Cégjogi telephely, telephely az adózás rendjéről szóló törvényben

Bejelentési szabályok

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében a cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található.

A jogszabály azt is előírja számunkra, hogy amennyiben a cég telephellyel rendelkezik, úgy azt a cégjegyzékben fel kell tüntetni.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) definíciója szerint telephely az a hely, ahol az adóköteles tevékenységet folytatják, ideértve különösen a vállalkozó állandó üzleti (üzemi), termelő-, szolgáltatótevékenységének helyét függetlenül attól, hogy a telephely a vállalkozás székhelyétől különböző közigazgatási területen található – az új adózás rendjéről szóló törvény e tekintetben nem hozott érdemi változást.

Az adózás rendjéről szóló törvény azt is kimondja, hogy az állami adóhatósághoz be kell jelenteni – többek között – az adózó telephelyét vagy telephelyeit.

Ennek megfelelően az adózó az állami adóhatósághoz írásban bejelenti a cégbírósághoz be nem jelentett, a törvény fent említett pontjában foglaltaknak megfelelő telephelyét.

Jól ismert, hogy a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési), adatszolgáltatási kötelezettségét egyáltalán nem, vagy késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti.

A fentieket összefoglalva az adózók kötelesek bejelenteni a gazdasági tevékenységük végzésének valamennyi színhelyét az adóhatóság felé. Ennek

  • egyrészt eleget tehet az ún. egyablakos rendszer keretében, a telephely cégjegyzékben való feltüntetése érdekében a Cégbíróság felé, illetőleg
  • ennek hiányában közvetlenül az adóhatóság irányába tett bejelentés révén.

A Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései alapján nem kötelező a Cégbíróság felé bejelenteni a társaság telephelyét, illetve fióktelepét.

Jellemzően azonban, hogy egy társaság be kívánja jegyeztetni a Cégjegyzékbe telephelyét, illetve fióktelepét – de ez esetben a létesítő okiratnak is tartalmaznia kell azokat. Igaz ez nyilván fordítva is, amennyiben a létesítő okirat tartalmazza a társaság telephelyét, fióktelepét, azt köteles a társaság a cégjegyzékbe is bejegyeztetni.

Amennyiben az adózó telephellyel rendelkezik, azt azonban az adóhatóság részére minden esetben köteles bejelenteni.

Mint korábban már láttuk, a Cégbíróság felé bejelentett, cégjegyzékben szereplő telephelyről az adóhatóság automatikusan értesül.

Amennyiben a társaság nem kíván élni azzal a lehetőséggel, hogy telephelyét, fióktelepét a cégnyilvántartásban szerepeltesse, abban az esetben a telephely állami adóhatósághoz történő bejelentésére a ..T201T nyomtatványon van lehetősége. A változást 15 napon belül kell az adóhatóság felé bejelenteni.

Kérdésként merülhet fel, milyen további szankciókkal szembesülhetünk a bejelentési kötelezettség elmulasztása kapcsán?

Talán sokak számára meglepő, de a gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bűncselekmény súlyosabb alakzatát bűntettként tartja nyilván a Btk. – elkövetőjét három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti, míg enyhébb, gondatlanságból elkövethető alakzata vétség, mely két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. E cselekmény szankcionálásánál a bárki által megtekinthető nyilvántartások hitelességének védelme vezérelte a törvényalkotót. Ilyen típusú bűncselekmény akár szándékosan, de akár gondatlanul is elkövethető.

Ezen mulasztások egyébiránt a mindennapokban gyakran előfordulhatnak, de érdemi felelősségre vonásra ritkábban, egy ellenérdekelt fél által tett feljelentés, vagy a súlyosabb bűncselekmények kapcsán induló nyomozás alapján kerül inkább sor.

Előfordulhat, hogy vezető állású személy például közreműködik abban, hogy a gazdálkodó szervezet a székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén ne legyen fellelhető (ez szándékos elkövetést jelent).

Az ítélkezési gyakorlat szerint akkor is megvalósul a bűncselekmény, ha a cég tényleges működését egyértelműen a székhelytől eltérő, be nem jelentett helyen folytatja.

A gondatlan elkövetés például akkor állapítható meg, ha a bejelentést igénylő esemény megtörtént, de a vezető tisztségviselő valamilyen okból nem tette meg a nyilvántartásba vételhez szükséges lépéseket (dokumentumok elkészültek, azonban a vezető tisztségviselő mégsem intézkedik az illetékes hatósághoz történő benyújtás kapcsán).

Mint látható, érdemes komolyan venni a különféle közhiteles nyilvántartásokba bejegyzendő adatváltozások bejelentését, mert ezek elmulasztása akkor is járhat büntetőjogi következményekkel, ha a mulasztó csupán feledékeny.

* * *

A PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében 2019. szeptember 26-án tartandó előadásunk során bemutatjuk a telephelyekre és fióktelepekre vonatkozó legfontosabb adózási és számviteli előírásokat, emellett megemlítésre kerülnek azon területek, amelyek esetében nemzetközi előírások adnak iránymutatást az ellenőrzések során. Külön kitérünk a székhelyszolgáltatásra vonatkozó előírásokra, fókuszálva a közelmúltban bevezetett szigorúbb szabályozásra. Jelentkezz a konferenciára kedvezményesen >> Telephely keletkezésének kérdései egyes adójogszabályok tekintetében, kapcsolódó számviteli előírások

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM