Az adómentes vendéglátás és az adómentes ajándék – Sándorné Új Éva

Borászati termékek speciális adójogi kezelése a reprezentáció és az ajándékozás körében

ajándék

Közeledik az év vége és a vállalkozások egy része már tervezi a karácsonyi partikat, óév búcsúztatókat és az üzleti megbeszéléseket, tájékoztatásokat is tartalmazó reprezentációs rendezvényeket. Ezeken a rendezvényeken nem csak élelmiszer (pogácsa, sütemény, szendvics, melegétel stb.) ásványvíz, üdítő és kávé fogyasztása történik, hanem megjelennek a különféle alkoholok és alkoholtartalmú italok is. A vendéglátás mellett vagy helyett az év végi ajándékok tervezése is megkezdődött. Kit ajándékozzanak meg? Saját dolgozót? Üzleti partnert? Mindkettő szokásos. Sokféle ajándék sokféle értékkel. A kérdés csupán az, hogy hogyan adózik a vendéglátás és az átadott ajándékok.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) értelmében a különféle rendezvényeken felmerülő költségek és az átadott ajándékok főszabály szerint az Szja tv. 70. §-a alá tartoznak. Kivételt képeznek a rendezvény költségként elszámolható kifizetések pl. a terem bérleti díja, a terem felszerelésének díja stb.

Az Szja tv. 70. §-a alapján adóztatandó étkezés, a csekély értékű ajándék, az ajándéktárgy és az üzleti ajándék is. Az étel-ital és az ajándékok általános forgalmi adóját levonásba helyezni nem lehet. Ennek következtében az áfával terhelt beszerzési ár 1,18-szorosa után 15 százalék személyi jövedelemadót és 13 százalék szociális hozzájárulási adót kell fizetni. 

Tételezzük fel, hogy a rendezvényen felszolgált sütemény áfával növelt beszerzési ára 100 000 forint. Ebben az esetben a 100 000 x 1,18 = 118 000 forint után fizetendő szja összege 17 700 forint, a megfizetendő szocho pedig 15 340 forint.

A Magyar Közlöny 2023. évi 141. számában megjelent az egyes juttatások adózásának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 451/2023. (X. 4.) Korm. rendelet, amely egyes termékek vendéglátás keretében vagy ajándékként történő átadását adómentesnek minősíti, tehát sem személyi jövedelemadót, sem szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni. A 451/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 2023. november 11-én lép hatályba.

451/2023. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az Szja tv. és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (továbbiakban: Szocho tv.) szabályait a törvényi szövegtől eltérően kell alkalmazni. 

Az adómentesség azokat a borászati termékeket érinti, amelyek juttatása:

  • reprezentációs és nem reprezentációs célú vendéglátás keretében, továbbá 
  • üzleti ajándékként vagy csekély értékű ajándékként történik.

Az üzleti ajándék fogalmát maga az Szja tv. 3. § 27. pontja is meghatározza, amely szerint ilyennek minősül a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék. Az üzleti ajándék olyan figyelmességből adott dolog, amely kifejezi a két fél közötti üzleti barátságot és a hosszú távú korrekt kapcsolat fenntartásának szándékát. Lehet: ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány. Az üzleti ajándékkal kapcsolatban az Szja tv. értékhatárt nem tartalmaz (Ez alól egyetlen kivétel a civil szervezetek körében az adómentesen adható üzleti ajándék értékhatára).

Az Szja tv. 70. § (9) bekezdésének a) pontja alapján a csekély értékű ajándék a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás.

451/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 1. §-a azt is behatárolja, hogy az adómentesség kapcsán milyen borászati termékről van szó. A termékkör tekintetében a kormányrendelet a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvényre (a továbbiakban: Btv.) utal. Mentes az adó alól a Btv. 1. § 3. pontja szerinti borászati termék.

A Bvt. 1. § 3. pontja értelmében borászati terméknek minősülnek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. részében szereplő, szőlőből készült termékek: bor, likőrbor, pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, gyöngyözőbor stb.

Az adómentesség további feltétele, hogy a termék: 

  • a Btv. 9. § (1) bekezdése szerinti forgalomba hozatalt kezdeményező borászati üzemengedélyestől palackozott kiszerelésben vásárolt, 
  • oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy 
  • oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termék legyen.

A Bvt. 9. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a borászati termék közfogyasztásra történő forgalomba hozatala vagy Magyarország területéről való kivitele:

  • a hegybíró által kiadott végső származási bizonyítvánnyal,
  • a kémiai összetételre vonatkozó előírások e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott analitikai vizsgálatának megfelelő eredménye esetén,
  • árujelző termékleírásában meghatározott esetben a borászati termék érzékszervi jellemzőinek érzékszervi vizsgálat alapján megállapított megfelelősége esetén, és
  • a borászati hatóság által tételenként kiadott forgalombahozatali azonosítóval lehetséges.

Az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában már közfogyasztásra forgalomba hozott borászati termék származási bizonyítvány és forgalombahozatali azonosító nélkül forgalmazható.

Az adómentesség a 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti vészhelyzet alatt áll fenn. A 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett egyes vészhelyzeti szabályokat tartalmazza. Figyelni kell arra, hogy történik-e ezen kormányrendelet időbeli hatályát tekintve változás, ugyanis a jelenlegi időbeli hatály 2023. november 26.

***

Teljeskörű felkészülés a 2024. adóévre a kétnapos Adóegyetem konferencián! >> Adóegyetem 2024

Szerezze meg könyvelői kreditpontjait a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tantermi, élő online vagy e-learning videó keretében! Válasszon helyszínek, előadók és időpontok közül! >> Könyvelői kreditpontos továbbképzések

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!