Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített meghatározása – 2. rész

A KIVA és a KATA adóalanyok egyszerűsített iparűzési adóalap számításának specialitásai

adó

Cikksorozatunk első részében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) átalányadózást alkalmazó magánszemélyek (azaz egyéni vállalkozók és mezőgazdasági kistermelő vállalkozók) és az EVA adóalanyok iparűzési adóalapjának egyszerűsített módjáról írtuk. Ebben a cikkben a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyok és a kisadózó vállalkozók egyszerűsített iparűzési adóalap számítását és annak bevallási, bejelentkezési specialitásait tekintjük át.

KIVA adóalanyok

A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó az iparűzési adó alapját a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összegében is megállapíthatja. Ha a vállalkozó a kisvállalati adó hatálya alól kikerül, akkor az adó alapját a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) szerinti adóévére az egyszerűsített módon, a naptári év hátralévő részére az általános szabályok szerint, vagy amennyiben a 8 millió éves nettó árbevételt időarányosan nem éri el, akkor az egyszerűsített módon is megállapíthatja.

Ha a vállalkozó a kisvállalati adó hatálya alól kikerül, akkor

  • köteles a kisvállalati adókötelezettségéről szóló bevallás-benyújtással egyidejűleg a kisvállalati adóalanyiság megszűnését követő naptól az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időszakra a bevallásban szereplő, a bevallással lefedett időszak naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegű adóelőleget az előlegfizetési időszakra eső egyes előlegfizetési időpontokra, egyenlő arányban bevallani azzal a kikötéssel, hogy nem kell adóelőleget bevallani arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.
  • a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adóévéről szóló bevallást a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározott időpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejűleg az adóévre már megfizetett előleg és a tényleges fizetendő adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza.

KATA adóalanyok

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó bejelentett döntése esetén, az iparűzési adó adóévi alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

Amennyiben a kisadózó vállalkozás az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben:

  • 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,
  • 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig
    fizeti meg.

A kisadózó vállalkozást e minőségére tekintettel adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli.

Az egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás iparűzési adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha

  • az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség szünetelt,
  • az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, az adóalap vagy az adó csökkentésére jogosult és az adót csökkenteni kívánja.

Az egyszerűsített adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon,

  • a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül, vagy
  • február 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára.

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem egyszerűsített módon kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Ha a kisadózó vállalkozás az egyszerűsített adóalap-megállapítást adóév közben választja, akkor az adóév első napjától a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról adóbevallást nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz.

* * *

Konferencianaptár 2018 – Nehogy lemaradj! Írd be soron következő konferenciáink dátumait naptáradba és élj speciális kedvezményeinkkel!

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM