Magyar nyugdíjas külföldi letelepedése

Nyugdíjfolyósítás külhonban...

Amikor egy magyar nyugdíjas elhagyja hazánkat külföldi letelepedés céljából, vagy éppen ilyenkor válik nyugdíjra jogosulttá Magyarországon, akkor ezt a tényt a nyugdíjasnak – saját érdekében – be kell jelentenie a nyugdíjfolyósító szervhez. A belföldi nyugdíjfolyósítási lehetőségektől ugyanis több ponton eltér a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére történő nyugdíjfolyósítás.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 79. § (2) bekezdése, és a Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (Tnyvr.) 75. §-a a következő a következő választási lehetőségeket tartalmazza.

Belföldi meghatalmazott esetén, a külföldön élő vagy tartózkodó személy nyugellátását kérelmére belföldi meghatalmazottja részére postai kézbesítés útján, vagy magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kell folyósítani. A folyósítás mindkét esetben utalási költségtől mentes.

Választható a jogosult magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára való folyósítás is. A folyósítás ebben az esetben is utalási költségtől mentes.

További lehetőség az EU/EGT állam területén élők részére valamely EU/EGT államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítás kérése. A folyósítás szintén mentes az utalási költség alól.

Az úgynevezett „egyezményes állam” (azaz Magyarországgal szociálpolitikai, vagy szociális biztonsági egyezményt kötött ország) területén élők kérhetik az egyezményes államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítást. Az utalás ez esetben költségviseléssel érintett.

Magyarországnak jelenleg tizenöt országgal van ilyen egyezménye:

 1. Jugoszláv – Magyar szociálpolitikai egyezmény [1959. évi 20. tvr., 11/1959. (IX. 13.) MüM rendelet] érvényes a jogutód államok közül Macedóniára;
 2. Szovjet – Magyar szociálpolitikai egyezmény [1963. évi 16. tvr., 7/1964. (VII. 30.) MüM rendelet] érvényes a jogutód államok közül az Orosz Föderációra és Ukrajnára;
 3. a Magyar Köztársaság és Kanada közötti szociális biztonságról szóló egyezmény [2003. évi LXIX. törvény és a 107/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet];
 4. a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló megállapodás [2006. évi XVII. tv.] ;
 5. a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény [2006. évi LXXIX. tv., 21/2007. (II. 21.) Korm. rendelet];
 6. a Magyar Köztársaság és Montenegró között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseiről szóló egyezmény [2008. évi LXXII. tv., 274/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet];
 7. a Magyar – Bosznia-Hercegovinai szociális biztonsági egyezmény [2009. évi II. törvény, 63/2009. (III. 31.) Korm. rendelet];
 8. a 2011. évi CXVIII. törvénnyel kihirdetett, a magyar – mongol szociális biztonsági egyezmény (2012. április 1.);
 9. a 2011. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett a magyar – ausztrál szociális biztonsági egyezmény (2012. október 1.);
 10. a 2010. évi XXIX. törvénnyel kihirdetett magyar – indiai szociális biztonságról szóló egyezmény (2013. április 1.);
 11. a 2013. évi CLII. törvénnyel kihirdetett magyar – japán szociális biztonságról szóló egyezmény (2014. január 1.);
 12. a 2013. évi CCXXXIII. törvénnyel kihirdetett, magyar – moldovai szociális biztonsági egyezmény (2014. november 1.);
 13. a 2013. évi CCXXXIV. törvénnyel kihirdetett magyar – szerb szociális biztonsági egyezmény (2014. december 1.);
 14. a 2015. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett magyar – albán szociális biztonsági egyezmény (2016. július 1.);
 15. a 2015. évi XXIX. törvénnyel kihirdetett magyar – amerikai szociális biztonsági egyezmény (2016. szeptember 1.). – Kapcsolódó cikkünket ITT olvashatod – Szerk.

