Az egyéni vállalkozók könyvvezetési feladatai

Nyilvántartásokra vonatkozó szabályok

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályozás magában foglalja a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatokra vonatkozó előírásokat is. Ebben a cikkben nézzük meg a legáltalánosabb szabályokat a témával kapcsolatban!

Az egyéni vállalkozókkal – és tegyük hozzá, hogy az adószámos magánszemélyekkel – kapcsolatos könyvvezetési szabályokat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) tartalmazza. Szeretném már a cikk elején felhívni a figyelmet arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szvt.) előírásai nem vonatkoznak sem az egyéni vállalkozókra, sem az adószámos magánszemélyekre, így ezek a gazdálkodók az abban foglalt szabályokat nem alkalmazhatják.

Visszatérve az Szja tv.-hez: annak 5. számú melléklete mutatja be az alapnyilvántartásokkal kapcsolatos részletes előírásokat, melyek szerint mind a magánszemélyek, mind pedig az egyéni vállalkozók körében az alábbi alapnyilvántartásokat különböztetjük meg (sorrendben a legalapvetőbbtől a legkomplexebbig):

  • bevételi nyilvántartás,
  • bevételi és költségnyilvántartás,
  • pénztárkönyv és
  • naplófőkönyv,
  • őstermelői igazolvány részét képező értékesítési betétlap (ám ez most, jelen témánk alapján nem releváns).

A fenti alapnyilvántartásokon túlmenően az adott személy az adó, adóalap megállapításához szükséges mértékben az egyes adatokat alátámasztó, részletező nyilvántartások vezetésére is kötelezett, melyek típusait – pontosabban azok egy részét – szintén az Szja tv. 5. számú melléklete szabályozza.

A törvényben bár megtaláljuk a nyilvántartások vezetésére vonatkozó részletszabályokat, ám a könnyebb megértés miatt egyszerűsítve elmondható, hogy:

  • a bevételi nyilvántartás vezetését az választhatja, aki nem számol el levonható általános forgalmi adót és költséget sem;
  • aki költséget figyelembe vesz, ám levonható áfát nem számol el, az már minimum bevételi és költség-elszámolás vezetésére köteles;
  • az áfa fizetésre és/vagy levonásra kötelezett illetve jogosult személy minimum pénztárkönyvet köteles vezetni és végül: a naplófőkönyv vezetését pedig bárki választhatja.

Nézzük röviden, kik azok az egyéni vállalkozók, akik bevételi nyilvántartást jogosultak vezetni?

Amennyiben az adott vállalkozónak nincs áfa levonási joga, vagy azt nem érvényesíti, illetve áfa fizetési kötelezettsége sem áll fenn, úgy a kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA), valamint az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanya jogosult a bevételi nyilvántartás vezetésére. Ezen túlmenően az átalányadózó egyéni vállalkozókkal kapcsolatban az Szja tv. 51.§ (3) bekezdése szintén lehetőséget ad arra, hogy – amennyiben az általános forgalmi adó levonási jogát nem érvényesíti, akkor – csupán a pénztárkönyv/naplófőkönyv bevételi adatait vezesse. Ezek az adóalanyok az igazoltan felmerült költségek vezetésére nem, ám az azokkal kapcsolatos bizonylatok megőrzésére kötelesek a nyilvántartás-vezetés egyszerűsített módjától függetlenül. A következő szakasz alapján viszont abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó átalányadózása bármilyen okból év közben megszűnik, köteles áttérni a pénztárkönyv, illetve naplófőkönyv vezetésére. Ez esetben a korábbi, bevételi nyilvántartásban szereplő bevételeket, valamint az átalányadózás időszaka alatt felmerült, igazolt költségeket egy összegben kell feltüntetnie a pénztárkönyv/naplófőkönyv kezdő sorában.

Bevételi és költségnyilvántartást adószámos magánszemély vezethet abban az esetben, ha az önálló tevékenységére vonatkozóan tételes költségelszámolást alkalmaz, ám egyéni vállalkozókkal kapcsolatban e nyilvántartás vezetése nem releváns. A vállalkozói jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó pedig minimum pénztárkönyv vagy naplófőkönyv vezetésére kötelezett.

Az Szja tv. 5. számú melléklet részletesen leírja az egyes alap-, illetve részletező nyilvántartások minimális adattartalmi követelményeit és egyéb szabályait, ám ezen túlmenően a gyakorlati résszel kapcsolatosan még így is számos kérdés merülhet fel…

* * *

Amennyiben részletesebben is érdekelnek az egyéni vállalkozók könyvelésének és adózásának szabályai, akkor jelentkezz a mai napon kedvezményesen az Egyéni vállalkozók könyvelése, adózása A-tól Z-ig – egyszerűbb, mint gondolná! címmel 2017. október 25-én a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásomra, ahol személyesen is át tudjuk beszélni felmerülő kérdéseidet!

Ajánlom figyelmedbe a PENTA UNIÓ Zrt. gondozásában megjelent szakkönyvemet! A hiánypótló kiadvány megrendelhető az 5percAdó honlapján, vagy megvásárolható a PENTA irodáiban >> Megrendelem most!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!