Mezőgazdasági munkavállalók adókedvezménye – VIDEÓ

Újabb kedvezmény a szociális hozzájárulási adóból

A 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót és a vele szembe igénybe vehető kedvezményeket az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.) tartalmazza. A Parlament elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXI. törvényt. Eszerint az Eat. egy újabb adókedvezménnyel egészült ki, az új 462/G. §-sal.

Ez a kedvezmény a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény, amely 2015. július 1. napjától lépett hatályba. A munkaviszonyban álló alkalmazottnak huszonöt év felettinek és ötvenöt év alattinak kell lennie. Azért, mert az Eat. egy másik rendelkezése szerint a 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállalók után korábban is érvényesíthető volt adókedvezmény. A kedvezmény igénybevételének másik feltétele, hogy a munkavállalót a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló, 2012. január 1-jén hatályos KSH közlemény (FEOR-08) 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a 7. főcsoport 7333 foglalkozásából a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója munkakörben és a 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás szerinti munkakörben (a továbbiakban: mezőgazdasági munkakör) foglalkoztassák. Ezek a munkakörök konkrétan a következők:

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feldolgozás FEOR szerint már nem tartozik a mezőgazdasági foglalkozások körébe!

A fenti tevékenységet végző dolgozót munkaviszony keretében kell foglalkoztatni. A kedvezmény összege egyenlő a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával.

Ügyelni kell majd arra, hogy kizárólag a fentiekben felsorolt munkakörben foglalkoztassuk a munkavállalót, mert akármilyen egyéb tevékenység folytatása teljes egészében kizárja a munkáltatót a kedvezményből!

A törvény arra a hónapra nézve kizárja az adókedvezmény érvényesítését, amelyben a munkavállaló a 25. vagy 55. évét betölti. Ez azért történik, mert az Eat. egy másik rendelkezése szerint a 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók után abban a hónapban is jár kedvezmény, amelyben ezt az életkort betöltök. (Megjegyezzük, hogy ez a másik szabály minden munkáltatóra érvényes, nem csupán a mezőgazdasági ágazatban.)

A kedvezménnyel érintett munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása esetén a munkáltató által igénybe vehető kedvezmény összegét a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkenteni kell. Vagyis a 100 ezer forint arányosan csökken. Például napi 4 órás munkaidőben foglalkoztatott után a kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 50 ezer forint 14,5 százaléka.

E szabály alkalmazásában részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.

Megjegyezzük még, hogy a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 25 és 55 év közötti munkavállalók után érvényesíthető adókedvezményt költségvetési szerv kifizető nem veheti igénybe.Legyen Ön is a vállalkozások járulékspecialistája! Jöjjön el a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében „TB MŰHELY II.: Egyéni és társas vállalkozások járulékfizetési rendszerének buktatói” címmel – 2015. szeptember 24-én – megrendezésre kerülő előadásomra, ahol releváns példákon keresztül megvitathatjuk felmerülő kérdéseit.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!