Áthidaló, segítő megoldásként, ha a külföldön élő jogosult magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kérné az ellátást utalni, ilyen számlával azonban nem rendelkezik, és számlanyitás céljából nem tud Magyarországra utazni, az előző kifizetési módokon felül lehetősége van arra, hogy az Erste Bank Hungary Kft-nél postai úton számlanyitási szerződést kössön.

Más külföldön élő nyugellátásra jogosultak részére nincs lehetőség közvetlen postai úton történő nyugdíjkifizetésre.

A nemzetközi vonatkozású nyugdíjaknál gyakran előforduló eset, hogy az érintett személy Magyarországon a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időnek csak egy részét szerezte meg, a nyugellátás a magyar és külföldi szolgálati idők összeszámításával kerül megállapításra, időarányos számítással, Magyarország által az összes szolgálati időn belüli magyar szolgálati idő arányában történő nyugdíjrész fizetésével.

Rövid magyar jogosultsági idő esetén nem ritka, hogy a magyar nyugdíjrész kis összegű, különösen, ha a folyósításhoz kapcsolódó számlavezetési, kezelési költségekhez viszonyítjuk. Ennek a problémának a kezelését szolgálja az a megoldás, mely szerint a Tny. 79. § (3a) bekezdése alapján, a külföldön élő jogosultak (akár EU/EGT, akár egyezményes, akár bármely más külföldi államban élnek), kérhetik a Magyarországon érvényes öregségi nyugdíjminimum összegét meg nem haladó havi ellátásuk (2017-ben 28.500 forint) negyedévente, félévente, vagy évente történő folyósítását a belföldön egyébként érvényes havonkénti utalás helyett. Ebben az esetben azonban a nyugdíjkifizetés utólag történik.

Például negyedéves utalásnál a január 1 – március 31-ig esedékes ellátás márciusban kerül kifizetésre, éves utalásnál a január 1. – december 31. közötti időszakra decemberben történik a kiutalás.

Ez a fizetési módszer írásban kérhető. Ha a kérelemben a havonkénti fizetéstől eltérő utalási időszak (negyed-, fél-, éves idő) pontosan nem kerül meghatározásra, erre vonatkozó nyilatkozatig éves utalást teljesít a nyugdíjfolyósító szerv.

Magyarországi pénzintézeti számlára történő utalás, illetve postai kézbesítéssel történő kifizetés kizárólag forintban teljesíthető.

Külföldre, EU/EGT állam, illetve egyezményes állam területén vezetett pénzintézeti számlára utalásnál a Magyar Nemzeti Bank által forgalmazott devizanemekben kérhető az utalás, feltéve, hogy az adott devizafajtát a kért ország pénzintézete fogadni tudja. A nyugellátás külföldre utalásához számos adat (pl. SWIFT kód) is szükséges, a jogosultnak ezeket meg kell adnia és vigyázni kell ezek pontos megadására.

Végezetül felhívjuk a figyelmet, hogy külföldön élő, tartózkodó jogosult esetében szükség van az évente történő adategyeztetésre, a Tny. végrehajtási rendeletének 76. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

A nyugdíjfolyósító szerv a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve naptári évenként – március hónapban – adategyeztetést végez. Az ebből a célból kiküldött nyomtatványt a nyugdíjfolyósító szervtől ellátásban részesülőnek megfelelően kitöltve, aláírva és közjegyző vagy külföldi hatóság, illetőleg Magyarország külképviseleti szerve által hitelesítve egy hónapon belül vissza kell küldenie. Az egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt szociális vagy egészségügyi intézményben tartózkodó, illetve ellátásban részesülő személy esetében az említett intézmények vagy azok orvosa által, illetve a külföldi közigazgatási szerv, bíróság, pénzforgalmi szolgáltató, nyugdíjbiztosítási szerv (nyugdíjpénztár) által igazolt adatokat és tényeket – az ellenkező bizonyításig – hitelt érdemlően bizonyítottnak, igazoltnak kell tekinteni.

* * *

Nehogy lemaradj! Írd be folyamatosan bővülő konferenciáink dátumait a naptáradba és élj speciális kedvezményeinkkel! >> KEDVEZMÉNYES KONFERENCIANAPTÁR 2017

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM