban az esetben, ha

a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, vagy

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.

Ilyenkor a fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó alapja csak a ténylegesen elért (vállalkozói kivét, a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett, juttatott) járulékalapot képező jövedelem. Ez esetben tehát nem érvényesül a minimum járulékalap. Előfordulhat így, hogy a járulékoknak, az adónak nincs is alapja (nulla), vagy az bármilyen kis összeg is lehet. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani.

A b) pont 2016. november 26-tól hatályos, újdonság benne az, hogy a szabály kiegészült az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban folytatott tanulmányokkal. Ez a szabály az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerinti elévülési időn belül visszamenőlegesen alkalmazható. [Tbj. 65/H. §.] Így minden érintett biztos lehet abban, hogy utólag nem fognak járulékot, szociális hozzájárulási adót (a minimum alap után) kiróni reá, azért mert nem egy magyar, hanem az említett külföldi államban folytatta tanulmányait.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok igazolására:

  • külföldi felsőoktatási intézmény esetében olyan munkanapokon végzett felsőoktatási tevékenység igazolása szükséges, ahol a tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktatói személyes közreműködést igénylő foglalkozások (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció) szükségesek,
  • külföldi köznevelési intézmény esetében olyan munkanapokon végzett iskolarendszerű köznevelési tevékenység igazolása szükséges, ahol a tanulmányi követelmények teljesítéséhez pedagógus, szakképzés esetén pedagógus és gyakorlati oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozások (tanítási óra, szakmai gyakorlat) szükségesek.

Ha az a) pontban meghatározott körülmények a naptári hónap egészében nem állnak fenn, a járulékfizetési kötelezettség kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni.

* * *

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >>> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!