Megállapodás egészségügyi ellátás biztosítására

Szigorodtak a megállapodásban foglalt szabályok

Azoknak a személyeknek, akik valamely jogcímen nem jogosultak a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, lehetőségük van az egészségbiztosítóval ennek biztosítása érdekében megállapodást kötni, amely alapján meghatározott összegű járulék fizetésére válnak kötelezetté. Idén augusztus 1-től azonban szigorodtak a megállapodás megkötésével fizetendő járulékokra és az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 34. § (10) bekezdése szerint a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem álló és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult [uniós közösségi rendelet, kétoldalú társadalombiztosítási egyezmény és Tbj. 16. § (1) bekezdés] természetes személy az illetékes egészségbiztosítási feladatokat ellátó szervvel megállapodást köthet a saját, valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására.

A megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege:

a) nagykorú személy esetén a minimálbér 50 százaléka,

b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a minimálbér 30 százaléka.

A jelenlegi 111.000 forintos minimálbérrel számolva a havi járulék az a) pont esetén 55.500 forint, a b) pont szerinti esetben pedig 33.300 forint. Ez Magyarországon a belföldinek nem minősülő személyek lehetősége, mert a Tbj. 39. § (2) bekezdése szerint az a belföldi személy, aki nem minősül teljes körű biztosítottnak és egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen sem jogosult, egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni, melynek összege jelenleg havi 7.050, napi 235 forint (amely jövőre havi 7.110, napi 237 forintra emelkedik).

Ehhez képest a minimálbér 50, illetve 30 százalékában meghatározott járulék igen magasnak mondható. Ezt a megállapodást eddig sem sokan kötötték meg (legfeljebb csak kényszer szülte esetben), de ezután még kevesebb lesz a „jelentkezők” száma!

A járulék alapja a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér. Amennyiben később változik a minimálbér, a megállapodás alapján fizetendő járulékot a változást követő hónap 12. napjáig az új összeg alapján kell megfizetni.

A megállapodás megkötéséhez be kell mutatni a személyazonosságot igazoló okmányt, a lakó-, tartózkodási-, illetőleg szálláshelyet igazoló dokumentumot, külföldi állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott tartózkodásra jogosító okmányt.

A Magyarország területén oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására az előbb tárgyalt minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összegű egészségbiztosítási járulék megfizetésének vállalása esetén köthet megállapodást.

Az egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal, az első hónapra esedékes járulék egyidejű befizetése mellett köthető. Ezt követően a járulékot havonta előre, a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszűnéséig áll fenn.

2016. augusztus 1. napjától hatályos szabály szerint a megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatás – a sürgősségi ellátás kivételével – a megállapodás megkötését követő huszonnegyedik hónap első napjától jár, kivéve, ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése visszamenőleg huszonnégy hónapra megtörtént. Az utóbbi esetben az egészségügyi szolgáltatás a megállapodás megkötését követő hónap első napjától jár.

2016. július 31-ig hatályos szabály szerint ez a huszonnégy hónap „várakozási idő” még csak hat hónap volt! Igen szigorúnak tekinthető ezen időszak négyszeresre emelése.

Ennek nyilvánvaló oka az lehetett, hogy korábban csak az kötött ilyen megállapodást, aki érezte, hogy sürgős orvosi beavatkozásra van szüksége és gyorsan befizette visszamenőlegesen a járulékot! Sürgősségi ellátásnak orvosilag és jogilag azt tekintjük, amikor az orvosi beavatkozás elmaradása a beteg életét veszélyeztetné, vagy maradandó egészségkárosodáshoz vezethetne.

Amennyiben a tárgyalt megállapodást külföldi személy köti meg, az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot bizonyító igazolást a vele megállapodást kötő egészségbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv adja ki.

A megállapodást egyébként a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. Az előzőekben említett megállapodások alapján fizetendő járulékokat Magyarország hivatalos pénznemben és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.

A megállapodásnak tartalmaznia kell a szerződő felek megnevezését, címét, valamint a megállapodást kötő személynek, illetőleg a kedvezményezettnek a nyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések szerinti adatait, a fizetendő járulék alapját vagy összegét, a szerződés keltét, s ha a járulékfizetési kötelezettség (a szerződés hatálya) ettől eltér, ennek időpontját.

* * *

Értesülj első kézből a 2017. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2017

11 konferencia teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Az Adóegyetem 2017 helyszínei és időpontjai:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM