ÁFA az őszi adócsomagban

Növekszik az alanyi adómentes értékhatár, jelentős adóadminisztráció csökkentések várhatóak

Az „őszi adócsomag” részeként került benyújtásra a T/2931. számú törvényjavaslat, mely több jelentős változást is tervez 2019-re az általános forgalmi adót érintően. A törvényjavaslat általános indoklása alapján az ÁFA-t érintő módosítások alapvetően jogharmonizációs célúak.

Lakás-ÁFA

Az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes, 5%-os ÁFA-kulcs 2019. december 31-ig van érvényben.

Sokan aggódtak, hol lesz meghúzva a határ, lesz-e lehetőség a 2019 utolsó napján még folyamatban lévő építkezéseknél is a kedvezményes értékesítésre. A javaslat szerint lesz lehetőség. Erre vonatkozóan fogalmaz meg átmeneti szabályt a tervezet, azaz kimondja, milyen feltételek mellett értékesíthető az új lakóingatlan 2019 után is a kedvezményes adókulccsal. Eszerint azon lakóingatlanok értékesítésénél, melyeknél a szükséges okiratokat még 2019-ben az ingatlanügyi hatósághoz benyújtják, továbbá a lakóingatlan minimum szerkezetkész, és erről az értékesítő nyilatkozik az adóhatóság felé, még a kedvezményes, 5%-os ÁFA-kulcs alkalmazandó.

Alanyi adómentes értékhatár

Sokak számára örömteli változás, a törvényjavaslat a jelenleg érvényben lévő 8 millióról 12 millióra emelné az alanyi adómentesség értékhatárát. Jó hír ez többek közt a katásoknak, mivel ezáltal megegyezne a KATA és az alanyi adómentes értékhatár.

A javaslat azt is rögzíti, azok az adóalanyok is választhatják 2019-re az alanyi adómentességet, akik az idei adóévben árbevételükkel a 8 milliós értékhatárt átlépték ugyan, de 12 millió forinton belül maradtak. Figyeljenek emiatt, akik a 12 millió forintos árbevétel felé közelítenek, és jövőre is alanyi adómentesek szeretnének lenni.

Bérelt személygépkocsi

Jelentős adminisztráció-csökkentő elemként módosul a vegyes (egyidejűleg gazdasági/üzleti és magán) használatú bérelt személygépkocsik szabályozása. A tervezet szerint 2019-től a vegyes használatú személygépkocsi bérbevételét terhelő előzetesen felszámított ÁFA 50%-a a használat megoszlását megfelelően alátámasztó dokumentáció (pl. útnyilvántartás) vezetése nélkül is levonható lesz. E módszert arra az ügyletre lehet alkalmazni, melynél az elszámolási időszak 2018. december 31-ét követően kezdődik, és a levonási jog 2018. december 31-ét követően keletkezik.

Ennek az 50%-os diktált levonási hányadnak az alkalmazása nem lesz kötelező, amennyiben adóalany továbbra is vezetni kívánja a dokumentációt, úgy továbbra is az adólevonásra jogosító tevékenység érdekében történő használat mértékének megfelelő mértékű levonást gyakorolhat. E pont kapcsán fontos feladat tehát az érintett adóalanyok számára, meghatározni, melyik módszer a kedvezőbb számukra. Jellemzően 50%-nál magasabb mértékű-e az üzleti célú használat, megéri-e továbbra is vállalni az adminisztrációs terhet.

Munkaerő-kölcsönzés

A munkaerő-kölcsönzés szabályozásában 2021-től áll majd be jelentős változás, amikor az kikerül a fordított adózás hatálya alól. A javaslat szerint azonban az építőipari munkaerő-kölcsönzésre továbbra is a fordított adózás szabályait kell majd alkalmazni valamennyi építési-szerelési munka esetében.

Utalvány

A nyári adócsomag már törvénybe iktatta az utalványok kezelését érintő 2019-es változások jelentős részét, a most benyújtott javaslat csupán az EU-irányelv által meg nem fogalmazott finomításokat tartalmazza. Eszerint az ellenérték fejében beszerzett egycélú utalványok ingyenes átruházása is ellenérték fejében történő átruházásnak minősül. Így amennyiben a beszerzés részben, vagy egészben adólevonási joggal járt, úgy az ingyenes átruházás is adófizetési kötelezettséget keletkeztet. Az adó alapja az adó nélküli beszerzési ár. Fontos az ellenérték fejében történő beszerzésre utalás, mivel az az ügylet nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget, amikor az utalványt kibocsátó ruházza át ingyenesen az utalványt.

Utazásszervezők

2020-tól megszűnik az utazásszervezők azon választási lehetősége, hogy önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzanak az adóalap megállapítására. A javaslat ehhez a változáshoz rögzíti az átmeneti rendelkezést, mely szerint amennyiben a 2019. évre e módszert alkalmazza az utazásszervező, úgy az önálló pozíciószámo(ka)t legkésőbb a 2019. december 31-ét magában foglaló adó-megállapítási időszakában le kell zárni.

Adó-visszatéríttetési kérelem

A tervezet azt az esetet módosítja, amikor kiegészítő információk bekérésére van szükség a kérelmet illetően. Jelenleg amennyiben az adó-visszatéríttetési kérelemhez további információkat kér be az adóhatóság, úgy a döntésre a válasz beérkezésétől, illetve a válaszadásra nyitva álló határidőtől számítva 2 hónapja van.

A javaslat pontosítja, hogy amennyiben ez a határidő 6 hónapnál rövidebb, úgy az adóhatóságnak a döntésre a kérelem beérkezését követően 6 hónap áll rendelkezésére. Az összességében rendelkezésre álló határidő szabályaiban nem lesz változás, az továbbra is a kérelem beérkezésétől számított 7, illetve 8 hónap.

* * *

Értesülj első kézből a 2019. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2019

10 konferencia teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Az Adóegyetem 2019 helyszínei és időpontjai 2018-ban:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!