Egy visszás szabály kacifántos megváltoztatása – 2. rész

Biztosított vagy mégsem?

Cikksorozatom előző részében a külföldi kiküldött magyarországi foglalkoztatása után keletkező szociális hozzájárulási adó- és járulékfizetési kötelezettség szabályait jártam körbe.

Úgy tűnik azonban, hogy jövőre jelentősen változik ez a helyzet mind az egyéni járulékokat, mind pedig az adót illetően. Érdekes módon a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt (Tbj.) érintő változások 2017. január 1-jétől, míg az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Eat.) változásai már a törvény kihirdetését követő napon hatályba lépnek/léptek!

Az Eat. új szabálya szerint ugyanis a külföldi kiküldött után a 27 százalékos szociális hozzájárulás adót a két év elteltével meg kell fizetni:

„A kifizetőt terhelő adónak nem alapja a külföldi kifizető által Magyarországon kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében munkaviszonyban foglalkoztatott olyan – bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező – magánszemély részére két éven belül kifizetett, juttatott bevétel (ideértve a munkaszerződésben meghatározott alapbért is), aki harmadik állam állampolgára, feltéve, hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladja meg a két évet, valamint az említett feltételek szerinti korábbi foglalkoztatásától számítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig legalább három év már eltelt.”

Az új szabály azonban ehhez hozzáteszi:

„Az Eat. 454. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérően, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti kiküldetés meghosszabbításának bejelentése esetén a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség a kiküldetés kezdetét követő második év végétől áll fenn.

Abban az esetben, amikor kiküldetés meghosszabbításának bejelentése a Tbj. szabályai alapján megtörténik, a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a – biztosítási és járulékfizetési kötelezettséggel összhangban – a kiküldetés megkezdésétől számított második év végétől áll fenn. Ilyen bejelentés hiányában marad a fizetési kötelezettség visszamenőleges.

De figyelem! Átmeneti rendelkezés szerint ez a szabály csak akkor lesz alkalmazható, ha a kiküldetés időtartama 2016. december 31-ét követően haladja meg a két évet.

Viszont örömünk nem lehet teljes! Ez a hivatkozott szabály egy másik, Tbj.-t módosító szabályából derül ki.

A Tbj. új 2017. január 1-től hatályos 11. § (2) bekezdés a) pontja mondja majd ki az alábbiakat:

„A biztosítás nem terjed ki a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által Magyarország területén foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállalóra, ha a munkavégzésre kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, feltéve, hogy e munkavégzés a két évet nem haladja meg; e rendelkezés ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra, ha az előző belföldi munkavégzés befejezésétől számítva három év nem telt el.”

Nincs változás abban, hogy amennyiben a kiküldetés előreláthatólag meghaladja a két évet, a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség a kiküldetés első napjától áll fenn (ide nem értve a kiküldetés meghosszabbításának esetét).

Lesz még egy új szabály a Tbj.-ben, „a kiküldetés meghosszabbításának bejelentése” cím alatt:

„A 11. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően, két évnél hosszabb munkavégzés esetén a kiküldetés meghosszabbításának bejelentésére akkor van lehetőség, ha

a) a kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kezdetekor előre nem látható olyan körülmény következik be, ami alapján a magyarországi munkavégzése ténylegesen vagy várhatóan két évnél hosszabb időtartamúvá válik, és

b) az a) pontban említett körülmény a magyarországi munkavégzése kezdetét követő legalább egy év után következik be, amelyet a munkavállaló 8 napon belül bejelent az állami adóhatóságnak.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés esetében a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség a kiküldetés kezdetét követő második év végétől áll fenn.”

A Tbj. korábbi meghosszabbítására vonatkozó szabálya [Tbj. 11/A. §] hatálytalanításra került.

Az új átmeneti szabály szerint:

„Ha a 2016. december 31-én hatályos 11/A. § alapján 2016. december 31-éig kiküldetés hosszabbítás történt, akkor a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alóli mentesítés legfeljebb 2017. június 30-áig állhat fenn. Hatályát veszti a két évet meghaladó kiküldetés esetén a biztosítás alóli mentesítésre vonatkozó szabály.”

Az átmeneti szabály értelmében 2017. június 30-áig lehet mentesülni a biztosítási kötelezettség alól, abban az esetben, ha a Tbj. 11/A. §-a szerinti mentesítés feltételei 2016. december 31-éig teljesültek.

Na, most akkor kapkodhatjuk a fejünket! Mit szűrhetünk le ebből végkövetkeztetésként?

Összefoglalva

Megszűnik a társadalombiztosítási jogszabályban az a lehetőség, miszerint két év letelte után is mentesülni lehessen a járulékfizetési kötelezettség alól. A második év letelte után mindenképpen beáll a járulékfizetés. A kiküldetés meghosszabbításának abban van jelentősége, hogy a járulékfizetési kötelezettség ne legyen visszamenőleges a jogviszony kezdetére. Ebben az esetben a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség a kiküldetés megkezdésétől számított második év végétől áll fenn.

Ami a 27 százalékos szociális hozzájárulás adót illeti, pusztán két évre lehet mentesülni a fizetése alól, de ennél hosszabb időre sikeredett kiküldetés esetén azt meg kell fizetni. Csak az a kérdés, hogy a kiküldetés megkezdésétől számított második év végétől, vagy (hosszabbítás híján) visszamenőleg a jogviszony keletkezése napjától…

* * *

Amennyiben a jogszabályi aktualitásokon túl érdeklődsz a nemzetközi társadalombiztosítás, valamint a nyugdíjba vonulás kérdései iránt, akkor jelentkezz 2016. augusztus 15-ig kedvezményesen a TB 3 az 1-ben címmel 2016. szeptember 15-én a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásomra, ahol személyesen is megvitathatjuk felmerülő kérdéseidet. Ne feledd: Varietas delactat! – A változatosság gyönyörködtet!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!