Adóelőleg kiegészítési kötelezettség

Több adónemben jó lesz felkészülni a december 20-ai feltöltési kötelezettségre

Az alábbiakban összefoglalom a december 20-as adóelőleg-kiegészítéssel, közkedvelt néven adóelőleg-feltöltési kötelezettséggel kapcsolatos tudnivalókat, mely adóalanynak, melyik adó tekintetében és milyen határidővel keletkezik adóelőleg-kiegészítésével kapcsolatban megállapítási, bevallási és befizetési kötelezettsége. Írásom végén röviden kitérek az esetleges jogkövetkezményekről is.

Társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló LXXXI. törvény 26.§ (10) bekezdése szerint kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. E rendelkezés nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. számú melléklete alapján az adózónak a társasági adóelőleg kiegészítés összegéről az adóév utolsó hónapja huszadik napjáig kell bevallást benyújtania, a 3. számú melléklet előírásai szerint a bevallott társasági adóelőleg-kiegészítést a tárgyév utolsó hónapjának huszadik napjáig kell megfizetnie. Ez normál üzleti éves adózó esetén december 20. napja. Az adózó adóelőleg kiegészítési kötelezettségéről akkor is köteles adóbevallást benyújtania, amennyiben az adóelőleg kiegészítési kötelezettsége 0.

Zárójelben jegyzem meg, hogy azon negyedéves adóelőlegfizetésre kötelezett adózóknak, akik adóelőleg kiegészítésre kötelezettek, az adóév utolsó negyedévére vonatkozó adóelőlegének megfizetési határideje a főszabálytól eltérően (a tárgynegyedévet követő hónap 20. napja), az adóév utolsó hónapjának 20. napja.

Innovációs járulék előleg-kiegészítési kötelezettség

A járulékfizetésre kötelezettnek a járulékelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő járulék összegére ki kell egészítenie. Az előleg-kiegészítésre kötelezett a várható fizetendő járulék és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be és ezzel egyidejűleg eleget tesz fizetési kötelezettségének.

Az adóév utolsó előlegfizetési időszakára vonatkozó járulékelőleget a járulékfizetésre kötelezett az előlegkiegészítéssel egyidejűleg köteles teljesíteni.

De ki a járulékfizetésre kötelezett? Minden belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság innovációs járulékot köteles fizetni, kivéve azok, akik a 2014-es évi LXXVI. törvény 15§ (2) bekezdése alapján mentességet élveznek, a teljesség igénye nélkül például a Kkv. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint mikro- és kisvállalkozónak minősülő gazdasági társaságok.

Tehát mindenki, aki innovációs járulékfizetésre kötelezett, előleg-kiegészítésre is kötelezett lesz.

Iparűzési adóelőleg kiegészítési kötelezettség

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41.§ 2018.07.26. óta hatályos (9) bekezdés szerint a társasági adóelőleg-kiegészítésre kötelezett iparűzési adóalany köteles az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kiegészíteni.

Fenti szabályozást a 2018.01.01-jén vagy azt követően kezdődő adóévekre vonatkozó iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettségekre kell alkalmazni.

Mindezek alapján egyértelműsíthető, hogy az alábbi adóalanyok adóelőleg-kiegészítésre nem kötelezettek:

  • EVA-alanyok függetlenül attól, hogy bevételi nyilvántartást vagy kettős könyvvitelt alkalmaznak
  • SZJA törvény hatálya alá tartozó adóalanyok (pl: mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó
  • KATA és KIVA alanyok
  • Minden olyan TAO alany, akinek a tárgyévet megelőző adóévi értékesítésének nettó árbevétele nem érte el a 100 millió forintot

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú melléklete alapján az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után az adóelőleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig kell az adóbevallást benyújtani, az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizeti meg. Az adózó adóelőleg kiegészítési kötelezettségéről akkor is köteles adóbevallást benyújtania, amennyiben az adóelőleg kiegészítési kötelezettsége 0.

Egyszerűsített vállalkozói adó

Az EVA törvény 12.§ (4) bekezdése alapján az adóalanynak az adóelőleget december 20-ig az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Az adóelőleg-kiegészítést az adóévre vonatkozó bevallásban kell bevallani. Látható tehát, hogy a társasági adóelőleg-kiegészítéssel, valamint az iparűzési adóelőleg-kiegészítéssel ellentétben az EVA alanyának december 20-án csupán befizetési kötelezettsége keletkezik, bevallási kötelezettsége nem, adóelőleg-kiegészítés tekintetében. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem keletkezik bevallási kötelezettsége, az éves bevallásban szerepeltetni kell az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség összegét, mégpedig a következőképpen:

  • a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany (egyéni vállalkozó, bevételi nyilvántartást vezető betéti társaság, közkereseti társaság) esetében 2019.02.25.
  • a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében 2019.05.31.

Reklámadó

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7.§ (5) bekezdése alapján feltöltési kötelezettség terheli az adófizetésre kötelezett reklámközzétevőt. Az előleg-kiegészítésre kötelezett a várható fizetendő adó és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be és ezzel egyidejűleg fizeti meg annak összegét.

Az adóévre adófizetésre nem kötelezett reklámközzétevőt adóelőleg-kiegészítéssel kapcsolatosan sem terheli bevallási és befizetési kötelezettség.

Amennyiben az adóalanynak reklámadó-köteles tevékenységéből származó adóévi nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot és az adóévre nem kell adót megfizetnie  de minimis támogatás címén, akkor adóelőleg-kiegészítésre sem lesz kötelezett.

A reklámadóban adóelőleg-kiegészítési kötelezettség terheli minden adófizetésre kötelezett adóalanyt függetlenül a könyvvezetés módjától, a speciális adójogi státuszától valamint az előző évi éves szinten számított nettó árbevételének összegétől.

Energiaellátók jövedelemadója

Az adóalanynak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie (2008. évi LXVII. törvény 8. § (7) bekezdése). Ez a kötelezettség nem vonatkozik arra az adóalanyra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot.

Az előleg-kiegészítésre kötelezett adóalany a várható fizetendő adó és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be és ezzel egyidejűleg tesz eleget az előleg-kiegészítés fizetési kötelezettségének.

Jogkövetkezmények

Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább kilencven százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adóévi adó kilencven százalékának különbözete után 20%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet (figyelemmel a lentiekben részletezett változásokkal).

A mulasztási bírság alapjának számítása során figyelmen kívül kell hagyni az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított nyereségjellegű árfolyam különbözetet, valamint az adóelőleg kiegészítés napja és a mérlegkészítés időpontja közötti időszakban ismertté vált, adott üzleti évre elszámolandó támogatásokat, ha azok adóalapot képeznek.

Fent említett 20%-ig terjedő mulasztási bírság 2019 adóévtől 10%-ra csökken, mely változást a 2018 adóévre vonatkozó adóelőleg-kiegészítési kötelezettség tekintetében is alkalmazni kell.

* * *

Értesülj első kézből a 2019. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2019

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!