Társaságok közti ingatlanértékesítések adózás vonzatai

Új és használt ingatlan, építési telek értékesítésének adózási szempontjai

Ingatlanok értékesítésével kapcsolatban gyakran felmerülő kérdés, hogy milyen adózással kapcsolatos kötelezettségek merülhetnek fel ingatlanügyletek kapcsán. Jelen cikkben a társaságok közötti ingatlanértékesítésekkel kapcsolatos fontosabb adózási jellegű kérdésekre kívánok rávilágítani.

Ingatlan értékesítés adózásának elemzésénél első körben fontos tudni, hogy milyen jellegű ingatlanról van szó, illetve az is fontos, hogy az értékesítő és a beszerző társaság milyen gazdasági tevékenységet végez. Eltérő adózása van a használt ingatlannak, az építési teleknek és az új építésű ingatlannak is. Ennek függvényében adózási szempontból többféle megoldás is lehetséges.

Az adózással kapcsolatos teendők illetve a lehetséges adózási kötelezettségek az alábbiak.

 1. Adókötelezettségek az értékesítő társaság vonatkozásában

Feltételezve, hogy az ingatlant a társaság tárgyi eszközként vette nyilvántartásba és hogy a társaság a társasági adó és az általános forgalmi adó alanya az értékesítő társaság oldaláról az alábbi adókötelezettségek merülnek fel:

 • Társasági adó

Értékesítéskor az ingatlan könyv szerinti értéke (számviteli törvény szerinti értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési érték) a társasági adóalapot növeli, számított nyilvántartási értéke (társasági adó törvény szerinti értékcsökkenéssel csökkentett érték) a társasági adóalapot csökkenti, ezt a társasági adó bevallásban kell feltüntetni. A kapott ellenértéket, mint egyéb bevételt, az ingatlan könyv szerinti értékét pedig mint egyéb ráfordítást kell kimutatni és mint ilyen az adózás előtti eredmény részét képezi.

 • Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó szempontjából – az ingatlan típusától és a társaság általános forgalmi adóra vonatkozó választásától függően – három különböző lehetőséget is számba lehet venni az értékesítő társaság oldaláról:

  1.  Amennyiben az ingatlan építési telek vagy új építésű ingatlan akkor az ingatlan értékesítése az általános szabályok alapján áfa köteles, az értékesítésről a számlát az értékesítő társaság általános forgalmi adóval növelten bocsátja ki.
  2. Amennyiben az ingatlan nem minősül építési teleknek vagy új építésű ingatlannak (használt ingatlan) és a társaság nem nyújtott be kérelmet az adókötelessé tétel kapcsán, akkor az értékesítés tárgyi adómentes. Tárgyi adómentes ügyletet nem kell feltüntetni az általános forgalmi adó bevallásban.
  3. Amennyiben az ingatlan nem minősül építési teleknek vagy új építésű ingatlannak a társaság választhatja az adókötelessé tételt az ingatlan értékesítésével kapcsolatban. Ebben az esetben az értékesítésről a számlát –amennyiben az ingatlant általános forgalmi adóalany részére értékesíti – a fordított adózás szabályai alapján, általános forgalmi adó nélkül kell kibocsátani, az értékesítést az áfa bevallás belföldi fordított adóra vonatkozó sorában kell feltüntetni.
  4. Az áfa törvény rendelkezései alapján használt ingatlannak minősül az ingatlan, ahol a használatbavétel jogerőre emelkedése és az értékesítés között több mint két év telt el.

Adókötelezettségek az ingatlant beszerző társaság vonatkozásában

Az ingatlant beszerző társaság oldaláról az alábbi adókötelezettségekkel kell számolni:

 • Számvitel, társasági adó

Az ingatlant – amennyiben nem továbbértékesítési céllal vásárolja a társaság – tárgyi eszközként kell nyilvántartásba venni. Amennyiben az ingatlant tárgyi eszközként veszi nyilvántartásba a társaság, úgy az eszköz után a számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenéssel a társasági adóalapot évente növelni kell, a társasági adótörvény alapján elszámolt értékcsökkenés a társasági adóalapot csökkenti.

