Közeledik az éves társasági adó és a helyi iparűzési adó bevallásának és megfizetésének határideje – 2. rész

A 2014. évről beadandó helyi iparűzési adó bevallási és befizetési kötelezettségekkel kapcsolatos tudnivalók

Az előző cikkem folytatásaként most a 2014. évről beadandó iparűzési adó bevallási és befizetési kötelezettségekkel kapcsolatos tudnivalókra szeretném felhívni a figyelmet, különös tekintettel néhány, a bevallásokat érintő fontos változásra, szabályra.

Május 31. szintén fontos határidő az állandó jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó tekintetében is. Idén a bevallások benyújtásának és az adókötelezettségek megfizetésének tényleges esedékessége, ez esetben is június 1. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók adóbevallási és befizetési kötelezettsége pedig az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napja. A tételes iparűzési adóalap megállapítási módot alkalmazó (KATA-s) adóalanyokra bizonyos esetekben külön határidők vonatkoznak.

A vállalkozót minden olyan székhelye, illetve telephelye szerinti települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat illetékességi területén állandó jellegű iparűzési adóbevallási és befizetési kötelezettség terheli, ahol ezt az adót az önkormányzat működteti.

A helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványok jellemzően nem csak papír alapon szerezhetők be, hanem elektronikus formában, általában a kitöltési útmutatóval együtt is elérhetők az egyes önkormányzatok honlapján. A bevallási nyomtatványt értelemszerűen települési önkormányzati adóhatóságonként kell beszerezni.

A 2014. évi bevallás tekintetében új előírás, miszerint a helyi iparűzési adó bevallási kötelezettség az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM-rendelet 19. melléklete szerinti, az adónemre vonatkozó “központi” bevallási nyomtatványon is teljesíthető. Ezt a “központi” nyomtatványt azonban csak az az adózó használhatja, aki az önkormányzat adórendelete szerinti mentességre, kedvezményre nem jogosult vagy azt nem kívánja igénybe venni, tekintettel arra, hogy az adóelőnyt biztosító szabályok önkormányzatonként eltérőek lehetnek, s ezt ez a nyomtatvány nem tudja kezelni. A PM rendelet szerinti bevallási nyomtatvány kizárólag változatlan szerkezetben és tartalommal tölthető ki.

Az adózó a bevallási nyomtatványon köteles feltüntetni annak az önkormányzatnak az elnevezését, amelynek adóhatóságához a bevallást benyújtja, azt az adóévet, amelyre a bevallás vonatkozik, továbbá az adóévre vonatkozó adómértéket. Ha az adózó ezek valamelyikét nem tünteti fel, akkor az adóbevallás hibás lesz. A hibás bevallás 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Bár jogszabály alapján az önkormányzatok számára lenne lehetőség az adóbevallások elektronikus úton történő működtetésére, elektronikus bevallásra egyelőre csak a fővárosban, több megyei jogú városban és néhány nagyvárosban lehetőség. Így a legtöbb helyen marad a papír alapú bevallás.

A bevallás benyújtásával késedelembe esni nem érdemes, mivel az ebben az esetben is 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal szankcionálható.

Az adó késedelmes megfizetése pedig késedelmi pótlék kiszabására adhat okot.

Mivel az iparűzési adót települési önkormányzatonként kell továbbra is bevallani és megfizetni, az esetleges adóhiány(ok) elkerülése érdekében kiemelkedő jelentősége van annak, hogy az adó alapja a Helyi adókról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően kerüljön megosztásra az érintett önkormányzatok között, amennyiben a vállalkozó 2014-ben több önkormányzat illetékességi területén végzett állandó jellegű adóköteles iparűzési tevékenységet. Ezzel összefüggésben az is lényeges, hogy az adózó azt, hogy az adott önkormányzat illetékességi területén van-e telephelye vagy sem a Helyi adókról szóló törvény értelmező rendelkezésében megfogalmazott ismérvek alapján állapítsa meg.

A 2014. adóévben jelentős változás a helyi iparűzési adó szabályaiban nem volt. Ugyanakkor 2014. január 1-jétől a mobilszolgáltatókra vonatkozó telephely és adóalap megosztási szabályok módosultak.

Az iparűzési adó alanyait általános szabály szerint előlegfizetési kötelezettség terheli. A befizetett adóelőlegek összegét pedig – hasonlóan a társasági adóhoz – fel kellett tölteni a várható adó összegéig a jogszabályban meghatározott határidőig. A május 31-ig esedékes befizetési kötelezettség tehát ebben az esetben is az éves adókötelezettség és az összes 2014-re megfizetett és a feltöltéssel kiegészített adóelőlegek összegének a különbözete. Amennyiben a bevallás alapján a korábban megfizetett előlegek összegén túlmenően még fizetési kötelezettség áll fenn, úgy azt az érintett települési önkormányzatok iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Itt érdemes szintén megjegyezni, hogy amennyiben a feltöltéssel kiegészített adóelőlegek összege nem éri el a bevallásban szereplő tényleges iparűzési adókötelezettség összegének 90%-át, az adóhatóság 20% mulasztási bírságot szabhat ki.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!