Személygépkocsihoz kapcsolódó áfa levonási korlátozások és azok feloldása az áfa törvényben

Érdemes közelebbről megvizsgálni

Mint az jól ismert, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. (Áfa tv.) szabályrendszere alapján jellemzően nincs mód levonni az azon termékbeszerzésekhez, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a vállalkozásokra előzetesen felszámított áfa összegét, amely beszerzések nem a vállalkozás bevételszerző tevékenysége érdekében merülnek fel. Mivel a személygépkocsi üzemeltetése egy vállalkozás esetében sok esetben magáncélokat is szolgálhat, tehát nem csak a vállalkozás üzleti tevékenységét támogatja, ezért érdemes közelebbről is megvizsgálni a személygépkocsihoz kapcsolódó levonási korlátozásokat.

Az áfa törvény az alábbi, személygépkocsihoz kapcsolódó esetekben nem engedi levonni a vállalkozás beszerzéseihez kapcsolódó, előzetesen felszámított áfa összegét:

  • személygépkocsi (kivéve halottszállító) beszerzés,
  • motorbenzin, illetve személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag beszerzése,
  • egyéb, a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges termékbeszerzések,
  • a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások (itt az áfa 50%-a nem vonható le), illetve
  • a személygépkocsi bérleti díj (50% nem vonható le).

Az alábbiakban, a terjedelmi korlátokra tekintettel három területet vizsgálunk meg részletesebben. Először a személygépkocsi üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó termékbeszerzéseket érintő levonási szabályokat, ezt követően a személygépkocsi üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat érintő levonási szabályokat, végül a bérleti díjhoz kapcsolódó levonási szabályokat.

Személygépkocsihoz vásárolt termékek beszerzéséhez kapcsolódó levonási korlátozás és feloldása

A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges üzemanyag, illetve termékek áfatartalmát nem lehet levonásba helyezni. Ez utóbbi körbe tartoznak mindazon termékek, amelyek a személygépkocsi működtetéséhez, állagának megóvásához, fenntartásához szükségesek, például (a teljesség igénye nélkül) az alkatrészek, tisztítóanyagok, téli/nyári gumiabroncs, gumiszőnyeg. A legjelentősebb költség jellemzően az üzemanyag. Ez azonban ma már többféle lehet, az áfa törvény a motorbenzint terhelő áfa levonását tételesen tiltja. Itt is VTSZ számra hivatkozik a jogszabály – ez alapján például az E85-ös bioetanol típusú üzemanyag áfa-ja nem esne levonási tiltás alá, de a törvényalkotó a jogszabály következő pontjában megtiltja a személygépkocsi üzemeltetéshez használt bármely üzemanyag áfa levonását. Így – ha saját célra üzemeltetünk személygépkocsit – áfa levonással nem élhetünk.

Az áfa törvény azonban a termékekre vonatkozó levonási tiltások alól is felmentést ad bizonyos esetekben.

Az egyik ilyen felmentő szabály kimondja, hogy a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges üzemanyag, termék beszerzését terhelő áfa levonható, amennyiben az adott termék vagy üzemanyag beszerzése továbbértékesítési célú, vagy amennyiben a beszerzett (nem üzemanyag) termék igazoltan közvetlen anyagjellegű ráfordításként beépül a bérbeadás adóalapjába.

Levonható lehet az üzemanyag áfa tartalma, ha például a bérbeadó által a felhasznált üzemanyag továbbszámlázása üzemanyagkártya használata alapján történik. Hasonlóképpen levonható lesz az adó például akkor, ha egy autóalkatrész-kereskedő adóalany személygépkocsihoz szükséges alkatrészeket vásárol, hiszen ezekben az esetekben nyilvánvalóan megvalósul a továbbértékesítési cél.

A második mentesítési esetre, azaz a beszerzett termék bérbeadási díjba történő beépülésére utalhat például, ha a személygépkocsi bérleti szerződésben rögzítésre kerül az, hogy a bérleti díj tartalmazza a rendeltetésszerű használat mellett felmerülő karbantartási költségeket is. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ez a feloldás nem vonatkozik az üzemanyag áfájára csak és kizárólag abban az esetben, ha a bérbeadó üzemanyagkártyát biztosít a bérbevevő részére, mert a továbbértékesítési cél ebben az esetben megvalósul.

Személygépkocsihoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó levonási korlátozás és feloldása

A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatásokhoz kapcsolódó áfa 50 százaléka immár évek óta levonható. Fontos kiemelni, hogy mindez csak és kizárólag a szolgáltatásokra vonatkozik, magukra a termékekre nem. Az is lényeges, hogy az úthasználati szolgáltatások (autópálya matrica) és a parkolási szolgáltatások kapcsán az áthárított áfa nem vonható le (bár szolgáltatásokról beszélünk, de ezekre vonatkozóan tételes tiltással találkozunk a jogszabályban).

Az adózó a szolgáltatások esetében elsősorban azt köteles vizsgálni, hogy az érintett személygépkocsi bármilyen mértékben szolgálja-e az adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységet. Amennyiben a válasz igen, akkor a továbbiakban a személygépkocsi gazdasági tevékenység körében való használatának a tényleges mértékét nem szükséges külön út- vagy egyéb nyilvántartással alátámasztani, az adóalany az 50 százalékos levonási hányadot alkalmazhatja.

Azonban a szolgáltatások kapcsán is található az áfa törvényben levonási tilalom alóli mentesítés, vagyis bizonyos esetekben levonható a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások teljes áfatartalma, ha

  • az adóalany az érintett szolgáltatás ellenértékének legalább 50 százalékát az áfa törvény 15. paragrafusa szerinti közvetített szolgáltatásként tovább nyújtja, vagy
  • az igénybevett szolgáltatás egészben, vagy túlnyomó részben igazoltan közvetlen anyagjellegű ráfordításként beleépül a bérbeadás adóalapjába.

Személygépkocsi bérleti díjhoz kapcsolódó levonási korlátozás és feloldása

Viszonylag új szabály, hogy (2019. január 1-től) a személygépkocsi bérbevételét terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka esik levonási tiltás alá. Az 50 százalékos levonási tilalom független attól, hogy a bérbeadás hogyan valósult meg, klasszikus bérleti szerződés alapján vagy nyílt végű pénzügyi lízing keretei között. Látható, hogy e rendelkezéssel függetlenül attól, hogy a bérbevett személygépkocsi ténylegesen milyen mértékben szolgálja az adóalany adóköteles gazdasági tevékenységét, a bérbevételt terhelő általános forgalmi adó fele nem helyezhető levonásba (vagy más megközelítésben a fele levonható). Ebből adódóan az adó levonási tilalommal nem érintett részének (felének) levonására az adóalany abban az esetben is jogosult lehet, ha a személygépkocsit az adott teljesítési időszakban minimális mértékben használja adóköteles tevékenységéhez, és útnyilvántartást sem vezet. Az adóhatóság álláspontja szerint az üzleti célú használat alátámasztására alkalmas lehet bármely olyan irat, dokumentum, akár egy email is, amely a szokásos ügymenet során keletkezik és a tartalma alapján az üzleti célú használatot, annak megtörténtét igazolja – ilyenre viszont elszámolási időszakonként szükségünk van.

Az áfa törvény ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy az adóalany az üzleti és magáncélra egyaránt használt személygépkocsik bérbevétele esetében eltérjen az 50 százalékos levonási tilalomtól. Ez esetben viszont az adóalanynak tételesen alátámasztva igazolnia kell az üzleti és magáncélú használat arányát, és a levonási jogát az adóköteles gazdasági tevékenységéhez mért arányban gyakorolhatja. Látható tehát, hogy a jogalkotó nem tiltja továbbra sem az áfa összegének akár teljes levonásba helyezését, azonban ez esetben nagy jelentősége van a vonatkozó nyilvántartás (jellemzően útnyilvántartás) tartalmi és formai megfelelőségének.

* * *

Az alábbi – PENTA UNIÓ Zrt.  által szervezett – 2020. április 8-án megrendezésre kerülő konferencián a fenti témát részletesebben is kifejtem. >> Telephely keletkezése a társasági és helyi iparűzési adó tekintetében, minősítési és bejelentési szabályok. Az előadás során bemutatjuk a telephelyekre és fióktelepekre vonatkozó legfontosabb adózási és számviteli előírásokat, illetve megemlítésre kerülnek azon területek, amelyek esetében nemzetközi előírások adnak iránymutatást az ellenőrzések során.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!