Fontos, hogy a társasági adótörvény rendelkezései alapján lehetőség van un. fejlesztési tartalék képzésére. Amennyiben a gazdasági társaság ilyet képzett és az ingatlant ennek a terhére vásárolja meg, akkor az ingatlannal kapcsolatban társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés elszámolására nincs lehetőség.

 • Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó szempontból az értékesítő társaság oldaláról három különböző értékesítési módot említettünk. Ez a három megoldás három különböző kezelést igényel általános forgalmi adó szempontból a beszerző társaság oldaláról is.

 •  Új építésű ingatlan vagy építési telek

Ebben az esetben az ingatlan terhelő általános forgalmi adó akkor vonható le, ha a beszerző társaság az ingatlant adóköteles tevékenysége érdekében használja. Ellenkező esetben az általános forgalmi adó olyan arányban vonható le, amilyen mértékben a társaság az ingatlant adóköteles tevékenysége érdekében használja.

 •  Használt ingatlan

Amennyiben a társaság részére az ingatlant tárgyi adómentesen értékesítik, úgy a tranzakciót az Áfa bevallásban nem kell feltüntetni. Fordított áfás értékesítés után az általános forgalmi adót a társaság köteles megfizetni, illetve olyan arányban, amilyen mértékben az ingatlant adóköteles tevékenysége érdekében használja jogosult az általános forgalmi adó levonására.

 • Vagyonszerzési illeték

Az ingatlant megszerző társaság az ingatlan bruttó forgalmi értéke után főszabály szerint vagyonszerzési illetéket köteles fizetni. A vagyonszerzési illeték mértéke 1 milliárd forint értékéig 4%, ezen érték felett 2%. Speciális szabályok vonatkoznak ingatlanforgalmazással foglalkozó társaságra, ahol a vagyonszerzési illeték mértéke 2%, illetve illetékmentes lehet bizonyos ingatlanok beszerzése.

Egyéb adózási kötelezettségek az ingatlannal kapcsolatban

 • Tárgyi eszköz figyelés

Feltételezve, hogy az ingatlant a társaság a tárgyi eszközök között mutatja ki, fontos az un. 240 hónapos szabály vagy tárgyi eszköz figyelés alkalmazása áfa szempontból. A tárgyi eszköz figyelés lényege ingatlan esetében az, hogy az ingatlan beszerzést követő 240 hónapos időszakban az ingatlant tulajdonló társaság köteles figyelni, hogy az ingatlan használata milyen mértékben kötődik adóköteles illetve adómentes  tevékenységhez. Amennyiben ebben a társaság eltérést észlel köteles az erre vonatkozó kiigazítást minden év decemberében megtenni.

 • Belföldi összesítő jelentés

Amennyiben az ingatlan értékesítést és beszerzést egyenes áfa terhelte, és az ingatlanra jutó általános forgalmi adó meghaladja a 100 ezer forintot a beszerző társaság köteles az általános forgalmi adóbevallás mellékletét képező belföldi összesítő jelentésben feltüntetni a számlaszám,  a nettó érték és az áfa összeg megjelölésével.

 • Építményadó, telekadó

Az ingatlant beszerző társaság köteles építményadó, telekadó bevallást benyújtani abban az esetben, ha az önkormányzat, amelynek területén az ingatlan fekszik élt az adó kivetésének jogával. A bevalláson be kell jelenteni az ingatlan típusát, hasznos alapterületét, pontos címét és helyrajzi számát.

Az építményadó alapja az ingatlan hasznos alapterülete (maximum 1.854 Ft/m2) vagy korrigált forgalmi értéke (maximum 3,6%-ka a forgalmi értéknek). A telekadó alapja a telek hasznos alapterülete (maximum 336,7 Ft/m2) vagy korrigált forgalmi értéke (maximum 3%-ka a forgalmi értéknek). Az építményadót / telekadót első alkalommal az értékesítést követő év első napjától kell az ingatlan beszerző társaságnak megfizetnie két részletben március 15-ig és szeptember 15-ig az önkormányzat kivetése alapján.

Az ingatlant értékesítő társaság az építményadó/telekadó fizetési kötelezettségnek utoljára abban a naptári évben köteles eleget tenni, amikor az ingatlan a tulajdonában volt.

* * *

Konferencianaptár 2018 – Nehogy lemaradj! Írd be soron következő konferenciáink dátumait naptáradba és élj speciális kedvezményeinkkel!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!