Elektromos töltőállomások létesítésének társasági adó kedvezménye

Fontossá vált az infrastruktúra megteremtése

Az elmúlt években az elektromos személygépkocsik elterjedésével párhuzamosan felmerült az igény az elektromos személygépkocsikat kiszolgáló töltőállomások létrehozására is. Mivel kiemelt nemzetgazdasági és környezetvédelmi cél az elektromos személygépkocsik használatának támogatása, így bevezetésre kerül számos, a személygépkocsik használatához kapcsolódó kedvezmény is. Az elektromos autók számának növekedésével fontossá vált a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra megteremtése, vagyis az elektromos töltőállomások létrehozásának támogatása.

A támogatás részleteit a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) szabályozza. A jogszabály meghatározza az elektromos töltőállomás fogalmát, amely egy olyan eszköz, ami alkalmas egy elektromos gépjármű energiatárolójának töltésére vagy cseréjére.

Fontos, hogy az elektromos töltőállomások létrehozásához nem adókedvezmény, hanem adózás előtti eredményt csökkentő tétel kapcsolódik. Tehát ilyen beruházás esetén az adózás előtti eredmény csökkenthető, így valójában a csökkentő tétel 9 százaléka a tényleges adómegtakarítás. A csökkentő tétel összege az elektromos töltőállomás bekerülési értéke, de legfeljebb az elektromos töltőállomás bekerülési értéke és az elektromos töltőállomás által a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt elért (elérhető), az adózó becslése szerinti, az elektromos töltőállomás pozitív működési eredménye közötti különbözete.

A kedvezmény maximumára vonatkozó megfogalmazásból az következik, hogy amikor az adózó megvalósítja a beruházást és üzembe helyezi az elektromos töltőállomást, akkor az üzembe helyezés adóévét követő három naptári évre meg kell határoznia, hogy mekkora lesz az adott töltőállomás működtetéséből származó eredménye, vagyis mekkora lesz a bevételek és költségek különbözete. A beruházást követő három év eredménye becsléssel határozható meg, ami természetesen tartalmazhat becslési hibát. A kiszámított működési eredményt diszkontálni kell.

Mivel a kedvezmény maximális mértékének meghatározásához a bekerülési értékből le kell vonni az üzembe helyezést követő három évre vonatkozóan becsült pozitív eredményt, ebből következik, hogy minél nagyobb nyereséget vár az elektromos töltőállomás használatától a beruházó, annál alacsonyabb az igénybe vehető kedvezmény mértéke. A szabályozás tehát a veszteséges beruházásokat kívánja kedvezményezni.

A következő három példa jól mutatja, hogy a 3 éves időtartamra becsült pozitív működési eredmény összege hogyan befolyásolja az igénybevehető kedvezmény mértékét.

1. példa

2. példa

3. példa
Bekerülési érték

20 000

20 000

20 000

3 éves pozitív működési eredmény

8 000

200

26 000

Csökkentő tétel

12 000

(20 000, de maximum

20 000-8 000)

19 800

(20 000, de maximum 20 000-200)

0

(a beruházás megtérülése várható)

A fentiekből látható, hogy a legalacsonyabb pozitív működési eredményt tervező beruházó (2. példa) esetén vehető igénybe a legnagyobb mértékű kedvezmény.

Mivel a kedvezmény igénybevételéhez kiszámítandó, első 3 évi működési eredmény meghatározása becslésen alapul, ezért előfordulhat, hogy a becslés alapján meghatározott összeg eltér a tényleges értéktől. A jogalkotó lehetőséget biztosít a becslés okozta eltérések kiigazítására. Ezért abban az esetben, ha az igénybe vett adózás előtti eredmény csökkentés összege meghaladja az elektromos töltőállomás bekerülési értéke és az elektromos töltőállomás által a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt ténylegesen elért pozitív működési eredmény különbözetének összegét, akkor az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összeg az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott önellenőrzéssel pótlékmentesen módosítható.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben az adózó a becslés alapján nagyobb csökkentést számolt el, mint amennyit a tényleges eredmény alapján elszámolhatott volna, akkor a különbözetet pótlékmentesen befizetheti. Amennyiben viszont kevesebb csökkentést számolt el, abban az esetben nem veheti igénybe a többletkedvezményt.

A kedvezményhez értékhatárt is tartozik, ennek megfelelően a csökkentő tétel adótartalma (9%-a) – töltőállomásonként – nem lehet több 20 millió euró 9 százalékának megfelelő forintösszegnél. Az igénybevett adóalap-csökkentő tétel összegéről és annak adótartalmáról – amely állami támogatásnak minősül – az adózónak adatot kell szolgáltatnia a bevallásában.

Az elektromos töltőállomások építése után igénybe vehető kedvezmény szervesen illeszkedik környezetvédelmi beruházások támogatási rendszerébe, és elősegíti, hogy az elektromos gépjárművek elterjedésével együtt megemelkedő töltési igény is kielégíthető legyen.

* * *

A társasági adóalap kedvezmények széleskörűek, az elmúlt években jó néhány új elemmel gazdagodtak. Adó- és adóalap kedvezmények valamint az adóalapot érintő legújabb változások a társasági adó rendszerében című előadásom során ezeket a kedvezményes lehetőségeket és az új adóalap módosító szabályokat mutatjuk be részletesen, gyakorlati példák segítségével. A konferencia a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében kerül megrendezésre, 2020. május 5-én.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!