Végelszámolás, kényszertörlés számviteli feladatairól – 4. rész

Kényszertörlési eljárás

Cikksorozatunk záró részében megnézzük, milyen számviteli feladatokat kell számolnunk kényszertörlés esetén.

A kényszertörlési eljárást a cégnyilvánosságról, a bírósági cégnyilvántartásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) szabályozza, míg a kényszertörléshez kapcsolódó számviteli feladatokat a számviteli törvény, a végelszámolás számviteli feladatiról szóló 72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: felszámolási rendelet) szabályozza.

Számviteli előírások

  • Normál üzletmenetből kényszertörlésbe

A számviteli törvény 11. §-ának (1) és (11) bekezdései alapján a kényszertörlési eljárás időszaka egy üzleti évnek minősül, függetlenül annak időtartamától. Amennyiben a normál üzletmenetből kényszertörlés alá kerül a vállalkozó, a számviteli törvény általános előírásai az irányadók. Így a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal beszámolót kell készíteni, a normál üzletmenet üzleti évét le kell zárni, a beszámolót a mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni, közzé kell tenni. A kényszertörléssel törölt vállalkozónak a kényszertörlési eljárás időszakáról, mint üzleti évről szintén beszámolót kell készítenie, azt a számviteli törvény általános előírásai alapján a mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig közzé is kell tennie és letétbe is kell helyeznie. Könyvvizsgálati kötelezettségre az általános számviteli törvényi szabályok vonatkoznak.

  • Végelszámolásból kényszertörlésbe (Korm. rendelet előírásai)

Korm. rendelet 6. §-a (3) bekezdésének előírása szerint amennyiben a cég a normál végelszámolást három éven belül vagy az egyszerűsített végelszámolást 150 napon belül nem fejezte be és a cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendelte el, a végelszámoló, a vezető tisztségviselő a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját (kényszertörlési eljárás megindításáról szóló bírósági végzés közzétételének napja) megelőző nappal – mint mérlegfordulónappal – köteles a végelszámolás üzleti évéről beszámolót elkészíteni, kötelező könyvvizsgálat esetén azt könyvvizsgálóval ellenőriztetni. Az így elkészült beszámolót nem kell a jóváhagyásra jogosult testületnek elfogadnia. A végelszámolást lezáró beszámolót a végelszámoló, a vezető tisztségviselő a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző napot – mint mérlegfordulónapot – követő 30 napon belül köteles letétbe helyezni és közzétenni.

A végelszámoló, a vezető tisztségviselő a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal köteles a könyvviteli nyilvántartásokat lezárni.

A kényszertörlési eljárás alá került cég a végelszámolótól, a vezető tisztségviselőtől átvett beszámoló mérlege (az azt alátámasztó leltár) alapján nyitja meg könyvviteli nyilvántartásait.

  • Kényszertörlésből felszámolásba (felszámolási rendelet előírásai)

Ha a cégbíróság a kényszertörlési eljárást megszünteti, és kezdeményezi a cég ellen a felszámolási eljárás megindítását, akkor a felszámolási rendelet 3. §-ának és 3/A. §-ának az előírásai szerint a kényszertörlési eljárás befejezésének időpontjával, mint mérlegfordulónappal, szintén számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni, azt a mérlegfordulónapot követő 30 napon belül a számviteli törvény általános előírásai szerint letétbe kell helyeznie és közzé kell tennie (a beszámolót a tulajdonosoknak ebben az esetben sem kell elfogadni).

  • Adóalanyiság

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a kényszertörlési eljárás alatt a cég nem társasági adóalany, így a kényszertörlési eljárás befejezésekor készítendő beszámolóhoz társasági adóbevallást nem kell teljesíteni.

Az elmúlt hetekben a végelszámolás, kényszertörlés számviteli feladatait tekintettük át részletesen.

* * *

Értesülj első kézből a 2020. évi jogszabályváltozásokból>> Adóegyetem 2020

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!