Amit tudni kell a társadalombiztosítási egyéni számláról…

Hol és hogyan tudjuk megtekinteni adatainkat?

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 96/A. §-a alapján került bevezetésre az ún. társadalombiztosítási egyéni számla. Persze, ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy valódi bankszámlát. A társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenként tartalmazza a biztosított természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát), valamint a biztosított után 2012. december 31-ét követő időszakra a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó, az állami adóhatóságtól átvett adatokat.

Az egyes foglalkoztatók az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 31. § (2) bekezdés alapján havi elektronikus adó- és járulékbevallást teljesítenek többek között a nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről is. A 2012. december 31-e utáni időszakra bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat a NAV az Art. 52. § (7) bekezdése alapján szolgáltatja elektronikusan a nyugdíjbiztosító felé.

Időközben ez a társadalombiztosítási egyéni számla kiegészült a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 34. §-a szerint kötött megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék összegével és a megállapodással érintett időtartammal, illetőleg a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyektől levont nyugdíjjárulék összegével, valamint az ellátás folyósításának időtartamával.

Hogyan tekinthetjük meg saját társadalombiztosítási egyéni számlánkat?

Erre 2013. június 1-jétől kezdődően elektronikus ügyintézés keretében a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkező személyek részére van lehetőség. Megjegyezzük, hogy ügyfélkapus regisztráció kezdeményezése bármelyik kormányablaknál, illetve bármelyik okmányirodánál lehetséges.

A rendszer használatához Microsoft Internet Explorer (7.0 vagy újabb verziójú), Mozilla Firefox vagy Google Chrome böngésző javasolt. A társadalombiztosítási egyéni számla adatait tartalmazó kivonat megtekintéséhez a mindenki számára ingyenesen letölthető és használható Adobe Reader alkalmazást kell használni.

Az egyéni számla tartalmát a http://www.magyarorszag.hu/ honlapon a “Társadalombiztosítási egyéni számla” címszó alatt, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról http://www.onyf.hu/ a “Társadalombiztosítási egyéni számla” menüpontban lehet megtekinteni.

A http://www.magyarorszag.hu/ oldalon történő viszont azonosítást követően, a TAJ szám megadásával lehet lekérdezni a társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatokat. A nyilvántartott adatokról lehetőség van kivonatot PDF formátumban elmenteni, illetve letölteni, kinyomtatni.

Aki nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval az a társadalombiztosítási egyéni számlája tartalmának megismerését levélben kérheti a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületétől, vagy személyesen is intézhető a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán.

A kivonat kiállítása iránti eljárás illeték- és költségmentes. A kivonat tartalmazza az ügyfél egyéni számláján szereplő egyes jogviszonyokat 2013. január 1-től kezdődően havonkénti bontásban, valamint a biztosítási idő kezdetére, biztosítási idő végére, valamint a bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat.

A biztosítási jogviszonyban töltött időszakra vonatkozó adatok foglalkoztatónként kerülnek megjelenítésre, így a több sor a különböző foglalkoztatók által ugyanazon időszakra befizetett nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat tartalmazza. Sajnos azonban a foglalkoztató megjelölése (neve) nem szerepel a folyószámlán, így aki az adott hónapban több helyről kapott nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmet, annak magának kell kitalálnia, melyik foglalkoztatóról is van szó.

Az érintett időszakban egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott, illetőleg kisadózó egyéni vállalkozóként biztosításban álló személyek esetében – tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogi szabályozás értelmében rájuk vonatkozóan tényleges nyugdíjjárulék-fizetés nem történik – a társadalombiztosítási egyéni számlán megjelenítendő nyugdíjjárulék “elméleti összege” kerül feltüntetésre.

Ez az elméleti összeg:

  • egyszerűsített foglalkoztatásnál a napi nyugdíjjárulék összeg a társadalombiztosítási ellátási alap és a nyugdíjjárulék mérték szorzata, vagyis 1.370 forint x 0,1 = 137 forint, illetve 2.740 forint x 0,1 = 274 forint.
  • biztosított kisadózó esetén a havi nyugdíjjárulék összege a társadalombiztosítási ellátási alap és a Tbj. szerinti nyugdíjjárulék mérték szorzata, vagyis 81.300 x 0,1 = 8.130 forint. (A magasabb tételes adó választása esetén ez 136.250 x 0,1 = 13.625 forint).

Arra tekintettel, hogy a foglalkoztatónak az általa levont járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig kell bevallania és megfizetnie, az adóhatóság a bevallásokból az adatokat két hónap eltéréssel adja át nyugdíjbiztosítási szernek.

Így kéthavi eltéréssel ugyan, de annak is utána járhatunk, hogy munkáltatónk egyáltalán bejelentett-e bennünket a társadalombiztosításba, és ha igen, akkor a helyes béradatokkal tette-e mindezt?! A 10 százalékos nyugdíjjárulékból ugyanis vissza tudjuk számolni, milyen összegből vontak nyugdíjjárulékot!

Az egyéni számla az adatok folyamatosan – havonta – történő átadásával minden hónapban bővül. A kivonaton további tájékoztatás található az egyéni számlára vonatkozóan.

A Tbj. 34. §-a alapján megkötött megállapodás alapján megszerzett időtartam, valamint a fizetett nyugdíjjárulék összege, illetve a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának időtartama, valamint az ellátásból levont nyugdíjjárulék összege a tárgyévet követően egyben (tehát nem havi bontásban) kerül feltüntetésre.

Amennyiben az Ügyfélkapun keresztül megtekintett, vagy hagyományos úton megküldött kivonaton feltüntetett adatokkal nem ért egyet valaki, annak módja van a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületéhez fordulni.

Ezek az eljáró nyugdíjbiztosítás feladatokat ellátó szervek (címjegyzékkel együtt) elérhetők az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) hivatalos honlapján (www.onyf.hu) az Ügyfélszolgálatok menüpont alatt.

* * *

Legyél az elsők között! Írd be tavaszi konferenciáink dátumait már most a naptáradba és élj speciális kedvezményeinkkel! >> KEDVEZMÉNYES KONFERENCIANAPTÁR 2016 – TAVASZ

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!