Változások a külföldiek magyarországi munkavégzése kapcsán – Dr. Pintér Miriam

Megjelentek az új törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek

Változások a külföldiek magyarországi munkavégzése kapcsán

Ha a foglalkoztatással kapcsolatos híreket nézzük, az elmúlt időszakban egyértelműen a legnagyobb visszhangot kapott téma, hogy az Európán kívülről érkező külföldiek magyarországi munkavégzése kapcsán a szabályok, illetve feltételek megváltoztak. Valóban, 2024. január 1-jén hatályba lépett a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény, mely a korábbi vonatkozó előírásokhoz képest sok ponton szigorúbb szabályozást vezetett be a harmadik országbeliek magyarországi tartózkodásának engedélyezése kapcsán. Február végén megjelentek a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek, illetve egyéb jogszabály-módosítások is, így a harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatók márciustól komoly kihívások előtt állnak.

Az év első két hónapja, melyet a jogalkotó eredetileg az új szabályrendszer alkalmazására való felkészülésre szánt, ugyan már eltelt, a felkészülés sajnos ebben az időszakban nem lehetett teljes. Ennek elsődleges oka, hogy a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek 2024. február 29-én este kerültek kihirdetésre. Az új törvény szerint március 1-jén már be lehet nyújtani az új engedélytípusok kiadása iránti kérelmeket az idegenrendészethez, a végrehajtási rendeletek megjelenésével pedig az is világossá vált, milyen támogató dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni, milyen űrlap kitöltésével adható be a kérelem, illetve pontosan milyen feltételrendszer szerint kerülnek majd a kérelmek elbírálásra stb. Ugyan maradtak nyitott kérdések, melyeket illetően leginkább az idegenrendészeti hatóság gyakorlata nyújthat majd kapaszkodót, a kérelmezés alapvetően már lehetséges és többé-kevésbé kiszámítható is.

Mindez nem jelenti azt, hogy azok, akik most kezdenék a felkészülést, már elkéstek volna. Ugyan a most már engedéllyel rendelkezők jogait és kötelezettségeit a változások nem érintik, amennyiben Magyarországon terveznek maradni, később ők is már csupán az új törvényben meghatározott engedélyek valamelyikét kérelmezhetik, így a változások legalább részben a jelenleg Magyarországon dolgozó harmadik országbeli állampolgárokat is érintik. Emiatt a változások nem csupán azon foglalkoztatók számára relevánsak, akik a jövőben újabb és újabb harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását tervezik, hanem azoknak is, akiknek jelenleg van ilyen munkavállalójuk.

Különböző engedélytípusokhoz kapcsolódó jogosultságok és kötelezettségek

Nyilvánvaló jelentős változás, hogy a jövőben a Magyarországra munkavégzés céljából érkező kérelmezők, illetve reménybeli munkáltatóik több típusú összevont engedély közül választhatnak. A különböző típusú engedélyek rendszeresítésével a jogalkotó igyekezett a szerteágazó foglalkoztatói igényeknek, illetve a foglalkoztatáspolitikai célok megvalósulásának egyaránt teret engedni. Ehhez is kapcsolódóan az egyes engedélytípusokhoz különböző jogosultságok és kötelezettségek kapcsolódnak, illetve részben eltérő felelősség terheli az egyes engedélytípusok birtokosainak foglalkoztatóit is.

A foglalkoztatók számára emiatt fontos áttekinteni elsősorban, de nem kizárólag a vendégmunkások számára, valamint az állampolgársághoz kapcsolódóan kiadott munkavégzésre jogosító engedélyekhez kapcsolódó szabályozást: mire lesznek jogosultak munkavállalóik, illetve mire nem, jogállásukban milyen változásokra lehet számítani, milyen lehetőségeik lesznek családjuk Magyarországra hozatalára, illetve a huzamos tartózkodásra stb. Emellett fontosak persze az egyéb munkavégzésre jogosító engedélyek is, hiszen ugyan nem akkora mértékben, de ezek kapcsán is történtek módosítások. A foglalkoztatóknak javasolt képbe kerülniük az új szabályozás területén ahhoz, hogy harmadik országbeli foglalkoztatottjaik számára a megfelelő engedélytípus kérelmezését javasolják, illetve, ha erre lehetőségük van, azt akár maguk kérelmezzék munkavállaló-jelöltjeik számára.

Módosítások az összevont kérelmezési eljárásban

A változások érintik az összevont kérelmezési eljárás folyamatát, illetve részletszabályait is, ideértve egyaránt a magyarországi tartózkodás idegenrendészeti hatóság által vizsgált feltételeit, illetve a szakhatósági közreműködés szabályait. Ezek a változások ugyan nem fundamentális jellegűek, de a részletszabályok változása is járhat azzal, hogy a munkáltatók belső eljárásrendjük, folyamataik, illetve döntéshozatali eljárásuk megváltoztatására kényszerülnek. Utóbbira javasolt minél teljesebben felkészülni, hiszen egy apró eljárási hiba is eredményezheti egy külföldi kontingens megérkezésének késlekedését, illetve akár elmaradását. A több harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatóknak legalább részben módosítaniuk szükséges alkalmazott iratmintáikat, illetve bizonyos új dokumentumokat is rendszeresíteniük kell, hogy jelöltjeik biztosan engedélyt kapjanak a magyarországi munkavégzésre.

Idegenrendészeti bírság a kötelezettségszegésért

A foglalkoztatók szempontjából talán az egyik legjelentősebb változás, mely szerint a jövőben kötelesek lesznek minden általában elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a törvényben meghatározott típusú engedéllyel rendelkező munkavállalóik munkaviszonyuk megszűnését követően elhagyják az országot. Tekintettel arra, hogy e kötelezettség elmulasztása súlyos következményeket (jelentős idegenrendészeti bírság, az idegenrendészetnél felmerült költségek viselése) von maga után, a foglalkoztatóknak szükséges tisztában lenniük azzal, milyen intézkedéseket tehetnek annak érdekében, hogy kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tegyenek, vagy legalábbis a mulasztáshoz kapcsolódó szankciók kiszabását elkerüljék. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő időszakra vonatkozó további módosulás, hogy a dolgozó jogviszonya megszűnéséhez kapcsolódóan rövid időn belül elveszíti tartózkodási jogosultságát is, ennek kapcsán a foglalkoztatónak szintén javasolt prudensen, intézkedései következményeinek tudatában eljárnia.

A fentiekben természetesen nem került megjelölésre valamennyi szabályváltozás, a munkáltatók számára azok sajátosságai, pl. minősített kölcsönbeadói minőség, nagyberuházások megvalósítása stb. alapján az új törvény további fontos rendelkezéseket rejthet. A törvényi rendelkezések alkalmazására, illetve a kérelmezés gyakorlati lefolyására jelentős befolyással vannak a törvény végrehajtási rendeletei is, melyek február vége óta szintén rendelkezésre állnak.  A foglalkoztatóknak ezekre tekintettel javasolt belső folyamataikat átalakítaniuk, illetve a jogszerű foglalkoztatás érdekében a szükséges intézkedéseket megtenniük.

***

5percAdó konferenciaajánló:
Egy-egy költségtérítés vagy juttatás kapcsán több adónemet is érintő problémahalmazzal találkozunk. 2024. április 04-én, a PENTA UNIÓ Zrt. A munkáltatói juttatások és a kötelező költségtérítések >> című konferenciáján a kisebb vállalkozásoknak szeretne segítséget nyújtani a témában. Előadásában Sándorné Új Éva a költségtérítések és munkáltatói juttatások adójogi kérdéseit boncolgatja gyakorlati példákon keresztül.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM