Hétindító – 47. hét

ÁFA bevallással indul a hét...

Szép hetet kívánok mindenkinek, annak ellenére, hogy egy áfával “terhelt” reggelre ébredtünk! Mielőtt azonban nekiesünk az ügyfélkapunak, és beküldjük a bevallásokat, ki ne maradjon a kávé vagy tea, és fogyasztása közben tekintsük át milyen „szépségek” várnak ránk a héten!

A mai napon határidősek az alábbi bevallások, jelesül:

 • 1665-ös áfa bevallások,
 • 16A60-as összesítő nyilatkozatok,
 • és a 1601-es bevallások, az arra kötelezetteknek.

Természetesen nem megfeledkezve a speciális adózói kör – pl. az alanyi adómentes áfa alanyok – esetleges rendkívüli bevallásának benyújtásáról sem! Ilyen eset akkor fordulhat elő, amikor ügyfelünk nem járhat el alanyi mentes minőségében (pl. EU beszerzések, stb.).

Felhívom a figyelmet, hogy az adózók szűkebb körét érintően is esedékessé válik – válhat – néhány bevallás benyújtása. Ilyen lehet például a NETA bevallás, a reklámadót érintő bevallások, illetve az egyes jövedéki területeket érintő bevallások, stb.

A múlt hét jó híre, hogy végre megszületett az új pénztárgép használatra kötelezettek támogatásáról szóló Rendelet, melyet a Magyar Közlöny 176. számában ki is hirdettek, ennek ellenére a Hétindító írásakor a NAV honlapján még nem volt elérhető az igénylésre szolgáló nyomtatvány.

Egyelőre annyit tudok a Rendelettel kapcsolatban mondani, hogy a támogatásra az üzemeltető abban az esetben jogosult, ha

 • a 2015. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el vagy tevékenységét 2016. január 1-jét követően kezdte meg,
 • a támogatás iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló törvény alapján megbízható adózónak minősül vagy megfelel a lentebb ismertetett feltételeknek és
 • a kérelem benyújtását megelőző 5 naptári éven belül az állami adó- és vámhatóság számla, egyszerűsített számla, nyugta-kibocsátási kötelezettség két éven belüli ismételt elmulasztása, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt jogerősen mulasztási bírságot nem állapított meg terhére.

A kérelem benyújtásának időpontjában megbízható adózónak nem minősülő üzemeltető abban az esetben jogosult a támogatásra, ha

 • rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
 • nem áll végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
 • nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve, ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett,
 • nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással, és
 • tevékenységét nem szünetelteti.

Mint láthatjuk, a Rendelet adótartozásra vonatkozó kitétele nagyon “erős”, éppen ezért felhívom a figyelmet a támogatást igényelni szándékozók körében egy erőteljes folyószámla kontroll szükségességére, már most!

A támogatást a Rendelet alapján online pénztárgép használatára 2017. január 1-jétől kötelezett adózó igényelheti. Támogatás a 2016. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után igényelhető. Támogatás iránti kérelem, illetve az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalása iránti kérelem 2017. március 31-ig nyújtható be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz (ez a határidő jogvesztő). Az üzemeltető legfeljebb összesen öt darab pénztárgép beszerzéséhez igényelhet támogatást, amelynek mértéke pénztárgépenként 50 ezer forint.

Amivel itt gond lehet – szerintem – a gyakorlatban, az a december 31-ig történő üzembe helyezés, mert igen rövidnek találom ezt az időszakot.

A támogatással kapcsolatosan ne felejtsük el, hogy de minimis támogatásnak minősül, amit a bevallásokban is kezelni kell, illetve amely ügyfelünk már kapott ilyen támogatást a figyelési időszakon belül, ott vizsgálni kell azt is, hogy belefér-e a keretébe.

Sajnos sok probléma van a taxaméterek körül, melyet ez a Rendelet sem old fel, de nagyon úgy látom – online taxaméter hiányában -, hogy az érintettek kénytelenek lesznek a taxióra és sok más “kütyü” mellett egy hordozható pénztárgép beszerzésére is!

Figyeljünk arra, hogy negyedévet követő hónap lévén, előfordulhat, hogy a korábban negyedéves áfás ügyfelünk esetleg havi áfa bevallóvá vált, értékhatár átlépés miatt. Akinél ez esélyes lehet, ott célszerű a nyilvántartásainkat a NAV törzsadattal összevetni, ahol ekkorra már az áfa státusz-váltást is átvezeti az adóhatóság.

Mindezeken túl készülhetünk a jövő évi törvények tervezetéből, felkészülhetünk az év végi hajrára, melynek keretében folyamatosan monitoringozni kell ügyfeleinket, hogy ki hogyan is áll a leadott iratanyagával, hogyan áll „eredményügyileg”, illetve szükséges-e adóoptimalizációs célból még az idén átjelenteni vagy változást bejelenteni. Kiemelt figyelmet kell szentelnünk a feltöltésre kötelezett cégeknek, hiszen egy-kettőre itt a határidő e tekintetben is.

Mindenkinek „haladós” napokat és zökkenőmentesen működő ügyfélkaput kívánok!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!