Beszámoló kisokos civileknek, egyéb szervezeteknek

Ha erre figyelsz, nem érhet hátrány a nonprofit beszámolók letétbe helyezése során!

A civilekkel kapcsolatos beszámolókészítés legfontosabb szabályait igyekszem összefoglalni, hiszen e téren elég jelentős változás állt be az utóbbi pár évben, nem kivétel ez alól az idei év sem!

Megkülönböztetünk közhasznú jogállással rendelkező-, és közhasznú jogállással nem rendelkező civil szervezetet. Közhasznú jogállásúnak az a szervezet minősül, aminek a fordulónapon – náluk ez a naptári év fordulónapja – van közhasznú besorolása. Fontos kiemelni, hogy a közhasznú besorolás nem egyenlő a közhasznú tevékenység folytatásával!

Főszabály szerint a közhasznú jogállásúak az idén már kizárólag elektronikus úton helyezhetik letétbe beszámolóikat az Országos Bírósági Hivatalnál, míg a közhasznú jogállással nem rendelkezők választhatják a papír alapú beküldést is!

Amennyiben előző időszakra pótolni, illetve cserélni szükséges a beszámolót valamilyen okból, úgy azt is csak elektronikusan lehet előterjeszteni közhasznú jogállás esetén. Abban az esetben, ha a beszámolót papír alapon nyújtja be valamely szervezet, akkor javaslom, hogy ezt igazolható módon tegye, személyes leadással vagy tértivevényes levél útján!

A civil szervezetek nem fizetnek közzétételi díjat, részükre a közzététel ingyenes!

A beszámoló nyomtatványa egyszeres könyvvitel esetén a PK 141, míg kettős könyvvitel esetén a PK 142, melyeket a www.birosag.hu honlapjáról lehet letölteni.

Nem kötelező a jegyzőkönyv, határozat, illetve a kiegészítő szöveges jelentés csatolása sem! Egyetlen mellékletet kötelező csatolni, a meghatalmazás aláírt, eredetiben bescannelt változatát, abban az esetben, ha nem a szervezet vezetője helyezi letétbe a beszámolót.

Itt hívom fel a figyelmet, hogy célszerű ellenőrizni a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő adatokat, mert több esetben előfordult eltérés, amely miatt a letétbe helyezés meghiúsult! Egy jó szakértő ezt a cégeknél minden esetben a zárással egyidejűleg megteszi, egy ilyen adategyeztető ellenőrzés sosem árthat!

A közhasznúsági melléklet a szervezet státuszától függetlenül kötelezően kitöltendő, akkor is, ha a szervezet részére valamilyen okból nem lehet ilyet megállapítani, és akkor is, ha tudja, hogy nem kívánja kérvényezi azt. Többször felmerült a kérdés, hogy lehet-e üres? Olvasatomban nem, hiszen van benne jó néhány adat, mely rendelkezésre áll, így pl. cél szerinti tevékenységük van, évi összes bevétellel és összes ráfordítással rendelkeznek, stb.

Kettős könyvvitelt vezető szervezeteknél az említett adattartalom még az ún. kiegészítő melléklettel is több, melyen támogatásonkénti bontásban szükséges az adatok feltüntetése. Azoknak a civileknek, akik önálló honlappal is rendelkeznek, a beszámoló és a közhasznúsági melléklet feltöltése a honlapra is kötelező!

Az idei év újdonsága a származtatott jogi személyek beszámolójának letétbe helyezési kötelezettsége. A beszámolókészítés kötelme eddig is megvolt náluk, csak letétbe helyezési kötelezettség nem párosult hozzá! Könyvvezetésük és beszámolási formájuk az anyaszervezet könyvvezetési és beszámolási típusát örökli, így a közzététel során az anyaszervezet bírósági nyilvántartási számát fel kell tüntetni az adatlapon.

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével készen vagyunk és az esetleges mellékleteket csatoltuk, akkor elektronikus közzététel esetén a szokásos módon, minden egyéb teendő nélkül az Ügyfélkapun keresztül kerül benyújtásra a dokumentum. Javaslom az érkeztetési üzenet tartós tárhelyre történő mozgatását, vagy egyéb módon való mentését, legalább az OBH egyéb visszaigazolásának megérkeztéig!

Ejtsünk néhány szót a nonprofit gazdasági társaságokról is! Esetükben a közzétételi költségtérítés befizetési kötelezettsége megmarad, szokásos módon az IM felé tesznek eleget a beszámoló közzétételi kötelezettségnek, szükség esetén a közhasznúsági melléklet csatolásával együtt!

Legyél Te is a nonprofit szektor specialistája! Gyere el a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében “A beszámolás aktuális kérdései a nonprofit szektorban” címmel – 2015. május 13-án – megrendezésre kerülő előadásomra, ahol releváns példákon keresztül megvitathatjuk felmerülő kérdéseid.
Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM