Adófelajánlás sport és kulturális célra

Új adóoptimalizálási lehetőség

2015-től lehetővé vált a társasági adó egy részének kulturális, illetve sportszervezeteknek történő felajánlása, mely által a támogató adózók adójóváírásra szerezhetnek jogosultságot. Cikkemben erre az új adóoptimalizálási lehetőségre szeretném felhívni a figyelmet, különös tekintettel az adóelőleg- kiegészítési kötelezettség közeledő határidejére, amely ebből a szempontból is lényeges időpont.

Közeledik az év vége. Ez a társasági adóalanyok többségének egyben az adóév végét is jelenti. Sokan még ilyenkor is keresik azokat a lehetőségeket, amellyel fizetendő adójukat csökkenteni tudják. 2015. január 1. óta ilyen új adócsökkentési lehetőséget biztosítanak a Társasági adótörvényben nevesített kedvezményezett célokra történő adófelajánlások (Tao törvény 24/A §).

Kedvezményezett célok, jóváírás mértéke

Kedvezményezett cél lehet i) filmalkotás támogatása, ii) előadó-művészeti szervezet támogatása, továbbá iii) látvány-csapatsport támogatása is. Természetesen adott évben a felajánlás megosztható az egyes jogcímek között.

Ennek az új lehetőségnek a lényege az, hogy bizonyos feltételek teljesítése esetén az adózót az i) adóévi adóelőleg, ii) adóelőleg-kiegészítés (feltöltés), illetve iii) társasági adó meghatározott részének felajánlása után adójóváírás illeti meg. Az adójóváírás mértéke pedig függ a támogatni kívánt tevékenység jellegétől, továbbá attól, hogy a felajánlás mikor történik.

Kulturális célú támogatás esetén az adóelőlegből és az adóelőleg-kiegészítésből felajánlott összegnek, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának a 7,5%-a írható jóvá. Amennyiben az adózó a felajánlásról csak az éves adóbevallásában rendelkezik, úgy az adójóváírás mértéke a fizetendő adóból felajánlott, de maximum a fizetendő adó 80%-ának a 2,5%-a. Megjegyzendő, hogy filmalkotás, valamint előadó-művészeti szervezet támogatásának fejében ellenszolgáltatás nyújtására nincs lehetőség.

Látvány-csapatsport támogatása esetén a felajánlott összeg 12,5%-a kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül, amelyért cserébe az adózó – választása szerint – szponzorációra lehet jogosult (ilyen esetben azonban áfa fizetési kötelezettség merülhet fel, mivel a kiegészítő támogatás összege nettó összegnek minősül). A felajánlott összeg további 1%-a pedig hatósági díjként az ellenőrző szervezetet illeti meg. Ezért sporttámogatás esetén az adózó nem jogosult jóváírásra a kiegészítő sportfejlesztési támogatás, valamint a hatósági díj után. Ilyen esetben csak az adóhatóság által a kedvezményezetteknek átutalt összeg 87,5%-ának a 99%-a képezi az adójóváírás alapját. Így adójóváírásként a jóváírás alapját képező összegnek, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának a 7,5%-a realizálódhat, ha a felajánlás az adóelőleg vagy az adóelőleg-kiegészítés terhére történik. Amennyiben az adózó az éves adóbevallásában rendelkezik a felajánlásról, úgy ez a mérték 2,5%.

Az adójóváírás minden esetben csökkentő tételként kerül majd feltüntetésre az adózó társasági adó folyószámláján (első alkalommal 2016. július 1-én). Az adójóváírás összege a Számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően egyéb bevételként számolandó el, a társasági adóalap megállapítása során pedig csökkenti az adózás előtti eredményt.

Fontos megjegyezni, hogy a társasági adókedvezmények rendszerének keretein belül már korábban is működő kulturális- és sporttámogatási lehetőségek változatlan feltételek mellett továbbra is megmaradtak (Tao törvény 22.§ és 22/C.§). Ugyanakkor a kétfajta támogatási mód után ugyanazon adóévben párhuzamosan adókedvezmény és adójóváírás nem alkalmazható. Annak viszont nincs akadálya, hogy a támogató adózó ugyanazon adóévben más jogcímen adókedvezményt érvényesítsen és felajánlást is tegyen. Szintén megengedett az az eset is, hogy az adózó az adóév során felajánlást tegyen – jogosultságot szerezve ezzel adójóváírásra – és emellett ugyanezen adóévben támogatást is nyújtson, azonban ez utóbbi alapján adókedvezményt felajánlott támogatásának átutalása adóévében nem érvényesíthet, azzal majd a későbbi adóévekben élhet (amelyekben ugyanakkor felajánlást már nem tehet).

Adófelajánlás

Az adófelajánlás a támogatás nyújtásának egy meglehetősen rugalmas módja. Pénzügyi szempontból előnyös, hiszen a támogatónak nem kell a felajánlott összeget a kedvezményezett részére átutalnia, azt a rendelkező nyilatkozat alapján az adóhatóság teljesíti 15 napon belül a befizetett adóelőlegek, vagy adó összegéből. Ahhoz azonban, hogy az adóhatóság a felajánlott összegeket a támogatottak részére átirányítsa, bizonyos adminisztratív kötelezettségeknek meg kell felelni a jogszabályban előírt határidőig. A támogatás formájától függően az illetékes szervtől igazolást kell beszerezni, az adóelőlegről, illetve adóról történő rendelkezéseket időben meg kell tenni és a kapott igazolást be kell nyújtani az adóhatósághoz. Érdemes megjegyezni, hogy a felajánlásokhoz kapcsolódó adminisztratív feltételek így is egyszerűbben teljesíthetők, mint az adókedvezmény keretein belül működő támogatásokra vonatkozóan előírt követelmények.

Továbbá, ez az új támogatási forma a korábbitól eltérő számviteli elszámolási szabályok miatt kedvező lehet azon vállalkozásoknak is, amelyek a Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerint készítik el beszámolójukat, illetve jelentenek külföldi anyavállalataik felé.

Az adózók döntésének függvénye tehát az, hogy amennyiben társasági adófizetési kötelezettségüket a kultúra vagy sporttevékenységek támogatásával kívánják optimalizálni, melyik számukra kedvező módszert választják. Azon adózók, akik 2015. évi várható eredményük alapján jelentős társasági adófizetési kötelezettséggel számolhatnak, és az adófelajánlás lehetőségével kívánnak élni, de adóelőlegük terhére nem tettek felajánlást, még nem késtek le erről a lehetőségről és rendelkezhetnek kulturális, valamint sportcélú támogatásokról. A döntést érdemes minél előbb meghozni és a szükséges lépéseket megtenni, hiszen még a magasabb mértékű adójóváírásra lehet jogosultságot szerezni akkor, ha a felajánlásról legkésőbb az adóelőleg feltöltéséig (naptári éves adózóknál december 20-ig) megteszik a szükséges rendelkezést.

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának 2015. évi szabályairól részletes tájékoztató érhető el (Nemzetgazdasági Minisztérium 32164/2014. – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3157048585/2/2014.).

* * *

Kérdésed van a témakörben? Írj kommentet vagy gyere el az Adóegyetemre, ahova most még kedvezményesen jelentkezhetsz>> Adóegyetem 2016

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!